Fie 1:81 (fd Fie 1:35)
(Vinjettbild: Stefan Haase 2016)

Manbyggningen från 1820-talet och flygeln från 1870-talet är välbevarade. Se foto från 1903 nedan. Foto: Stefan Haase 2016.

Det här är den mest kända gården i Lau, men inte pga byggnationen eller gårdens historia, utan pga en av dess inbyggare: Jakob Karlsson (1857-1933), Fäi-Jakå kallad. Om honom kan man läsa i ett särskilt kapitel. Genom de brev Jakob skrev till språklektorn Mathias, Masse, Klintberg på läroverket i Visby och genom de bilder Masse tog av gårdsparten och hela Lau socken, har vi en mycket god bild av hur livet levdes här på 1800-talet till in på 1930-talet.

Denna part av Fie kom till genom en delning av Fie 1:12 omkring 1825 mellan bröderna Bengt och Lars Larsson. Bengt fick överta stamparten och Lars fick bygga nytt, vilket ovanligt nog inte kom att ske intill den gamla bebyggelsen, vilket annars var det vanliga. Men den ursprungliga gården Fie hade delats i två parter redan omkring 1680 och dessa båda gårdsparters byggnader hade klämts in på den gamla gårdstomten och skulle man bygga en part till invid de förra, var man tvungen att ta åkermark i anspråk och det ville man förmodligen undvika.

Lars Larsson f. 1800 byggde upp sin nya gårdspart c:a 500 m söder ut längs landsvägen, där den nya bebyggelsen kom att ligga i en beteshage nära befintliga åkrar och nära gränsen till När. Manbyggnaden uppfördes som en rejäl parstuga i sten under tegeltak innehållande farstu med bakomliggande kök med härd och bakugn, vardagsstuga med öppen spis mot norr och sal mot söder. Detta hus finns kvar i välbevarat skick, endast salen har förändrats genom en delning till två kamrar, samt genom att en ny trappa till övervåningen går upp här.

Det första brygghuset och den första ladugården var troligen byggda i bulkonstruktion och de ersattes fram emot 1800-talets slut av byggnader i sten, först brygghuset och senare ladugården, vilka är bevarade i tämligen ursprungligt skick. Ladugårdens tröskhus är dock bortrivet, liksom några mindre bodar.


På bilden ser vi manbyggningen och flygeln med gårdens inbyggare uppställda så att de inte skall skymma husen. Fr v ser vi mågen Alfred Olsson 35 år, Jakob Karlsson 45 år, dottern Anna 19 år, hustrun Anna (Annen) 43 år och hustruns mamma Anna (Ann-Kajse) 70 år. Foto Masse Klintberg 1903.

Lars Larsson gifte sig i samband med gårdsbygget 1826 med Margareta Catarina Mattsdotter  f. 1803 från Hallsarve 1:11. Deras ende son hette också Lars Larsson f. 1926. Han gifte sig 1856 med Anna Catarina Andersdotter Laurin f. 1833 från Kauparve 17/64 mantal och de övertog gårdsparten. Deras enda dotter Anna Margareta gifte sig 1881 med nämnde Jakob Karlsson f. 1857 från Kauparve 1:10 och övertog då fastigheten. Även dessa fick ett enda barn, dottern Anna f. 1884. Hon gifte sig 1909 med Alfred Olsson f. 1868 från Fröjel och dessa blev nya ägare. Alfred var mer jämnårig med Jakob än med Anna. Av Massebilder att döma, ser det ut som svärson och svärfar arbetade bra ihop. Det var ett strävsamt liv de levde på den rätt magra gårdsparten. Anna och Alfred fick två barn och en adoptivson. Ann-Kajse dog 1926, Annen 1920 och Jakob 1933. Inget av barnen tog över, varför Anna och Alfred sålde gården 1935 till Fredrik Karlsson, se Fie 1:19, och flyttade till Bringsarve i Ardre. Alfred dog sedan vid Halldings på Hemse 1956 och Anna dog vid Nickarve i Vänge 1964.

Ladugården innehöll fr v lada, kohus och stall. Foto: Masse Klintberg 1904.

De nya ägarna var intresserade av gårdens mark, inte av byggnaderna. Ett jaktsällskap använde en tid bostadshuset, men sakteliga förföll alla gårdens byggnader. Konstnären Eugenijus Budrys f. 1925 i Marijampolé i Litauen hade flytt till Sverige 1944. Här blev han personlig elev till Isaac Grünewald och där träffade han kollegerna Harald Norrby från Klinte och Elisabeth Strokirk från Stockholm. Eugenijus och Elisabeth gifte sig 1956 och då tipsade Harald om den öde gården Fie i Lau! Paret Budrys köpte byggnaderna med tillhörande tomt av Fredrik Karlssons dödsbo 1958 och de arbetade med upprustningen i 4 år, tills de flyttade in 1962. De fick döttrarna Regina f. 1957 och Katarina f. 1962, vilka efter skoltiden flyttade till fastlandet. Elisabeth gjorde föreställande konst, medan Eugenijus gjorde abstrakt, ofta stora färgrika emaljer. Han har gjort flera offentliga utsmyckningar på Gotland. Elisabeth dog redan 1982, Eugenijus bodde kvar här till sin död 2007. Han var en stor personlighet och generös sällskapsmänniska.

 


Familjen stående i dörröppningen 1962: Eugenijus, Elisabeth och Regina.

Eugenijus Budrys 1925-2007.

Döttrarna Regina och Katarina tog formellt över ägandet efter moderns död 1982. Efter Eugenijus bortgång använde de fastigheten som gemensam fritidsbostad. 2014 skaffade Katarina sig en egen fritidsfastighet i Lau, Granatska Nybygget 1:7, varvid Regina och hennes son Johan blev ägare till Fie.

Den kända journalisten och författaren Eva Sjöstrand skrev, med granskning av gutamålsexperten Las Jakobsson, teaterpjäsen ”Ei häude på Fäi-Jakå” om Jakob Karlssons liv. Den framfördes på Fies gårdsplan somrarna 2009 och 2015 av skådespelarna/ kulturpersonligheterna Allan Nilsson/Evert Jansson som spelade Jakå, Ingrid Wahlgren Annen, Arne Ohlsson Jakobs bror Karl Niklas och Tommy Wahlgren Masse Klintberg, samt musik av Torsten Nilsson som gestaltade spelmannen Alvegren från Smiss. Pjäsen berättade på ett gripande sätt om livet och tankarna på gården för drygt 100 år sedan, där just originalmiljön spelade en stor roll. Det hela blev en stor succé.

Ägarlängd

1826:  Lars Larsson f. 1800 från Fie 1:12, gift 1826 med Margareta Catarina Mattsdotter f. 1803 från Hallsarve 1:11. Barn: Lars Larsson f. 1826.

Omkring 1856: Lars Larsson f. 1826, gift 1856 med Anna Catarina (Ann-Kajse) Andersdotter Laurin f. 1833 från Kauparve 17/64 mantal. Barn: Anna (Annen) Margareta Larsdotter f. 1859.

Omkring 1881: Anna Margareta Larsdotter f. 1859, gift 1881 Jakob Karlsson f. 1857 från Kauparve 1:10. Barn: Anna f. 1884.

Omkring 1909: Anna Karlsson f. 1884, gift 1909 med Alfred Olsson f. 1968 från Fröjel. Barn: Valborg f. 1910, gift Wahlberg 1951 vid Stenstugu i Fardhem, d. 1958, Yngve f. 1919, ogift, d. 1979 i Stockholm, adoptivson Edvard Jonsson f. 1930, gift i Hejde 1961, d. 2004.

1935: Fredrik Karlsson på Fie 1:19, han bodde inte här, utan var bara markägare.

1958:  Elisabeth Strokirk f. 1930 från Stockholm gift 1956 med Eugenijus Budrys f. 1925 från Marijampolé i Litauen. Barn: Regina f. 1957, Katarina f. 1962.

1982:  Regina Budrys f. 1957 och Katarina Budrys f. 1962.

2014:  Regina Budrys-Bergh f. 1957, gift 2010 med Lars Bergh f. 1955 från Norberg,  och Reginas son Johan Gardell f. 1989.

(Sidan uppdaterad: 2018-02-28)