Smiss 1:10
(Vinjettbild: Stefan Haase 2019)

Denna fastighet tillkom 1936 när Enar Jakobsson f. 1910 från Hallsarve 1:10 köpte tomten av Oskar Karlsson på Smiss 1:3. Enar hade varit till sjöss några år och kom nu iland, men kallades i bygden ändå för ”sjömannen”, trots att blev byggmästare. Det var han som byggde om sockenmagasinet till brandstation med högt slangtorn på ena gaveln, varvid folkhumorn döpte byggnaden till ”Sjömanskörku”!

Enar byggde själv sitt bostadshus i kalksten hitkört från Alskog och det uppfördes i tidens stil med brutet tak, frontespis och balkong. Ett köksbakbygge i cementhålsten tillfogades 1949. Fasaderna är spritputsade. En verkstad med mindre ladugård och förråd uppfördes 1944. Byggnaderna är kvar i tämligen oförändrat skick.

Enar gifte sig 1942 med Svea Bergström f. 1908 från Rö i Uppland. Svea blev känd för sin kiosk, en liten röd kub som stod vid vägkanten, där hon från slutet på 1940-talet till början på 1960-talet sålde godis mm till förbipasserande på somrarna. Kiosken flyttades sedan upp till utedansbanan på backarna som biljettkur, numera har dansföreningen gjort en kopia. Svea arbetade annars som många andra kvinnor i Lau på Koparve Bärodlingar. Enar var ordf i Lau Arbetarkommun under 1940-talet.

Han och Svea fick sonen Tommy 1944. Efter utbildning fick Tommy arbete på Miloverkstaden i Visby och bosatte sig där. Han gifte sig 1972 Anita Jakobsson. Enar och Svea flyttade också till Visby och bodde här i Lau på somrarna. Efter Enars död 1975 flyttade Svea tillbaka och bodde här till 1989. Då sålde hon fastigheten till Rolf och Gunilla (Nilla) Lindström och flyttade till Signalgatan i Visby. Rolf kom från Hallsarve 5:1 (1:15) och Nilla kom från Hallsarve på När. Rolf var först fiskare med del i trålare på 1980-talet, men gick sedan iland och blev chaufför hos Ljunggrens Åkeri. Nilla är undersköterska på lasarettet. De fick döttrarna Sofie 1987 och Annie 1991. Sofie är sjuksköterska och arbetsledare på äldreboendet i Katthammarsvik. Hon är sambo med ICA-handlaren på När Viktor Hedlund, de har två barn och bor på Liffride. Annie är journalist och bor i Stockholm.


Huset byggdes i tidens villastil 1936 av Enar Jakobsson och bakbygget kom till 1949. Foto: Stefan Haase 2019.

Ägarlängd

1936: Enar Herbert Alex Jakobsson (1910-1975) från Hallsarve 1:10, gift 1942 med Svea Elisabet Bergström (1908-1992) från Rö i Uppland. Barn: Tommy Sven Enar (1944-2013).

1975: Svea Jakobsson f. Bergström 1908, se ovan.

1989: Rolf Lindström f. 1955 från Hallsarve 5:1 och Gunilla f. Nilsson f. 1964 från Hallsarve på När. Barn: Sofie f. 1987, Annie f. 1991.

 

(Sidan uppdaterad: 2020-01-31)