Fie 1:74
(Vinjettbild: S. Haase 2017)

Den här boplatsen kom till 1917 när Karl Gustav Anselm Stuxgren f. 1886 från Rute köpte 90 ar jord till tomt och en liten åker av Lars Pettersson på Kauparve 1:9. Karl kom till Lau 1914 som dräng vid Gannor, 1915 arbetade han vid Kauparve 1:81 (1:10). Där träffade han Agnes Laurentina (Laura) Karlsson f. 1891 i Portland USA, som tidigare arbetat som piga på gården. Laura hade slutat 1911 när hon födde dottern Agnes och flyttat hem till sin mor Hanna Karlsson, som bodde i en stuga snett över vägen. Därefter arbetade troligen Laura som daglönare, medan Hanna passade Agnes. Laura och Karl Stuxgren gifte sig 1916 och samma år föddes dottern Signe. Alla bodde i stugan hos Hanna, här bodde också Lauras bror Fredrik Karlsson, som var jordbruksarbetare, mestadels på När. Även Lauras far Hans Petter Karlsson fanns i stugan vid denna tid, han var annars bosatt i Springfield i USA.

Karl och Laura skaffade en tomt och byggde ett eget hus 1917. Det uppfördes i resvirke med tegeltak. Vid samma tidpunkt byggdes också ett litet uthus. Samma år som husbygget föddes dottern Elsa och 1922 kom sonen Karl Gustav. Karl försörjde familjen som jordbruksarbetare, Laura var hemmafru och tog hand om de fyra barnen. Karl dog redan 1933. Då var Agnes utflugen, hon blev piga redan som 15-åring på Kauparve 1:41. Hon gifte sig 1939 med Herman Rydstrand i Visby och flyttade dit. Signe gifte sig också 1939, med Enar Ingmansson på Hemse, medan Elsa gifte sig 1938 med Knut Bengtsson Hemmor på När. Karl Gustav flyttade till Alvare på När 1944 och försörjde sig som grovarbetare. Han gifte sig 1950 Anna Gertrud Charlotta Lindell från Nickstjups på När och de fick dottern Lena samma år. Familjen flyttade 1951 till Uppsala, där Karl Gustav blev möbelsnickare, senare slöjdlärare. 1956 föddes dottern Ulla.


Huset byggdes 1917 av Karl Gustav Anselm Stuxgren. Foto: Stefan Haase 2016

Efter det att döttrarna gift sig och flyttat, försörjde sig Laura från 1940 t o m 1948 som hushållerska hos hemmansägaren Lars Tomasson f. 1860 vid Alvare på När. Därefter flyttade hon hem och bodde kvar i huset till sin död 1979. Karl Gustav tog då över fastigheten och använde den som fritidshus. 1992 överlämnade han stället till döttrarna Lena och Ulla. 1994 byggde man ett fritidshus på södra delen av tomten, större än det gamla bostadshuset. Genom detta kunde båda familjerna fritidsbo på fastigheten samtidigt. 2001 dog Ulla Stuxgren och då tog hennes båda barn Nicklas och Johanna över moderns del. 2011 tog Nicklas över Johannas del i fastigheten.

 

Ägarlängd

1917: Karl Gustav Anselm Stuxgren (1886-1933) från Rute, gift 1916 med Agnes Laurentina Karlsson (1891-1979) från Kauparve 1:66. Lauras barn: Agnes Jenny Linnea (1911-1999), gift 1939 med Herman Rudolf Rydstrand och bosatt i Visby,Signe Maria Karolina (1916-1999), gift 1939 med Enar Oskar Jakob Ingmansson och bosatt på Hemse, Elsa Gertrud Lovisa (1917-2004), gift 1938 med Knut Evert Alexius Bengtsson Hemmor på När, Karl Gustav (1922-2005), gift 1950 med Anna Gertrud Charlotta Lindell från Nickstjups på När, bosatta i Uppsala.

1933: Agnes Laurentina Stuxgren (1891-1979), se ovan.

1979: Karl Gustav Stuxgren (1922-2005), gift 1950 Anna Gertrud Charlotta Lindell f.1923 från Nickstjups på När. Barn: Lena f. 1950, Ulla (1956-2001).

1992: Lena Anita Stuxgren-Ruhngård f. 1950, gift 1989 med Carl Axel Christer Ruhngård f. 1945 från Uppsala. Barn: Lisa Therese Karin f. 1992. Systern Ulla Elisabeth Stuxgren (1956-2001), gift 1988 med Per-Arne Blank f. 1954 i Uppsala. Barn: Nicklas Stuxgren f. 1980, Johanna Stuxgren f. 1983.

2001: Lena Stuxgren-Ruhngård, Nicklas Stuxgren och Johanna Stuxgren, se ovan!

2011: Lena Stuxgren-Ruhngård, se ovan, och Nicklas Stuxgren. Barn: Ludvig Stuxgren Nyberg f. 2010 och Emma Stuxgren Nyberg f. 2013.


Laura Stuxgren 81 år. Foto: Enar Hansson 1972.

(Sidan uppdaterad: 2018-02-28)