Fie 1:75 (Fie 1:15, Fie Grund)
(Vinjettbild S.Haase 2018)

Den här boplatsen kom troligen till mellan 1878 och 1881. Den bebyggdes av fiskaren och jordbruksarbetaren Lars Lyander f. 1850, som var född i Lau och son till båtsmansdottern Gretha Cajsa Bofred (1820-1886), som var kommen från När. Fadern var sannolikt sockensmeden med samman namn, Lars Lyander på Hemmor Grund. Möjligen kan platsen där man byggde huset ha varit bebodd redan tidigare av Lars moder, men det är inte så troligt. Lars hade haft arbete i Rone, men kom till Allmänningen i Lau 1878 tillsammans med sin blivande hustru Johanna (Hanna) Albertina Elisabet Ahlström, f. 1853 från Buttle, där hon varit piga vid Altaime.

Var på Allmänningen Lyanders bodde är inte känt, kanske var det på fattighuset som då låg invid kastalruinen. De bodde sannolikt där medan de byggde på huset. Den 27 september1881 finns det en notering om att Lars skulle ha emigrerat till USA, men den 19 oktober flyttade han och Hanna in på Fie Grund! Troligen kom han aldrig iväg. Lars mor Gretha Cajsa flyttade också med. Huset de byggt bestod av det bostadshus som ännu finns kvar idag och som innehöll farstu med bakomliggande litet kök, vardagsstuga vid ena gaveln och en liten kammare vid den andra. Till fastigheten hörde också en liten ladugård, som var en återanvänd bulbyggnad, samt dass och bod, se foto nedan.


Bostadshuset sett från öster. Foto: Masse Klintberg 1916.

Vad de försörjde sig med är inte känt, men som så många andra fattiga var de sannolikt daglönare på gårdarna i bygden, Gretha Cajsa benämndes inhysespiga. Lars fiskade troligen också. 1884 föddes sonen Johan Edvin Lyander som Lars och Hannas enda barn. Lars dog redan 1895 och änkan Hanna bodde kvar här under små omständigheter. När Lau Friförsamling av Svenska Missionsförbundet bildades 1905, blev Hanna dess första medlem. Hon var fram till sin död 1937 församlingen trogen och deltog upp i hög ålder i dess praktiska arbete.

Edvin flyttade hemifrån redan 1899, den sista perioden hemma bodde han mycket enkelt på vinden. Först var han dräng vid Sunnkyrke, men återkom och flyttade flera gånger, bl a till Visby. 1912 gifte sig Edvin med Elna Maria Lindholm f. 1886 från Tveta i Stockholm. Hon hade två barn med sig i boet och de fick sedan två gemensamma döttrar. 1915 flyttade familjen ut till Fie, året därpå till Bönde och efter ytterligare ett år åter till Visby. Över huvud taget tycks de ha flyttat ofta, bl a till Västerhejde och Väskinde. Edvin blev lokförare och bodde förmodligen därför i närheten av Visby. Efter Edvins död 1947, gifte Elna om sig 1955 med lantarbetaren Karl Ossian Högstedt i Hjorted i Småland och bosatte sig där. Karl Ossian dog 1964 och då flyttade Elna till Stenkyrka, där dottern Elsa var gift. Dottern dog dock redan efter några år, men Elna bodde kvar till sin död 1981, då var hon 94 år!

Hustruns dotter Margit Sylvia Linnea bodde 1926-1929 hos Hanna på Fie. Därefter bodde den gemensamma dottern Maj Irma Eivor här, okänt hur länge. Edvin ärvde stället efter moderns död. Om han då hyrde ut barndomshemmet är inte känt.

1950 såldes stället till Gösta Pettersson från Stockholm. Det här var en av de första fastigheterna i Lau som övergick från permanentboende till fritidsboende. Händelsen var så ny, att när man skrev den första Boken om Lau 1949-50, måste man framhålla företeelsen genom följande skrivning: ”…att användas till sommarstuga, och den är således obebodd åtminstone på vintern”. Troligen revs ladugården vid denna tidpunkt. Några somrar hyrde Gun Neuman huset, okänt när. 1983 köpte arkitekten Bernard Michelsson och läraren Gunilla f. Bodin stället. De gjorde moderniseringar genom att dra in el och borra brunn, ta upp två nya fönster och ändra den lilla kökstillbyggnaden, men i övrigt behölls huset i stort sett orört.

Detta lilla hus har ett rum på varje gavel, en farstu på framsidan mot landsvägen och en vardagsingång på baksidan genom en liten farstukvist direkt till köket. Huset är ett pinnmurshus: en enkel bulstomme av delvis återanvänt virke håller samman tunna väggar av småsten och bruk, som ursprungligen var putsade. Senare kläddes väggarna med brädpanel. Taket är här täckt med spån. Kvinnan på bilden är sannolikt Edvin Lyanders fru Elna Maria, familjen bodde här just då. Foto: Masse Klintberg 1916.

2004 blev dåvarande regementschefen på P18 Gunnar Karlson f. 1958 och grafiske formgivaren Anette Lövgren f. 1963 nya ägare. 2010 fick huset nytt plåttak.  Det gamla taket var av korrugerad plåt lagd direkt på spåntaket. Samtidigt inreddes vinden. 2016 byggde de ut och moderniserade köket/farstukvisten och tillförde en ny byggnad i form av ett så kallat Attefallshus som en flygel, innehållande våtrum och ateljé, för att kunna använda fastigheten större del av året. Samma år fick fastigheten tvåkammaravlopp.


Det ursprungliga huset är det röda, bakbygget och flygeln är tillkomna 2016. Denna bild skall ersättas när stenmuren är färdiglagd. Foto: S. Haase 2018.


Till fastigheten hörde denna lilla bulladugård, som nog var äldre än boplatsen, Lyander måste ha köpt den. Frågan är om den var en ladugård från början, formen liknar mer ett bostadshus. Ladugården kan ha rymt en ko, en kalv, en gris och några höns. Skjulet t h är nog ett dass, men det där cykeln står är inte lätt att veta, en redskapsbod kanske. Foto: Masse Klintberg 1916.

Ägarlängd

1881: Lars Lyander f. 1850 d. 1895 från Lau, gift 1878 med Johanna (Hanna) Ahlström f. 1853 från Buttle. Barn: Johan Edvin Lyander f. 1884.

1895: Hanna Lyander f. 1853 d. 1937. Barn: Johan Edvin Lyander f. 1884.

1937: Edvin Lyander (1884-1947), gift 1912 med Elna Maria Lindholm (1886-1981) från Tveta Stockholm. Elnas barn: Karl Alvar Yngve Lyander f. 1906 i Stockholm, Margit Sylvia Linnea Lyander f. 1911 i Visby. Gemensamma barn: Elsa Harriet Elisabet f. 1914, Maj Irma Eivor f. 1919.

1950: Gösta Pettersson f. ? från Stockholm

1983: Bernard Michelson f. 1943 och Gunilla f. Bodin f.1938 från Solna. Barn: Mathias f. 1969.

2004: Gunnar Karlson f. 1958 och Anette Lövgren f. 1963 från Stockholm. Inga barn.

 

(Sidan uppdaterad: 2018-02-28)