Sunnkyrke grund (riven)
(Vinjettbild  A P Skoglar 1901)

 Denna boplats låg där infarten till fd Lau kvarn går. Här gick förr den gamla vägen till Sunnkyrke och Gannor och bostadshuset låg på vägens sydöstra sida bara en liten bit från stora landsvägen (Löismörskväiar). Ladugården låg i boställets äldre skede snett över landsvägen på Löismörssidan, en nyare mindre ladugård uppfördes senare söder om bostadshuset, se kartorna nedan.


Huset här på Sunnkyrke grund kan ha varit byggt omkring 1776. Fönstren har troligen moderniserats omkring 1870 av Lars Ahlström, vars andra hustru Katarina Gertrud 57 år och dotter Maria 22 år syns på bilden. Foto påsken 1901 av A P Skoglar

Stället kan ha etablerats omkring 1776 när sockenskräddaren Olof Olofsson Gothfred från Gerum kom hit. Att han var sockenskräddare betydde att sockenstämman hade bedömt att han hade ett kundunderlag här och kunde försörja sig och därför var välkommen till Lau. Olof hade gift sig 1774 på När med Eva Cathrina Lehnberg från Södra Vi i Småland. Om Gothfreds byggde huset på bilden vet vi inte, men byggnaden är mycket 1700-talsmässig. Fönstrens utformning inkl överljuset vid dörren är dock betydligt yngre, kanske har fönstren flyttas in lite närmare dörren vid moderniseringen. Huset bestod av farstu med ett rum på varje sida och ett litet kök mitt på baksidan. Det byggdes senare ut med en mindre byggnadskropp i sten och trä innehållande brygghus. Till fastigheten hörde också en liten ladugård.

Olof och Eva Gothfred var båda födda 1750. De fick döttrarna Anna Maria 1775 och Eva Elisabeth (Lisa) 1777. Makarna Gothfred bodde här fortfarande 1810. Anna Maria hade gift sig 1801 och fått en son, men både sonen och maken dog nästan genast och hon själv 3 år senare, de hade bott här hela tiden. Dessutom bodde Eva Lisa gift 1805 med genantskräddaren Nils Nilsson Stangelin från Stånga här, samt deras två första barn. Att maken var genantskräddare betydde att han var ”fri företagare” utan godkännande från sockenstämman. Eva Gothfred dog 1815 och Olof gifte om sig 1817 med den 22 år yngre Elsa Larsdotter från Gumbalde 1:30 (1:10), men Olof dog bara några månader efter bröllopet.


Detta kartutdrag visar en sekvens av Lau 1821. T v ser man en symbol för kyrkan och därifrån och snett upp t h går den numera försvunna vägen Austkväiar, som via de södra Bjärgesparterna ledde ner till Daustäde och den gamla hamnen och stranden. Längs vägen ser vi hussymboler för klockarens (?) bostad och det s k Häglunds ställe. I kartans nedre högra hörn är Sunnkyrke Grund utritat, med bostadshuset vid vägen till Sunnkyrke/Gannor och ladugården på andra sidan stora landsvägen, där Stangelins hade ett par åkrar en tid.

1820 var Gothfreds således döda, men kvar bodde Olofs andra hustru Elsa Larsdotter, som var tämligen jämnårig med Gothfreds dotter Eva och hennes man Nils Stangelin, som också bodde här med sina då 4 barn. Dessutom flyttade sjömannen Lars Hansson Sundberg från Sunnkyrke 1:12 (1:5) in med familj. Han var gift detta år i Follingbo med Brita Johnsdotter och de hade dottern Britta Stina. Av vilken anledning familjen Sundberg kom hit är okänt, möjligen kan det ha berott på att Sunnkyrke ägde marken som huset stod på.

Elsa Larsdotter flyttade till Snausarve 1851 där hon dog 1855. Det gick inte bra för familjen Stangelin. Fadern Nils var inte framgångsrik som skräddare och de hade svårt att försörja sig och än värre blev det när han dog 1832. 1841 beslutade sockenstämman att utfodra Stangelins inkl Gothfreds änka Elsa Larsdotter och Lars Sundbergs änka Brita Johnsdotter och hennes yngsta dotter med mat, som varje gård i socknen på minst 1/8-dels hemman skulle bestå efter särskild turordning. Änkan Eva Lisa skulle hämta maten, men när hon inte längre orkade, skulle de få maten levererad. Detta var knappast en populär pålaga på socknens gårdar, och det var nog inte heller den enda av detta slag.

Stangelins äldsta dottern Eva Cathrina dog redan 1834, en son 1837 och ytterligare en son 1840, dessutom hade en dotter dött som spädbarn. Fattighjonet Eva Lisa slutade sina dagar 1846, några månader senare dog det sista av Stangelins barn. Lars Hansson Sundberg omkom 1839.


Kartutdrag från skifteskartan 1895

Vad dog man av? Man dukade ofta under i enkla sjukdomar som kroppen inte lyckades bemästra, bl a p g a undernäring. Man dog av influensa, lunginflammation och hög feber. Väldigt många dog av infektioner, fick man infektion i ett sår var man dödens, det fanns ju ingen antibiotika på den tiden. Det verkar ha hängt mycket på prästen hur han uppfattade dödorsaken, det som skrevs in kan framstå som slumpartat. För många över 45-50 år uppgavs ingen dödsorsak, de kanske betraktades som så gamla att de var dödfärdiga ändå? Först fr o m 1860 redovisas dödsorsakerna systematiskt. Vilka tragedier!

Sundbergs döttrar Brita Stina och Anna Cajsa flyttade båda hem 1843 efter faderns död, modern Brita var då 51 år och benämndes inhysesänka. I huset bodde ännu Elsa Larsdotter tills hon flyttade till Snausarve 1851. Änkan Eva Lisa Stangelin och hennes kvarvarande dotter Lena Maria levde några år till. Men döttrarna Sundberg flyttade fram och tillbaka flera gånger, de arbetade som pigor på olika gårdar.

1858 gifte sig Brita Stina Sundberg med den 10 år yngre sjömannen och arbetaren Lars Laugren från Allmänningen, son till Erasmus Laugren och hans fru Eva Larsdotter. Britas syster Anna Cajsa var då tillbaka hemma igen, hon var ”krympling”. Laugrens hade troligen svårt att försörja sig och benämndes backstuguhjon.

1869 övertog snickaren Lars Ahlström från Bjärges 1:38 (1:17) stället. Då flyttade både Anna Cajsa och Laugrens till Östergarn. Lars var baptist och gifte sig ”på baptistiskt vis” 1869 med Anna Katharina Persdotter från Botels 1:4 och de fick 5 barn, varav 3 stycken reste till Amerika. Iom Ahlströms kom stället på fötter och Lars rustade upp bostadshuset. Hustrun dog 1889 och Lars gifte om sig året därpå med Katarina Gertrud Persdotter från Tore i Sundre, hon står t v på bilden ovan med styvdottern Maria.

1905 köpte Ahlströms en tomt i hörnet vid Myrvägen, marken hade förut varit kyrkjord och utgjort en del av det s k Tranänget, vilket tillskiftades Sunnkyrke och änget lades under plogen utom denna tomt. Här uppförde Lars och Katarina samt dottern Maria den manbyggnad och ladugård vi ser än idag vid Sunnkyrke 1:4. Ahlströms sålde Sunnkyrke Grund till klockaren och lantbrevbäraren Oskar Pettersson och byggnaderna revs bort. Stället återuppstod dock efter skiftet som fastigheten Annexen 1:2, men med nya byggnader, se denna gårdshistorik!

Ägar/boendelängd

Omkring 1776: Olof Olofsson Gothfred f. 1750 d. 1817 från Gerum, gift på När 1774 med Eva Cathrina Lehnberg f. 1750 d. 1815 från Södra Vi i Småland. Barn: Anna Maria f. 1775, Eva Elisabeth (Lisa) f. 1777.

1806: Olof Olofsson Gothfred och Eva Cathrina Lehnberg, se ovan. Anna Maria Olofsdotter f. 1775 d. 1806, gift 1801 med Johan Persson Smitt f. 1779 d. 1803 från Alskog. Barn: Olof Petter Johansson f. 1802 d. 1802. Eva Elisabeth (Lisa) Olofsdotter f. 1777, gift 1806 med Nils Nilsson Stangelin f. 1771 från Stånga. Barn: Eva Cathrina f. 1806.

1820: Elsa Larsdotter Gothfred f. 1772 d. 1855 från Gumblade 1:30 (1:10), gift 1817 med Olof Olofsson Gothfred f. 1750 d. 1817. Inga barn. Eva Elisabeth (Lisa) Olofsdotter f. 1777, gift 1806 med Nils Nilsson Stangelin f. 1771 från Stånga. Barn: Eva Cathrina f. 1806 d. 1836, Lena Maja f. 1809 d. 1846, Jan Olof f. 1814 d. 1837, Anna Lisa f. 1818 d. 1818, Nils f. 1820 d. 1840. Lars Hansson Sundberg f. 1791 d.1839 från Sunnkyrke 1:12 (1:5), gift 1820 i Follingbo med Brita Johnsdotter f. 1792 från Follingbo. Barn: Brita Stina f. 1816 i Follingbo.

1843: Elsa Larsdotter Gothfred f. 1772 d. 1855. Eva Lisa Olofsdotter Stangelin f. 1777 d. 1846, Helena (Lena) Maria (Maja) Stangelin f. 1809 d. 1846. Brita Johnsdotter Sundberg f. 1792. Barn: Brita Stina f. 1816 d. 1884, Anna Catarina (Cajsa) f. 1827 d. 1889. Hans Petter f. 1824 d. 1825, Lars Petter f. 1835 d. ? tog tjänst vid Svea Livgarde.

1858: Brita Jonsdotter Sundberg f. 1792 d.? från okänd plats i Follingbo. Brita Stina f. 1816 d.1884, gift 1858 med Lars Laugren f. 1826 d. 1890 från Allmänningen. Brita Stinas syster Anna Cajsa f. 1827 d. 1889. Ogift.

1869: Ägare Lars Ahlström f. 1843 d. 1921 från Bjärges 1:38 (1:17), gift ”på baptistiskt vis”1:a gången 1869 med Anna Katharina Persdotter f. 1844 d. 1889 från Botels 1:4. Barn: Arvid f. 1872 reste till Amerika, Karl f. 1875 reste till Amerika, Maria f. 1879 gift 1932 med Reinhold Jakobsson på Botels 1:5, Oskar f. 1882 bosatte sig i Nyköping, Johan f, 1884 reste till Amerika. Lars Ahlström gift 2:a gången ”på baptistiskt vis” 1890 med Katarina Gertrud Persdotter f. 1844 d. 1927 från Tore i Sundre.

1907: Oskar Vilhelm Pettersson f. 1869 d. 1933 från Bjärges 1:29, se Annexen 1:2!

(Sidan uppdaterad: 2020-02-19)