Fie 2:3 (Fie 1:19, Fie 2:1)
(Vinjettbild: Stefan Haase 2016)

I vinjetten: det ursprungliga huset från 1889 och det nya huset från 1957.

Johannes (Johan) Petter Pettersson f. 1863 köpte en bit jord till tomten från Fie 1:22 och bebyggde den 1889. Detta var samma år som han gifte sig med Kristina Lorentina Närstrand f. 1857 från Smiss på När. Johan var son till båtsman Georgius Glans och hans hustru Anna Catarina Bolin och kom från båtsmantorpet vid Kotorget 150 m norrut, vilket torp efter skiftet kom att ligga under Bjärges, se Bjärges 1:29.

Johan och Kristina Lorentina uppförde manbyggnaden i sten under spåntak, en liten parstuga, med bakbygge innehållande kök och brygghus. Senare byggde man en källare under snedtak mot bakbyggets gavel och en liten farstukvist på bakbygget. En liten ladugård i trä under halmtak byggdes längst bak på tomten. Johan försörjde sig och familjen som snickare. Johan och Kristina levde fram till 1931 resp 1934.

Dottern Emmy föddes 1890. Hon gifte sig 1924 med Fredrik Karlsson f. 1888. Han var född i USA, hans far Hans Petter Carlsson f.1861 var kommen från Granatska Nybygget 1:3, se detta, och modern Hanna Lauström f. 1859 från Hammarnäs på När. Hans Petter hade 1881 emigrerat till USA. Där träffade han Hanna och de gifte sig 1884. De fick 4 barn, Fredrik och 3 systrar föddes alla i Portland i Connecticut. Hanna och alla barnen återkom till Lau 1894 och bosatte sig först på Nybygget. Men de flyttade 1896 till ett nybyggt hus vid Kauparve 1:66, vilket bygge troligen Hans Petter hade bekostat. Fredrik jobbade först som dräng vid faderns barndomshem, sedan på När, innan han gifte sig med Emmy och de övertog hennes barndomshem 1925. Där byggde de upp ett litet jordbruk kompletterat med fiske, vilket troligen bl a möjliggjordes genom att Fredrik sålde huset vid Kauparve samma år. Modern Hanna var död sedan 1918 och syskonen utflugna. Som pensionär kom Fredriks far Hans Petter hem från USA 1927 och i o m att huset vid Kauparve var sålt, flyttade han först hem till barndomshemmet vid Nybygget. Samma år köpte han två markbitar, Bönde 1:30 och Fie 1/384 mantal, på auktion efter arbetaren Petterssons sterbhus Hallbjänne på När, vilka marstycken troligen låg på Nöiu på När. Köpen var sannolikt inte för egen räkning, utan för Fredrik och Emmys, även om det nog fanns en tanke bakom, för han flyttade hem till dem och bodde där till sin död 1940.

1935 köpte Emmy och Fredrik in Fie 1:35, den kände Fäi-Jakås gård på 8 ha + tomt. Det var i huvudsak jorden man var intresserad av, bostadshuset hyrdes ut till en jaktklubb. Samma år skänkte Hans Petter markstycket Bönde 1:30 till dem, medan Fie 1/384 förmodligen tillföll dem först efter Hans Petters död. Från att ha varit en liten boplats, blev stället en gård. 1950 bestod gården av 10 ha åker av stenbunden sandmylla, som delvis var täckdikad, samt 16,5 ha skog och betesmark. Man höll i genomsnitt 2 hästar, 4 kor, 2 kvigor, 4 grisar och 30 höns.

 

 


På bilden ser man Johan Pettersson 41 år och Kristina Pettersson f. Närstrand 47 år med dottern Emmy 14 år. Huset är på bilden 15 år gammalt. Foto: Masse Klintberg 1904.

Emmy och Fredrik fick dottern Karin 1925, liksom sin mor blev hon enda barnet. Karin gifte sig 1950 med Bengt Hedin f. 1925 från Bjärges i Silte och de fick 6 barn. 1955 tog Karin och Bengt över gården, men redan 1953 hade man byggt till ladugården med en lada. Med så många generationer och så många barn blev det gamla bostadhuset alldeles för trångt. Karin och Bengt började bygga ett nytt bostadshus i två våningar i tidens modernisiska stil 1957. Huset blev färdigt 1959, lagom till yngsta barnet Bernts födelse. Hit flyttade inte bara den unga familjen med alla barnen, utan även Emmy och Fredrik. Omkring 1962 fick de ett kommunalt bidrag för att renovera det gamla huset. Bidraget användes till nya fönster och golv i stora rummet, samt till nya värmekällor, (oljekaminer) i kammaren nere och stora rummet och till en spis i köket. Emmy och Fredrik flyttade då tillbaka ut i gamla huset och bodde där tills de gick bort 1973 resp 1975. Gården drevs traditionellt med mjölkproduktion fram till 1980 och därefter med köttdjur till 1989, sedan trappades verksamheten ner med spannmålsproduktion fram till sekelskiftet. Man hade kvar lite lamm och höns till några år in på 2000-talet. Inget av barnen tog över gården, tiden hade gått förbi så här små jordbruk.

Fredrik Karlsson (1888-1975). Foto: Enar Hansson 1950-talet.

Bilden skall förnyas för bättre skärpa.

Efter hand som barnen blev vuxna lämnade de hemmet. Karin och Bengt bodde kvar till sin död 1997 resp 2013. Jorden arrenderades ut 2015 till Sylve Lövgren på Hallbjäns 1:19. Efter Bengts död bestämde de 6 barnen att sälja det avstyckade barndomshemmet till den som ville bo där permanent. 2016 köpte Ingrid Thomasson f. 1984 från Mölndal fastigheten och flyttade dit. Ingrid arbetar på Länsstyrelsens Naturvårdsenhet.

Såväl den ursprungliga manbyggningen som den nya, samt ladugården, är välbevarade från sina tillkomsttider.


Ladugården byggdes i början på 1900-talet i resvirke under halmtak och med sträng symmetri i dörr- och fönster-sättning. Foto: Masse Klintberg 1916.

Ägarlängd

1889: Johannes (Johan) Petter Pettersson f. 1863 från Glans Båtsmanstorp, gift 1889 med Kristina Lorentina Nährström f. 1857 från Smiss på När. Barn: Emmy Maria f. 1890.

1925: Emmy Maria Pettersson f. 1890, gift 1924 med Karl Johan Fredrik Karlsson f. 1888 i Portland i Connecticut. Han kom med mor och syskon till Lau 1894 och var dräng vid Granatska Nybygget 1:3 och på När till giftermålet. Barn: Karin Kerstin Johanna f. 1925.

1955: Karin Karlsson f. 1925, gift 1950 med Bengt Hedin f. 1925 från Bjärges i Silte. Barn: Inez f. 1950, hon har barnen Anna f. 1977 och Linda f. 1979 med Göran Kristiansson från När, Laila f. 1952, ogift, inga barn, Kjell f. 1953, har barnen Ulrika f. 1981 och Angelica f. 1991, Bo f. 1954, Leni f. 1956, sambo med Göran Larsson från Frigges på När, har barnen Marie f. 1987 och Ella f. 1990, Bernt f. 1959, har dottern Mikaela f. 1985 med Gullvi Larsson Kyrkänge, sedan gift 1998 med Marika f. Hellgren 1966 från Visby och har med henne barnen Elin f. 1990 och Gustav f. 1993.

2013: Bengt Hedins dödsbo.

2016: Ingrid Thomasson f. 1984 från Mölndal.

 

 

 

 

(Sidan uppdaterad: 2018-02-28)