Granatska Nybygget 1:7
(Vinjettbild S.Haase 2017)

Det här fritidshuset byggdes 1979 på en avstyckad tomt från Granatska Nybygget 1:4. Huset är byggt i betonghålsten under tegeltak som ett monteringshus från Bygg AB Seth Björkman i Lye. Det innehåller kombinerat kök och allrum t v och sovrum t h med våtrum emellan, vindsvåningen har samma planlösning. Vid en eldsvåda 1994 orsakad av skorstenen ändrades planlösningen något och en ny skorsten placerades utanpå södra gaveln.

Förste ägaren Amalia (Mona, Malla, Molly) Lindström f. Ödahl 1926 är född och uppvuxen på Granatska Nybygget 1:4. Hon flyttade till Stockholm 1945, men har också bott i USA. När barndomshemmet skulle säljas efter faderns död 1976, ville Mona ha ett hus på sin barndoms marker. Det monterades upp av hennes bror Gustav Ödahl och sonen Lars Henriksson. Mona bodde här huvudsakligen på sommaren, men på äldre dagar utnyttjade hon huset mera och bodde här permanent mellan c:a 2000-2012.


Foto: S. Haase 2017

2014 köpte Katarina Budrys fastigheten av Monas barn. Katarina är uppvuxen på Fie 1:81, men som vuxen boende i Italien och Sollentuna. Hon hade fram till dess delat barndomshemmet vid Fie som fritidshus med sin syster Regina, men skaffade sig nu en egen fastighet. Katarina arbetar med textil.

Ägarlängd

1979: Hulda Amalia (Mona) Ödahl f. 1926 från Granatska nybygget 1:4, gift med Erik Lindström från Enviken i Dalarna. Monas barn: Magnus Häglund f. 1943, Ann-Christine Bäckström f. 1949, Lars Henriksson f. 1957.

2014: Katarina Edlund Budrys f. 1962 från Fie 1:81, gift 1994 med Mikael Edlund f. 1950 delvis från Gumbalde 1:10. Barn: Marta Budrys Edlund f. 2001.

(Sidan uppdaterad: 2020-03-01)