Gumbalde 1:6
(Vinjettbild: S. Haase 2017)

1720 köptes båda Gumbaldeparterna av Daniel Hanson från Nore i Vamlingbo, gift detta år med Catarina Olofdotter från Fie 1:22. Deras äldsta dotter Catarina f. 1722 gifte sig med Lars Larsson på Gannor 1:8 (1:4) och de fick bla dottern Brita Larsdotter f. 1745, som gifte sig hit, se nedan. 1734 kom en ny husbonde i Lars Larsson (från Bjärges i Vamlingbo?), gift med Catarina Jacobsdotter från Gervide i Sjonhem.

1755 delades Gumbalde i två parter. Förra ägarnas son Jacob Larsson f. 1738 fick denna part. Han gifte sig 1763 med Brita Larsdotter f. 1745 från Gannor 1:8 (1:4), se ovan, och de fick 4 barn, varav två av sönerna hette Jacob resp Daniel, samma hände i nästa generation, vilket visar på släktskap mellan Hanssonsläkten och Larssonsläkten. Fadern Jacob dog 1774 och änkan gifte om sig 1775 med Per Hansson från Garde och de fick 2 barn. Lars Jacobsson f. 1766 från första äktenskapet blev näste husbonde, gift 1791 med Greta Persdotter f. 1769 från ? Av deras 5 barn tog sonen Lars Petter Larsson f. 1797 över gårdsparten, gift 1822 med Gertrud Persdotter f. 1800 från Kauparve? De fick tre barn, men ingen tog över.

Gårdsparten såldes NÄR DÅ? till sjömannen Lars Andersson Laudin f. 1789 från Snausarve 1:11 och hans hustru Christina Jonsdotter f. 1789 från Mattsarve 5/16 (1:33). De fick 4 barn och av dem kom sonen Jonas Larsson f. 1818 att bli nästa ägare. Han gifte sig 1853 med Hedda Birgitta ? från Snauvalds i Alskog.


Gumbalde 1904.Fr v ses: Jonas Larsson 11 år, Elvira Larsdotter 20 år, Tekla Larsdotter 13 år, modern Olivia Vedin 47 år, okänd hund och fadern Lars Jonasson 49 år Foto: Masse Klintberg.

Äldste sonen Lars Jonasson f. 1855 blev näste ägare, gift 1883 med pigan Olivia Kristina Vedin från När. Dessa uppförde samma år den manbyggning som vi ser idag, troligen på grunden av en äldre stenbyggning. Omkring år 1900 köpte de granngården Goks, varefter markerna kom att sambrukas. Vid denna tid gick skiftet i Lau och ladugårdsbyggnaderna på denna Gumbaldepart kom vid gränsdragningen att ligga på grannpartens mark. I o m att Lars och Olivia byggde ny ladugård på Goks, hade man inte samma behov av Gumbaldeladugården, varför den revs några år in på 1900-talet. Av deras tre barn kom dottern Elvira f. 1884 att tillsammans med sin man Adolf Johansson f. 1878 från Bönde 1:8 att överta Gumbalde, där de uppförde en liten uthusbyggnad. De fick inga barn. Efter Adolfs död 1955 bodde Elvira kvar ensam med sina katter till sin död 1980.

Elvira Larsdotter (1884-1980) omkring 1978. Hon var den sista som bodde permanent på gårdsparten.

Därefter köptes gårdsparten av Elviras brorsdotter Kerstin Engdahl f. Larsson 1922 och hennes man Allan Engdahl från Burs, senare Slite, som använde fastigheten till fritidshus fram till 1994. Då sålde de gårdsparten till docenten i medievetenskap Staffan Ericson f. 1956 och hans fru arkitekten Louise von Bahr f. 1961 från Stockholm. Staffan och Louise har gjort en omfattande restaurering av huset och byggt ett nytt uthus. Markerna arrenderas av Goks

.


Gumbalde 1:6 i januari 2017. Foto: S. Haase.

Ägarlängd

1523: Jacop Gumbalde

1570: Jacop Gumbalde

1614: Jacob Gumbalde, yngre män Lauritz och Thomis

1634: Två parter? Lauritz (Jacobsson?) och Tomas (Jacobsson?)

1648: Två parter? Tomas (Jacobsson?) och Lauritz (Jacobsson?)

Omkring 1650: Två parter. Per Hansson och Tomas (Jacobsson?)

1653: Två parter. Per Hansson d. c:a 1668 och Nils Tomsson

1670-talet: Hans Persson för båda parterna, gift med Svenborg Jacobsdotter f. 1621 d. 1707, från fastlandet. Barn: Jacob, Paul (Påvel) f. 1655?, Churt (Cordt), Svenborg, Bool, Brita.

1681: Två parter, som brukades av Jacob Hansson resp Paul Hansson, yngre broder Churt.

1694: Båda parterna brukades av Jacob Hansson, gift med Barbra Jacobsdotter från Heffride i Burs. Barn: Nils f. 1691, Jacob f. 1694, Peer f. 1699, Jöran f. 1702. Jakobs mor Svenborg. Inneboende båtsmännen Rassmus Lifrede och Jacob Reiker.


Här ses traktens ungdomar spela ett bollspel på Gumbaldes ladugårdsplan 1904. Strax efteråt revs byggnaderna bort. T v ses två fähus, t h tröskhus med bakomliggande lada, utanför bild t h fanns kohusoch stall. Foto: Masse Klintberg.

1701: Två parter, brukades av Jacob Hansson, se ovan, och Churt Hansson, gift 1994 med änkan Maria Thomasdotter från Hemmor 1:2, ursprungligen från Mickels i Vall. Marias barn: Göran f. 1689, Anders f. 1691, Gertru f. 1693. Gemensamma barn: Svenborg f. 1697, Hans, f. 1702.

1702: Mikael Olofsson från ?, köpte båda parterna, gift 1. med Maria Christofferdotter f. 1679 d. 1713 från Botvide? Många barn. Gift 2. med ? och tre barn till.

1720: Båda parterna köpta av Daniel Hansson f. ? d. 1732, från Nore i Vamlingbo, gift 1720 med Catarina Olofsdotter f. 1701 från Fie 1:22. Barn: Catarina f. 1722, gift 1741 med Lars Larsson på Gannor 1:8 (1:4), Hans, f. 1725, Agneta f. 1726, gift med Jacob Mårtensson Kyrkebols i Garde, Elsa f. 1728, gift 1746 med Hans Christensson på Botels 1:2, Mallena f. 1730.

1734: Lars Larsson f. ? från ? köpte båda parterna, gift med Catarina Jacobsdotter f. 1703 från Gervide i Sjonhem. Barn: Catarina f. 1734, gift 1756 med Lars Jacobsson Bjärges i Vamlingbo, Jacob f. 1738, hemmagift, Lars f. 1745.

1755: Två parter. Mallena Danielsdotter för Gumbalde 1:30 (1:10), se denna. Jacob Larsson f. 1738, gift 1763 med Daniel Hanssons barnbarn Brita Larsdotter f. 1745 från Gannor 1:8 (1:4), se ovan. Barn: Lars f. 1766, hemmagift, Jacob f. 1769, Catarina f, 1771, Daniel f, 1774, gift med änkan Christina Mattsdotter på Hallsarve 1:5.

1775: Brita Larsdotter f. 1745, gift 2:a gången med Per Hansson från Garde. Barn: Hans f. 1776, Per f. 1779.

Omkring 1790: Lars Jacobsson f. 1766, gift 1791 med Greta Persdotter f. 1769 från ? Barn: Jacob f. 1793, gift med änkan Anna Cajsa Danielsdotter (Daniel Hanssons barnbarnsbarn) på Anderse 1:2, Christina Greta f. 1795, gift med Jacob Nilsson vid Bosarve i Lye, Lars Petter f. 1797, hemmagift, Brita Catarina f, 1802, gift med Petter Johansson Anningakre i Alskog, Daniel f. 1804.

Omkring1822: Lars Petter Larsson f. 1797, gift 1822 med Gertrud Persdotter f. 1800 från Kauparve ? Barn: Margareta f. 1823, Lars Petter f. 1825, Anna Greta f. 1828.

Omkring 1845: Lars Andersson Laudin f. 1789 från Snausarve 1:11, gift NÄR DÅ? med Christina Jonsdotter f. 1789 från Mattsarve 5/16. Barn: Jonas f. 1818, hemmagift, Brita Greta f. 1821, Andreas f. 1825, Lars f. 1833.

Omkring 1855: Jonas Larsson f. 1818, gift 1853 med Hedda Birgitta ? f. 1820 från Snauvalds i Alskog. Barn: Lars f. 1855, hemmagift, Catarina Christina f. 1858, gift till Bommunds i Hammaren på När, Jonas f. 1862.

Omkring 1883: Lars Jonasson f. 1855, gift 1883 med Olivia Kristina Vedin f. 1857 från Bommunds i Hammaren på När. Barn: Kristina Elvira f. 1884 hemmagift, Tekla Olinda f. 1891, gift med Artur Karlsson på Smiss 1:12 (1:2) där hennes moster var ingift, Lars Jonas f. 1893, gift 1916 med Nelly Hansson från Snausarve 1:11. De tog över Goks som Jonas föräldrar hade köpt omkring 1900.


Manbyggningen sedd från söder med det lilla uthuset i bakgrunden som Adolf byggde efter ladugårdens rivning. Foto: Masse Klintberg 1917.

1915: Elvira Larsdotter f. 1884 d. 1980, gift 1913 med Adolf Johansson f. 1878 från Bönde 1:8. Inga barn.

1980: Kerstin Engdahl f. Larsson 1922 från Goks 1:8 (1:1) och Allan Engdahl från Burs, bosatta på Slite.

1994: Staffan Ericson f. 1956, från Stockholm, gift med Louise von Bahr f. 1961. Barn: Vera f. 1994, Edith f. 1999, Iris f. 2003.

 

(Sidan uppdaterad: 2020-11-23)