Smiss 1:4 (fd Allmänningen)
(Vinjettbild: S. Haase 2015)

Detta arbetartorp (se vinjettbilden) är byggt som en minigård, med bostadshus, flygel och källare på lillgården och ladugård på storgården. Byggnaderna är uppförda av sten på 1850-talet och hade ursprungligen faltak.

Den här boplatsen har sin upprinnelse i ett båtsmanstorp på 1700-talet, då flera sådana byggdes på denna del av Laus backar. Omkring 1750 bodde båtsmannen Jacob Mattisson Glömsker och hans hustru Gertrud Persdotter här, okänt varifrån de kommit. De fick sonen Mattias Jacob Laudell och dottern Catharina Jacobsdotter Glömsker. Mattias tog över stället omkring 1790, trots att han inte var båtsman, utan arbetskarl och sjöman. 1791 gifte han sig med Anna Hansdotter Sparf från Lau. De fick en son, men han dog tidigt. Mattias skrevs ut från Sjömanshuset i Visby 1824, vilket troligen innebar pension. Systern Catharina bodde också hemma. Hon var piga på många olika gårdar och blev med barn på samtliga, bla hos Gabriel Jakobsson på Snausarve 1:11, vilket resulterade i sonen Gabriel, vilken tog morbroderns namn Laudell. Gabriel gifte sig med klockardottern Anna Brita Jacobsdotter och bosatte sig på Annexen Grund, nuvarande Kyrkänge 3:1. Det var ”Laudellsmor” som lärde den kände Jacob ”Fäi-Jakå” Karlsson att läsa! Vad som hände med boplatsen här uppe på backarna efter syskonen Mattias Laudell och Catharina Glömsker är inte känt. Inga lämningar finns kvar från deras tid.

Nuvarande bebyggelse kom troligen till omkring 1857. Den består av ett bostadshus i sten under plåttak med ett rum på var sida om en skorstensstock mitt i huset och ett från början minimalt kök mitt på baksidan. Senare utökades köket med ett bakbygge i trä, vilket ersattes ännu längre fram i tiden av ett något större köksbakbygge av putsade block. 2015 byggde man ett våtutrymme i norra vinkeln mot bakbygget. Från början var det endast vind under taket, men sedan länge har man inrett sovkammare här. Flygeln innehöll först ett brygghus, men också här har man rett in sovrum. Jordkällaren är delvis nergrävd i ancylusvallen bakom flygeln.

Till stället hör en ladugård, som rymt 1-2 kor, ett par grisar och lamm, samt lite höns. Några mindre bodar hörde också till. Markinnehavet har varit obetydligt, förutom tomten har man haft ¼ tunnland åker och ½ tunnland beteshage. Denna areal har inte kunnat föda djuren, utan man har varit hänvisad till att slå diken, vägrenar och andra svårslagna platser för att få ihop foder.

Förste kände ägare var fiskaren Mattias Olofsson f.1831 från Mattsarve 1:6, gift med Magdalena Elisabet Persdotter f. 1830 från Kauparve 1:10, som var Masse Klintbergs första sageskvinna när han började uppteckna Laumålet 1876. Mattias och Magdalena Elisabet fick två söner, men ingen övertog stället. Mattias sålde det vid 1890-talets slut till Lars Jakobsson f. 1863 från Kauparve grund, senare Kauparve 13/192-dels mantal, en mindre part som vid skiftet ålades att flytta ut och sedan revs bort. Lars Jakobsson gifte sig 1896 med Maria Karolina (Lina) Norrby från Hablingbo och de bosatte sig här. Lars mor Maria Christina Larsdotter dog samma år, men Lars far fiskaren Jakob Söderlund flyttade med upp ”pa backen”. Lars bror Karl Reinhold bodde också ett tag här.


Framför det lilla huset står Jakob Söderlund 78 år och hans svärdotter Lina Jacobsson 39 år, samt Linas döttar Elin 15 år och Hulda 9 år. Söderlunds hustru Maria Christina dog 1896 och sonen Lars dog 1910 och de är inte med på några bilder iom att Masse fotograferade där först 1912. Foto: Masse Klintberg 1912.

Lars och Lina Jakobsson fick döttrarna Elin f.1897 och Hulda f. 1903. Familjen Söderlund/ Jakobsson levde här under enkla omständigheter. Sedan Masse Klintberg köpt ett större markområde i grannskapet blev de goda vänner med honom. Masse och hans familj hyrde in sig här 1912-1928, mestadels under somrarna. Lina och döttrarna, så länge de bodde hemma, flyttade då ut i brygghuset så att Klintbergs kunde disponera hela manbyggningen. Masse var under 1910-talet intensivt upptagen av sin fotografering och han har tagit inte mindre än 12 bilder härifrån, samt många arbetsbilder på familjen. I ”Mor Linas” förstuga inredde han ett mycket primitivt mörkrum för att kunna framkalla och kopiera sina bilder på plats. Läs mer om Masse på lau.se under rubriken Masse Klintberg – den första sommargästen i Lau.

Här sitter Jakob Söderlund 80 år längst t h. Mannen i mitten är Jakobs son Elias 41 år, som troligen behöll namnet Söderlund och bodde på Ljugarn. Han har ena dottern i knäet och bredvid sitter hustrun med den andra dottern. Den stående kvinnan är Lina Jakobsson och flickan bredvid är dottern Hulda 11 år, hon som sen tog över stället och sålde det. Lina Jakobsson och Elias´ fru var systrar, f. Norrby från Nisse i Hablingbo. Foto: Masse Klintberg 1914. .

Lars och Linas dotter Elin flyttade som 16-åring till Garde 1913, hon gifte sig senare med Edvin Niklasson vid Bjärges i Garde. Hulda gifte sig med Gustav Ahlgren från Alskog. Jakob dog 1915, men Lina behöll stället och bodde kvar här. Hulda och Gustav tog över det 1932, men sålde det 1945 och flyttade till Lassor i Alskog, modern Lina dog vid Ollaivs 1947

Den nye ägaren av fastigheten var byggnadsarbetaren och fiskaren Julius Olofsson f. 1883 från Burs. Han var gift två gånger och hade sammanlagt 6 barn, men inget tog över. Han sålde stället 1955 till William Södergren f.1896 från Hallbjäns 1:14, som först bodde här på sommaren, men efter pensioneringen permanent fram till sin död 1979. Williams systerdotterdotter Sonya Lundberg f. 1952 köpte stället 1980 som fritidshus tillsammans med sin dåvarande man Tommy Larsson. Sonya och Tommy separerade 1997, men Sonya behöll fastigheten, vilken hon bebor sommartid. 2018 lät Sonya bygga om ladugården invändigt till en fritidsbostad och uppföra en ladugårdsflygel som förråd.


Masse har tagit denna fantastiska gruppbild på sina vänner på backen, stående och sittande framför staketet mot lillgården med det lilla bostadshuset och brygghuset i bakgrunden. Vilka alla personerna är har inte gått att utröna. Längst upp t v står i alla fall Jakob Söderlund. De två kvinnorna t h om Jakob är troligen Masses döttrar Maja och Laila. Masses fru Majken sitter i mitten av de 5 kvinnorna och till vänster om henne sitter Lina Jacobsson, ägare till denna boplats och änka efter Jakob Söderlunds son Lars. Kvinnan jämte Lina är troligen Linas dotter Elin och flickan i gräset är sannolikt andra dottern Hulda. En av damerna skall vara Emilie Björkander, men vem? Vilka är de andra? Grannar? Närmast boende var de på fattighuset, vilket Lau kommun köpte in till just fattiga samma år som denna bild togs, men de är troligen inte med här. En av kvinnorna skulle kunna vara Ada Karolina Öberg från närbelägna Bjärges 1:25. Foto: Masse Klintberg 1912.

Här ses ladugården, som innehöll en fähusdel i mitten, med en sommargrind i dörröppningen. T h bakom luckan var det hoimd (hörum) och t v lada. Bredvid står en bod, kanske en vagnbod, med ett halmtak som knappast kan ha hållit tätt. Småbodarna t v var troligen vedbod och dass. I bakgrunden ses en höstack, något som var vanligt förr, ladugårdarna räckte ofta inte till för att härbärgera allt foder. Foto: Masse Klintberg 1912.

Ägarlängd

1754: Jacob Matthisson Glömsker f. 1735 d. 1798 från Garde, gift 1:a gången 1756 med Gertrud Pehrsdotter Liten f. 1731 d.1793 från Botvide i Lau. Barn: Mattias Jacob Laudell f. 1762, Catharina Jacobsdotter Glömsker f. 1770. Jacob gift 2:a gången 1794 med Malena Pehrsdotter f. 1756 d. 1830 från ”inhyses stuga på Backen” i Lau. Inga barn?

C:a 1790: Mattias Jacob Laudell f. 1762 d. 1846, gift 1791 med Anna Hansdotter Sparf f. 1767 d. 1847 från VAR DÅ? i Lau. Barn: Jacob f. 1798 d. 1801. Catharina Jacobsdotter Glömsker f. 1770 d.? Barn: Gabriel Laudell f. 1797 d. 1822 gift till Klockargrund med Anna Britta Jakobsdotter, Jacob Laudell f. 1802 d. ?, gift 1825 med Maja Kajsa Mattisdotter från Hejde, flyttade till Visby 1840, 2 döttrar som flyttade tidigt och två ytterligare barn som dog som små.

——–

C:a 1857: Mattias Olofsson f. 1831 från Mattsarve 1:6, gift 1857 med Magdalena Elisabet Persdotter f. 1830 från Kauparve 1:10. Barn: Johan Niklas f. 1859, Mattias Petter f. 1867.

C:a 1896: Lars Jakobsson f. 1863 d. 1910, från Kauparve grund, gift 1896 med Maria Karolina (Lina) Norrby f. 1873 d. 1947, från Nisse i Hablingbo. Barn: Elin f. 1897, gift 1913 med Edvin Niklasson Bjärges i Garde. Hulda f. 1903, gift med Gustav Ahlgren Lassor i Alskog.

1910: Lina Jakobsson f. Norrby 1873 från Nisse i Hablingbo. Barn, se ovan!

1932: Hulda f. Jakobsson 1903 och Gustav Ahlgren från Lassor i Alskog. Inga barn.

1945: Julius Olofsson f. 1883 från Burs, gift 1:a gången 1905 med Alma Karlsson f. 1876 från Bönde 3:1 d. 1928. Barn: Linnea f. 1906, bosatt i Klinte, Jenny f. 1907, gift med John Hansson Anningåkre i Alskog, Elsa f. 1910, gift med Gottfrid Niklasson i Garde, Axel f. 1912 gift och bosatt i Nynäshamn. Julius gifte om sig 1931 med Ester Larsson f. 1894 från Klinte i Gammelgarn. Barn: Lars f. 1933 och Karl-Gustav f. 1938.

1955: William Södergren f. 1896 från Hallbjäns 1:14. Ogift och inga barn.

1980: Sonya Lundberg f. 1952 från Visby, gift 1982 med Tommy Larsson f. 1951 från Visby. Barn: Viktor Lundberg f. 1981, Ebba Louise Larsson f. 1987.

1997: Sonya Lundberg f. 1952 från Visby. Barn: Viktor Lundberg f. 1981, Ebba Louise Larsson f. 1987.

(Sidan uppdaterad: 2018-11-06)