Granatska Nybygget 1:3 (riven)
(Vinjettbild: SFoto: Masse Klintberg 1916)

Manbyggnaden i vinjettbilden är troligen det hus som Eric Granat uppförde 1775, men fönstren har förstorats på 1800-talet. Papptaket är alldeles nytt och lagt ovanpå ett spåntak. Det sitter en kvinna högst upp på takstegen! Brygghus och dass är yngre. Byggnaderna är bortrivna, men ladugården står kvar. Foto: Masse Klintberg 1916.

Den här gården kom till genom att soldaten Eric Larsson Granat hade avslutat sin tjänstgöring och 1773 anhållit hos Länsstyrelsen om att få odla upp Laus backar och bosätta sig där. Mot detta protesterade Lauborna, som ansåg att Laus backar var socknens allmänning och att man behövde den för sin försörjning. Man hade odlat upp en del åkrar och i övrigt nyttjat backarna till bete. Dessutom hade 7 båtsmantorp byggts där och det fanns 4 arbetartorp. Man hade dock hört att Laus backar kunde ha övergått till att vara Kronans jord, men det ville man inte riktigt tro på. Utslaget 1774-75 blev att Lauborna fick fortsätta att använda Laus backar så som de gjort och båtsmännen och arbetartorpen fick vara kvar, men också att Eric Granat skulle tilldelas jord i socknen.

Den plats som valdes åt Eric Granat för själva gårdsbebyggelsen var markstycken i dåvarande bygdens sydöstra utkant halvvägs ner mot Närsån och ett markstycke begränsat av dagens Backväg och Granatska Nybygget 1:4, samt den närmaste backplatån alldeles ovanför, vilka alla var kronojordar. Intill Nybrovägen byggde Granat upp sin gård. Han var född i Lövberga i Småland 1721, gift med Maria Hansdotter f. 1720. De hade två söner, båda födda innan de kom till Lau. Omkring 1793 delades Nybygget i två parter, trots att gården var liten. Fadern byggde upp den nya gårdsparten under Laus Backar, vilken blev Granatska Nybygget 1:4 och den parten övertogs av den yngre sonen Erik Granat f. 1767.

Äldste sonen Petter Granat f. 1758 övertog hemmafastigheten. Att han kunde leva på en så liten gårdspart, berodde troligen på att fick en del av sin försörjning som artillerist. Han var gift 1779 med Anna Persdotter från Autsarve i Rone och de fick sonen Erik 1781 innan Anna dog. Petter gifte om sig 1787 Maria Nilsdotter från Småland och de fick tre barn.

Äldsta dottern Anna Maria Granat f. 1797 tog över gården 1823, gifte 1824 med Niklas Petter Henriksson Fagerberg f. 1801 i Klinte och de fick också tre barn. Dottern Margareta Maria Fagerberg f. 1829 blev nästa ägare, gift 1858 med Carl Jöns Närström f.1834 FRÅN VAR DÅ? och de fick 6 barn. Också denna gång tog en dotter över gården, nämligen Anna Birgitta (Brita) f. 1864, d. 1943, gift 1895 med Johan Söderström Hansson f.1871 från VAR DÅ? på När. Av deras 5 barn tog dottern (E)Linda f. 1901 över gården, gift med Erik Johansson f. 1903 vid Petsarve i Norrlanda. Hans föräldrar var statare och flyttade flera gånger, 1921 kom Erik som dräng till Bosarve i Lye, dit Linda kom samtidigt som piga. De gifte sig där 1924 och fick samma år sonen Harry. De flyttade till Nybygget omkring 1923 och där föddes dottern Ingrid 1928. Ingrid dog redan samma år och båda föräldrarna dog 1929. Harrys morfar Johan dog 1927. Därmed hade 5 medlemmar i familjen dött inom 3 år, i TBC och andra lungsjukdomar.

1927 kom Anna Britas bror Hans Petter hem från USA. Han bodde här i flera år, tills han flyttade till sonen Fredrik på Fie 1:19, där han dog 1940. Anna Brita tog hand om Harry på Nybygget, troligen till sin död 1943, då var Harry 19 år. Därefter arrenderades markerna ut, men Harry bodde troligen kvar. Han arbetade som dräng på Smiss 1:3, men flyttade på 1950-talet till Östergarnslandet och byggnaderna lämnades öde. Harry arbetade bl a som buss- och taxichaufför och levde ogift i största enkelhet till sin död 1986. Omkring 1955 köpte Vilhelm Karlsson på Hallsarve 1:27 in gården för markernas skull och de sammanslogs med Hallsarve. Därefter brändes Nybyggets manbyggnad och flygel ner, man var rädd för att TBC-smittan satt i huset och att den kunde överföras till andra människor. Idag står bara ladugården kvar som ett minne från en tid med hårda livsvillkor. Det var stor skada att Nybygget försvann, eftersom det var en vacker gårdsmiljö med ett fantastiskt läge i landskapet.


Här står Anna Brita Hansson f. Karlsson 37 år med maken Johan Hansson 32 år och barnen Anna 6 år, Linda 2 år och Charles 5 år framför bostadshuset. Foto: Masse Klintberg 1903?

Ägarlängd

1774: Eric Larsson Granat f. 1721 från Lövberga i Småland, gift NÄR DÅ? med Maria Hansdotter f. 1720 FRÅN VAR DÅ? Barn: Petter f. 1758, gift 1779 med Anna Persdotter f.NÄR DÅ? från Autsarve i Rone.

NÄR DÅ? Petter Granat f. 1758, gift 1:a gången 1779 med Anna Persdotter f. NÄR DÅ? från Autsarve i Rone. Barn: Erik f. 1781. Gift 2:a gången 1787 med Maria Nilsdotter f. 1760 från Småland. Barn: Anna Maria f. 1797, Lars Petter f. 1799, Christina f. 1801.

1823: Anna Maria Granat f. 1797, gift 1824 med Niklas Petter Henriksson Fagerberg f. 1801 från VAR DÅ? i Klinte. Barn: Petter Niklas f. 1826, Margareta Maria, f. 1829, Jakob Henrik f. 1836.

 


Här står Hans Petter Karlsson f. 1861. Han levde hela sitt vuxna liv i USA, men hade familjen här utom de första åren! Han kom hem vid pensioneringen. Bredvid sitter systern Anna Brita som tog över gården med sin man Johan Hansson, här änka. Pojken är Anna Britas dotterson Harry som blev föräldralös 1929. Bilden är tagen vid Hans Petters 70-årsdag 1931.

1858: Margareta Maria Fagerberg f. 1829, gift 1858 med Carl Jöns Närström f. 1834 från VAR DÅ?. Barn: Karl Jakob f. 1859, gift till VAR DÅ? på När, Hans Petter f. 1861 gift 1884 i Portland Conn. i USA med Hanna Lauström f. 1859 vid Hammarnäs på När, se Kauparve 1:66, Anna Birgitta (Brita) f. 1864, Margareta Kristina f. 1866, Gustav Johannes f. 1869, Oskar Henrik f. 1872.

Omkring 1896: Anna Brita Närström f. 1864, d. 1943, gift 1895 med Johan Hansson f. 1871 från VAR DÅ? på När, död 1927. Barn: Anna f. 1897, gift 1926 med Karl Karlsson vid Smiss på När, Charles f. 1898 gick till sjöss, (E)Linda f. 1901, Desideria, f. 1902 gift till Visby med VEM DÅ?, Emmeli f. 1907, d. 1923.

Omkring 1923: Linda Hansson f. 1901, gift 1924 med Erik Johansson f. 1903 vid Petsarve i Norrlanda. Barn: Harry Olof Hjalmar f. 1924, Ingrid Anni Elinda Erika f. 1928, d. samma år. Båda föräldrarna dog 1929.

1927: Anna Britta Hansson f. 1864 d. 1943.

1943?: Harry Olof Hjalmar Johansson f. 1924 d. 1986.

Omkring 1955: Vilhelm Karlsson på Hallsarve 1:27 köpte gården och markerna sammanslogs.

 


Ladugården är troligen byggd 1860-70. Den vänstra halvan var fähus och den högra lada med tröskhus stående i vinkel. En liten gödselhög tyder på liten djuruppsättning. I bakgrunden skymtar manbyggnaden. Foto: Masse Klintberg i april 1916.


Granatska Nybygget som ödegård omkring 1950. Foto: Lau fotoklubb. (Bilden skall ersättas med en skarpare kopia.)

(Sidan uppdaterad: 2019-08-04)