Källstäde 2:1
(Vinjettbild: Stefan Haase 2017)

Husbondesonen Arvid Karlsson f. 1890 från Hallsarve 1:27 (1:11) köpte det som skulle bli tomt samt lite jord 1921 från Smiss 1:12 (1:2) och uppförde där denna ståtliga manbyggnad i vinkel med veranda, samt ladugård 1922, den senare tillbyggd 1938. Övrig areal till det som här skulle bli en mindre gård köptes in 1928.

Arvid Karlsson gifte sig samma år som han byggde bostadshuset med Alice Hedström f. 1903. Hon var född i Amerika och dotter till Josefina Jakobsdotter från Fie 1:4. Josefina hade gift sig 1884 med Olof Jonasson på Mattsarve 1:33 och de rev det gamla bostadshuset och började bygga dagens stora hus, men reste till Amerika efter två år. Troligen hade de förbyggt sig och hoppades tjäna in de behövliga pengarna där, vilket de gjorde. Olof kom tillbaka 1888 och fullföljde byggplanerna, men Josefina stannade kvar och de skilde sig. Josefina gifte om sig år 1900 med Johan Hedström från Fide och de fick dottern Alice 1903 i Brooklyn. Johan dog 1911 och 1914 flyttade Josefina hem med Alice efter 28 år i Amerika. När Alice gifte sig med Arvid 1922, följde Josefina med till Källstäde och blev hushållerska där. Alice och Arvid fick sönerna Algot Hans Evald f. 1925 och Lennart Nicklas f. 1935.


Källstäde manbyggnad när huset var nytt, gavelfönstret uppe t v är ännu inte målat! Man har planterat några fruktträd. Beteshagen uppe på backen omgärdas av en s k räcktun. Foto: Masse Klintberg omkring 1923.

1950 bestod gården av 8,5 ha åker av lerjord och 5 ha betesmark. Man höll på gården 2 hästar och en unghäst, 4 kor, 2 ungdjur, 4 grisar och 70 höns. Taxeringsvärdet var 5.700 kr.

Algot gifte sig 1959 med Greta Lydia Maria Larsson vid Gangvide på När och han flyttade dit. Lennart gifte sig 1962 med Kerstin Thomsson från Sallmunds i Vänge. Arvid och Alice brukade gården fram till omkring 1960, varefter Lennart och Kerstin fortsatte med mjölkkorna till 1965. Men redan 1960 hade Kerstins bror, som övertagit föräldragården, dött och Kerstin och Lennart arrenderade då gården i Vänge och flyttade dit efter mjölkkornas avveckling. 1975 köpte de Sallmunds, varefter markerna i Lau slogs ihop med Sallmunds. 2005 arrenderades myrmarken i Lau ut till Jan Rylander på När och fastmarkerna till Bo Lindström på Hallarve 5:1 (1:15), som köpte dem 2019.

Bostadshuset kom att användas som sommarbostad, först av Lennart och Kerstin fram till 2015 och sedan av deras döttrar Eva, Lena och Åsa med familjer. Eva, som är husmor på Romaskolan, är sambo med Per Erik Almgren från Linde, de tog över gården vid Sallmunds 2011. Lena är förskollärare i Havdhem, ensamstående och boende på Näs. Åsa är butikschef vid Sudergolv på Hemse, gift med Christer Lindgren från Lojsta och de bor i Alva.


Manbyggnaden på Källstäde uppfördes 1922 och är ett fint exempel på den tidens återhållsamma snickarglädjestil. Här ses huset i nymålat skick 2017. Foto: S. Haase.

 

Ägarlängd

1922: Arvid Niklas Karlsson f. 1890 d. 1973, gift 1922 med Alice Lovisa Hedström f. 1903 d. 1963, född i Brooklyn men härstammande på moderns sida från Fie 1:4. Barn: Algot Hans Evald f. 1925 d. 2012, gift 1959 med Greta Lydia Maria Larsson f. 1927 d. 1996 vid Gangvide på När, Lennart Nicklas f. 1935, gift 1962 med Britta Kerstin Gudrun Thomsson vid Sallmunds i Vänge.

1965: Lennart Nicklas Karlsson f. 1935, gift 1962 med Britta Kerstin Gudrun Thomsson f. 1940 från Sallmunds i Vänge. Barn: Eva f. 1962, Lena f. 1964, Åsa f. 1968.

2020: Eva Kristina Karlsson f. 1962 sambo med Per Erik Karl Almgren f. 1963 från Linde, boende vid Sallmunds i Vänge. Barn: Filip Karl Niklas f. 1990 d. 2016, Fanny Lovisa f. 1992, tvillingarna Hampus Per Johan och Hanna Kristina f. 1996. Lena Maria Karlsson f. 1964 boende på Näs. Barn: med Jim Pettersson från Grötlingbo, Lukas Jim f. 1997 och Isak Niklas f. 2001. Åsa Lindgren f. 1968 gift 2002 med Christer Nils Åke Lindgren f. 1963 från Lojsta, boende vid Kruse i Alva. Barn: David Christer f. 1998, John Niklas f. 2001.

(Sidan uppdaterad: 2020-04-27)