Smiss 1:11
(Vinjettbild: Enar Hansson 2003)

En tomt på 3.200 m2 i f d ängesmark styckades av 1978 från Smiss 1:3 och året efter uppfördes ett bostadshus och till det en flygel innehållande garage och förråd. Byggnaden är ett arkitektritat lösvirkeshus som uppfördes av Arne Hult och hans hustru Aina f. Karlsson strax in till Ainas barndomshem. Arne kom från Härdarve i Eke och gifte sig 1980 med Aina och de fick sönerna Markus f. 1976 och Ola 1978. Arne innehade under många år Garda Mekaniska Verkstad och Aina var affärsbiträde i Garda-Lau Handelsförening. 2015 separerade Arne och Aina, varvid Aina behöll huset och Arne flyttade till Stockholm.


Detta bostadshus med garage och förråd är arkitektritat och kom till 1979. Foto: Enar Hansson 2003

Ägarlängd

1979: Aina Hult f. Karlsson 1956 från Smiss 1:3 gift 1980 med Arne Hult f. 1955 från Härdarve i Eke. Barn: Markus f. 1976 och Ola f. 1978.

2015: Aina Hult, se ovan!

(Sidan uppdaterad: 2019-01-30)