Granatska Nybygget 1:4
(Vinjettbild S. Haase 2017)

Omkring 1793 kom denna part till när Granatska Nybygget 1:3 delades mellan fadern Eric Larsson Granat och hans äldste son Petter Granat. Petter övertog ursprungshemmet. Eric, som hade byggt upp den gamla parten, byggde nytt igen på marken uppe under Laus Backar, som tillhört gården. I praktiken var det nog Erics yngre son Erik Granat, f. 1767, som byggde upp den nya parten, för han övertog den ungefär samtidigt som den byggdes och pappan var vid det här laget gammal. Det var en mycket liten gård som bara bestod av 10 tunnland jord. Norr om manbyggnaden hade man en åker, samt ytterligare små åkerplättar ovanför uppe på backen, resten var betesmark, skog saknades.

Erik gifte sig 1793 med Anna Maria Nilsdotter Flink ifrån Tofta och de fick 3 barn. Äldsta dottern Maria (Maja) Catarina, f. 1794, gifte sig 1813 med Nils Rasmusson Löf f. 1790, son till inhyseskarlen Rasmus Jacobsson och hans hustru Maria Hansdotter boende vid Stora Klockarjordsgrinden (det är där vägen Krokkväiar börjar vid vägen till När ungefär vid Ljunggrens åkeri idag). Rasmus och Maria hade varit ägare till Botels 1:16 (1:3), men blivit utkörda därifrån 1782 när deras styvson tog över gården. De bodde sedan som inhyses i en stuga vid Kluckarbjenn, där sonen Nils föddes.

Nils flyttade troligen till Nybygget i samband med giftermålet, men 1819 bodde familjen på Smiss Grund och 1822 flyttade de till Allmänningen. Kluckarbjenn hade vid denna tidpunkt överförts till Allmänningen, så Nils och Maja med barnen flyttade troligen tillbaka till makens barndomshem och tog inte över Nybygget. Nils kallades för Krog-Rassmuss, för de hade krog vid Kluckarbjenn, annars var Nils korgmakare och Maja stickerska. Av Nils och Majas 5 barn kom sonen Jakob, f. 1827 att bli näste ägare av Nybygget och då flyttade föräldrarna med dit. Jakob gifte sig 1848 med Magdalena Maria Hansdotter från Hallsarve på När och de fick dottern Catarina Elisabet 1849. Jakob drunknade 1860 och änkan gifte om sig året därpå med Jacob Johansson, backstuguhjon från Bjärges 1:37 (1:12). De fick inga barn.

Blott 16 år gammal gifte sig Catarina med folkskolläraren och klockaren i Lau Jakob Wilhelm Mårtensson, f. 1841, från Mannegårde i Lye, som sedan 1864 bodde i lärarbostaden vid Annexen i Lau gamla skola, den låg i nuvarande Kluckartäppu. Catarinas mor och styvfar bodde kvar på Nybygget och kunde tydligen leva på den lilla gården. Catarina och Wilhelm fick inte mindre än 14 barn, men tre av barnen dog som små, varav yngsta dottern och modern dog 1892, dock inte i barnsäng utan senare av stroke, då var Catarina bara 42 år! Hur stor lärarbostaden i skolhuset var är inte klarlagt, men sannolikt hade familjen bättre plats där än hemma på Nybygget.

1880 ärvde Mårtenssons Nybygget och sålde då dess mark ovanför backen till Kauparve 1:19. I kyrkobokföringen står det att Catarinas mor och styvfar då flyttade till lärarbostaden vid Annexen. Men det var bara i teorin eftersom de ägandemässigt blev huslösa, i praktiken bodde de kvar hemma på Nybygget. När Wilhelm gick i pension 1894, flyttade han hem med de 4 barn som ännu bodde kvar i hemmet, övriga hade gett sig iväg hemifrån så fort de kunnat, vilket var det vanliga i barnrika familjer. 1895 gifte Wilhelm om sig med Maria (Mari) Olivia Elisa Vestergren, f. 1866, från Kruse i Alva och de fick sonen Karl Johan Verner samma år. På Nybygget bodde då Wilhelm och Mari med 5 barn, samt förra hustruns mamma och hennes man.


Skollärare Vilhelm Mårtensson 65 år med sin andra hustru Maria 38 år står framför manbyggnaden som Vilhelm troligen moderniserade till detta utseende mot 1800-talets slut med sin första hustru Catarina. Bakom Mari, som håller något litet djur i famnen, skymtar det gamla brygghuset i bulteknik. Foto: Masse Klintberg 1904.

1905 dog skolärare Mårtensson. 1907 flyttade Mari tillbaka till Alva och tog sonen Verner med sig. Gården ärvdes 1911? av den yngsta dottern i familjen Ebba, f. 1889. Ebba gifte sig 1909 med Johan Petter Ödahl från Mattsarve 1:40 och de ägde Nybygget fram till 1914, då de sålde det till Johan Petters bror Karl Gunnar Ödahl och flyttade till makens gård på Mattsarve.

Gunnar Ödahl f. 1884 gifte sig 1919 med Anna Ester Gertrud Karlkvist från Bosarve på När och de fick 5 barn. Formellt flyttade de inte till Nybygget förrän 1919, men Gunnar borde ha gjort det redan 1914, varför skulle han trängas på Mattsarve, när huset på Nybygget var ledigt? Gunnar försörjde sig och familjen som byggmästare. Det var sannolikt han som rev alla gamla ekonomibyggnader och småbodar och uppförde nya i mindre skala 1925. Inget av barnen tog över, men dottern Amalia (Mona) byggde 1979 ett fritidshus på gårdens mark norr om manbyggnaden.

1976 köpte Gunnar Ödahls dotterson fritidspedagogen Ingemar Nilsson, f. 1949, från Tiricke på När och hans fru förskolläraren Yvonne Ekelöf, f. 1954 från Visby/Höganäs med sina tre barn fastigheten av Ödahls dödsbo. Ingemars bror Karl-Magnus Nilsson var dock hälftenägare fram till 1986, då Ingemar och Yvonne löste ut honom. Karl-Magnus var bosatt på fastigheten 1976-77, men flyttade sedan till Levide och därefter till Stockholm. Ingemar och Yvonne byggde om och till bostadshuset under 1980-talet. Huskroppen i vinkel bakåt byggdes in i Laus backar, vilket innebar att huset fick utgångar i markplan från båda våningarna, en mycket ovanlig lösning. 1993 separerade Ingemar och Yvonne och Ingemar övertog fastigheten. Sönerna Jesper och Johan bodde kvar, medan dottern Lina flyttade med Yvonne. Hon blev efter en tid sambo med Magnus Pettersson på Kauparve 1:83 (1:9), men han dog tidigt och Yvonne flyttade först till Visby och efter något år till Dalby i Skåne.


Manbyggningen på Granatska Nybygget 1:4 har en av socknens finaste verandor. Foto: S. Haase 2017.

Ägarlängd

 

Omkring 1793: Erik Granat, f. 1767, gift 1793 med Anna Maria Nilsdotter Flink, f. 1771, från Tofta. Barn: Maria Catarina, f. 1794, gift 1813 med Nils Rasmusson Löf f. 1790 d. 1855 från Kluckarbjenn, Hans, f. 1803, Anna Lena, f. 1806, d. 1847.

Omkring 1848: Jakob Nilsson, f. 1827, dotterson till Granats, gift 1848 med Magdalena Maria Hansdotter, f. 1822, från Hallsarve på När. Barn: Catarina Elisabet, f. 1849. Jakob drunknade 1860.

1861: Magdalena Maria Hansdotter, f. 1822 d.1899, gift 2:a gången 1861 med Jakob Johansson, f. 1836 d.1897, från Bjärges 1:12. Inga barn.

1880: Catarina Elisabet Jakobsdotter, f. 1849, gift 1866 med Jakob Wilhelm Mårtensson, f. 1841 från Mannegårde i Lye. Barn: Jakob Johannes Eodor, f. 1866, gift 1888 med Josefina Helena Larsdotter f. 1865 från Rikvide på När, drunknad 1890, Vilhelm Elias Leonard, f. 1868, d 1868, Carl Wilhelm Alexander, f. 1869, tog sig namnet Mannegard och grundade Katrineholms praktiska skola där han var rektor, gav ut flera diktsamlingar med nykterhets- och religiöst innehåll, böcker om äktenskap mm, samt diktsamlingen Silverbäckar, Hilda Eleonora Josefina, f. 1872, flyttade till Amerika som 17-åring, Valfred Elias Leonard, f. 1874, flyttade hemifrån som 14-åring, Amalia Maria Johanna, f. 1877, Anselm Viktor Emanuel, f. 1879, flyttade till Amerika 1896, Otto Hjalmar Ferdinand, f. 1881, d. 1893, Nils August Verner, f. 1883, Knut Oskar Ludvig, f. 1884, d. 1885, Oskar Gustav Adolf, f. 1886 d. 1889, Ebba Eugenia Katarina, f. 1889, gift till Mattsarve 1:18, Anna Vilhelmina Desideria, f. 1892, d. 1892.

1895: Wilhelm Mårtensson, f. 1841 d. 1905, gift 2:a gången 1895 med Maria Olivia Elisa Vestergren, f. 1866, från Kruse i Alva. Barn: Karl Johan Verner, f. 1895.

1905: Ebba Eugenia Katarina Mårtensson, f. 1889, gift 1909 med Johan Petter Ödahl från Mattsarve 1:40. Barn: Johan Wilhelm Mauritz, f. 1912, Margit, f. 1913, d. 1932.

1914: Karl Gunnar Ödahl, f. 1884, från Mattsarve 1:40 (Johan Petters bror), gift 1919 med Anna Ester Gertrud Karlkvist, f. 1887, från Bosarve på När. Barn: Lisa Gunhild Kristina, f. 1920, gift med Gunnar Nilsson vid Tiricke på När, Signe Alfhild Gertrud, f. 1921, flyttade 1949 till Detroit i USA, Gustav Viktor Einar, f. 1923, bosatt i Stockholm, tvillingarna Annie Maria och Hulda Amalia (Mona), f. 1926. Annie gifte sig med Birger Häglund vid Hallbjänne på När, Amalia (Mona) flyttade till Stockholm 1945.

1976: Ingemar Nilsson, f. 1949 från Tiricke på När, sambo 1973 och gift 1978 med Yvonne Ekelöf som behöll sitt efternamn f. 1954 född i Visby, men uppvuxen i Höganäs i Skåne. Barn: Jesper f. 1975, Lina f. 1979, Johan f. 1982.

1993: Ingemar Nilsson, f. 1949, se ovan.

(Sidan uppdaterad: 2018-04-11)