Gumbalde 1:8 (Anderse Grund, Hemmor Grund)
(Vinjettbild Stefan Haase 2020)

Hans Petter Larsson var son till Lars Hansson på Anderse 1:13 (1:2) i hans äktenskap med Anna Catharina Danielsdotter. När fadern dog, gifte modern om sig med Jakob Larsson från Gumbalde 1:6. Hans Petters halvbror Nils Larsson och styvfadern Jakob Larsson delade 1820 Anderse i två parter. Jakob och Anna Catharina byggde sin nya part snett över vägen och uppförde där en manbyggnad. När Anna Catharina dog 1841 och Jakob drunknade 1845 slogs parterna ihop igen och av den nya parten blev det bara en boplats.

Nils Ekelund från Endre kom från små förhållanden, hans far var sjöman. Nils gifte sig 1818 med Lovisa Catarina Andersdotter från Hemmor 1/8 mantal och de fick en tomt snett emot Botels att bebygga. De flyttade från Visby till Lau 1822. Nils hade en dotter från ett tidigare äktenskap och med Lovisa fick han dottern Eva och sonen Anders Petter, båda födda i Visby. Eva gifte sig 1846 med husbondesonen Hans Petter Larsson från Anderse, som nu hade tagit sig namnet Wallander. De fick 5 barn, varav två dog unga. De kom möjligen att inledningsvis bo i manbyggningen som tillhört den nya Anderseparten. 1858 tog Hans Petters halvbrors son Lars Petter Nilsson över huset, som nu hade degraderats till Anderse Grund, han hade detta år gift sig med Elisabet Karlsdotter Ronander från När. Då flyttade Wallanders till Evas barndomshem. Hennes föräldrar Nils och Lovisa var döda, så det är osäkert vem som hade bott i huset efter deras död, kanske brodern Anders Petter eller halvsystern Margareta Elisabet, okänt vart de tog vägen. From 1858 kom boplatsen att ligga under Anderse iom att Hans Petter kom därifrån.

Redan 1859 drunknade Hans Petter och Eva blev ensam med de tre barnen. Eva klarade inte sig själv utan betecknades som bakstuguhjon och inhyses till sin död 1879. Äldsta dottern Catarina Elisabet flyttade till När 1873 och gifte sig året efter med Johan Karlsson från Roma, de köpte Bönde 3:1 och flyttade dit 1882. Sonen Hans flyttade, men återvände efter moderns död 1879, då han gifte sig med Maria Lauvall från Änges i Burs. Dottern Anna Margareta flyttade till Visby 1880 och gifte sig där 1882 med målarmästaren Oskar Vilhelm Lindgren från Bjerges Grund i Ala.

Hans och Maria fick 3 barn, varav de två första dog som spädbarn. Hans utvandrade till Amerika 1886, men Maria följde inte med, Hans dog där borta 1895. Maria sålde fastigheten 1898 och flyttade med den kvarvarande sonen Gunnar till Hemmor på När, där hon gifte sig med hemmansägaren Jöns Anton Larsson. Gunnar flyttade till Amerika 1903.


Bilden visar det gamla bostadshuset som Nils och Lovisa uppförde 1822. Huset var långt ifrån nytt, så de måste ha fått/köpt det begagnat och flyttat det hit. Huset var ett ålderdomligt s k gavelfarstuhus i bulteknik. Det hade ursprungligen sin ingång på hitre gaveln. Innanför fanns en smal farstu över hela husets bredd, det ser man på skorstenens placering. På andra sidan skorstenen låg husets enda bostadsrum. Huset har här byggts till med vad man kallade ”köket” och den ursprungliga ytterdörren har man satt igen och en ny satts in i ”köket”. Eftersom det inte har någon skorsten, måste den gamla farstun gjorts om till matlagningsplats med ett upptaget fönster i hitre hörnet. Det var stor skada att man rev detta lilla mycket intressanta hus. Foto: Masse Klintberg 1915.

Köpare av fastigheten var Hans syster Anna Margareta, som hade sin andel i fastigheten, och hennes man Oskar Lindgren och de flyttade dit 1899 då tomten på 26 ar friköptes. Här byggde Oskar upp en målerirörelse med målarverkstad som också hade bostadsrum för lärlingarna. Vid skiftet fördes boplatsen in under Gumbalde. Anna och Oskar fick dottern Aina, som fick sonen Ivar när hon var piga i Alskog. Ivar växte upp hos morföräldrarna i Lau. Aina gifte sig 1913 med jordbruksarbetaren Johan Albert Persson vid Mojner i Boge, men född i Uppsala, och de fick minst fyra barn. Anna och Oskar fick också sonen Ejnar, som gifte sig 1926 med husbondedottern Jenny Hallander från Bandlunde i Burs. Ejnar gick i faderns fotspår och blev målare i Burs med omnejd, han dekorerade också missionskapellet i Lau.

1936 köpte Ainas son Ivar Lindgren fastigheten. Han var gift sen 1933 med Margit Ahlqvist från Bondarve i Guldrupe, syster till Helny Ahlqvist som hade lanthandeln i Lau. Ivar var också målarmästare och tog över firman och de anställda, han var också biodlare. Ivar och Margit uppförde ett nytt bostadshus 1938. De fick dottern Gunvor, som gifte sig 1965 med Erling Hansson på granngården Botels 1:2.

Den vänstra bilden visar den första målarverkstaden, där åtminstone den vänstra halvan utgörs av ett inpanelat bulhus från 1700-talet med ovanligt brant tak. Foto: Masse Klintberg 1915.


På den högra bilden var den större byggnaden ursprungligen ladugård hos grannarna på Gumbalde 1:29 (1:7), men när dessa byggde ny ladugård 1927, köpte Lindgrens ladugården, rev sin gamla verkstad, flyttade hem ladugården och byggde om den till en ny målarverkstad. Denna byggnad finns kvar, utökad åt vänster och ombyggd till fritidshus. Foto: Masse Klintberg 1915.

Efter Ivars död 1970 såldes fastigheten, som då hade gått inom släkten sedan dess tillkomst, till Edith och Karl Oskar Pettersson. Edith kom från den lilla gården Hemmor 1:13, som var Ediths barndomshem, och Karl Oskar från Vänge, men de hade bott på fastlandet. De skildes 1974. Karl Oskar flyttade till Knista i Närke, Edith bodde kvar, blev fabriksarbetare på Hemse 1975 och flyttade då till Hagagatan där. 1976 sålde Edith stället till Anders Hallqvist från Mickelgårds på När och Birgitta Gustavsson född i Gerum men uppvuxen i Levide, som gifte sig detta år. De fick barnen Petra och Mathias. Anders med kompanjoner startade firman Elektronikservice på Hemse, vilket företag Mathias tog över efter Anders död 2012. Mathias är gift med Anna f. Nordin från Hemse. Petra är skadereglerare på Länsförsäkringar i Stockholm och gift med Magnus Sjölund i Täby. Birgitta är pensionerad banktjänsteman och bebor fastigheten.


Bostadshuset uppfördes 1938 och har senare byggts till i omgångar. Foto: Stefan Haase 2020.

Ägarlängd

1818: Nils Ekelund f. 1784 d. 1837 från VAR DÅ? i Endre, gift 1818 med Lovisa Catarina Andersdotter f. 1795 d. 1854 från Hemmor 1/8 mantal. Nils barn: Margareta Elisabet f. 1811. Gemensamma barn: Eva Elisabet f. 1818 d. 1879 hemmagift, Anders Petter f. 1821.

1858: Hans Petter Larsson Wallander f. 1807 d. 1859 från Anderse 1:13 (1:2), gift 1846 med Eva Elisabet Nilsdotter Ekelund f. 1818 d. 1879. Barn: Catarina Elisabet f. 1847, gift 1874 med Johan Karlsson och boende vid Bönde 3:1, Hans f. 1850 hemmagift, Lars Petter f. 1852 d. 1856, Anna Margareta f. 1855, gift 1882 med Oskar Vilhelm Lindgren från Bjerges Grund i Ala och boende i Visby, Maria Lovisa f. 1858 d. 1858.

1879: Hans Wallander f. 1850 d. 1895 i Amerika, gift 1879 med Maria Lauvall f. 1857 d. 1944 från Änges i Burs, omgift 1898 med Jöns Anton Persson vid Hemmor på När. Barn: Anna Elinda f. 1880 d. 1880, Niklas Vilhelm f. 1882 d. 1882, Niklas Gunnar f. 1884 reste till Amerika 1903.

1898: Oskar Vilhelm Lindgren f. 1861 d. 1919 från Bjerges Grund i Ala, gift 1882 med Anna Margareta Wallander f. 1855 d. 1936. Barn: Aina Vilhelmina f. 1883 d.1950, flyttade till Alskog och fick sonen Ivar William Lindgren, hon gifte sig 1913 med Johan Albert Persson vid Mojner i Boge, Ejnar Vilhelm f. 1893 d. 1949, gift 1926 med Jenny Oktavia Svenborg Hallander från Bandlunde i Burs, boende vid Ammunde.

Bilderna visar Anna Lindgren på hennes 80-årsdag den 3:e maj 1935.


Bakom henne på vänstra bilden står dottern Aina Persson, troligen sonen Ejnar Lindgren, dottersonen Ivar Lindgren och troligen svärsonen Johan Persson.

På högra bilden står Alvina Karlsson och Alvinas mor Tekla Karlsson, båda boende på Smiss och okänt hur de var släkt med Anna Lindgren. Vidare står Annas dottersons hustru Margit Lindgren och längst t h Annas dotter Aina Persson.

1936. Ivar William Lindgren f. 1905 d. 1970, gift 1933 med Agnes Elsa Margit Ahlqvist f. 1902 d. 1963 från Bondarve i Guldrupe. Barn: Gunvor Aina Agnes f. 1942 d. 2012, gift 1965 med Erling Hansson på Botels 1:2.

1970: Edith Anna Olivia Karlsson från Hemmor 1:13 f.1922 d.2016 i Knista i Närke, gift 1. 1944 med Gösta Jacobsson (Dunstrand) f.1919 d. 1990 från När, skilda. Barn: Eva Maria Jacobsson f. 1950. Gift 2. 1953 med Karl Oskar Ossian Pettersson f.1904 i Vänge d. 1975 i Knista, skilda 1974. Barn: Inga Leina Pettersson f. 1952.

1976: Lars Anders Inge Hallqvist f. 1950 d. 2012 från Mickelgårds på När, gift 1976 med Birgitta Sylvia Maria Gustavsson f. 1951 från Gerum/Bondarve 1:8 i Levide. Barn: Petra f. 1976 boende Täby och Mathias f. 1980 boende på Hemse.

2012: Birgitta Hallqvist f. 1951 från Gerum/ Bondarve 1:8 i Levide.

(Sidan uppdaterad: 2020-11-23)