Botvide 1:3
(Vinjettbild S. Haase 2011)

 Redan i början av 1600-talet var Botvide delat i två gårdsdelar, men de var kanske inte självständiga brukningsenheter. Under hela 1600-talet och fram till omkring 1740 växlade Botvide mellan att ha en och två brukare, vilket kan tyda på att det var samma släkt som brukade gården. Det kan ha varit två generationer som tidvis delade på gården och när någon dog på ena gårdsdelen, brukade den andre hela gården tills en ny generation kunde ta vid. Men detta är gissningar, vi vet inte hur det egentligen förhöll sig. Se historiken för Botvide 1:2!

Under merparten av 1700-talets första hälft var Christoffer Christoffersson husbonde på Botvide. Omkring 1741 delade hans två barn Margareta och Lars gården mellan sig i två parter. Lars Christoffersson fick denna part. Han gifte sig 1741 med Brita Larsdotter från Gannor 1:8 (1:4). De var barnlösa och då blev det så att Lars systerson i andra äktenskapet Hans Hansson tog över denna gårdspart.

Hans gifte sig 1776 med Anna Hansdotter från Snausarve 1:11. De uppförde en ny manbyggnad i sten med flistak 1792 och fick 20 års skattebefrielse för det, det var nedervåningen på den manbyggnad vi ser idag.

Lydelse på stenhusresolutionenHär ser vi den höga tvåvåningsbyggnaden med originalflistaket. T h står en märklig visthusbod med ålderdomligt oregelbundet takfall, tyvärr bortriven. T v står brygghuset med ännu ursprungligt utseende och på gaveln står en vedbod. Grindarna i stenmuren var typiska för Lau under 1800-talet. Foto: Masse Klintberg 1907
.

Hans och Annas yngste son Per Hansson blev näste ägare, gift 1806 med Anna Catarina Danielsdotter från Gannor 1:8 (1:4). Hon dog dock tidigt och Per gifte om sig med Catarina Christensdotter från Botels 1:2. Deras yngste son Christen Persson blev arvtagare till gårdsparten och han fick sin fru Anna Lisa Mattsdotter från Hallsarve 1:27 (1:11). De byggde på manbyggningen med den höga övervåningen. Av deras tre barn blev dottern Anna Cajsa nästa ägare, gift med Hans Thomsson från Kauparve 1:80 (1:5). De fick i sin tur 6 barn. Anna och Hans uppförde en ny ladugård med tröskhus 1891.

Sonen Petter ”Manne” Hansson och hans hustru Katarina Hallander från Hallbjäns 1:14 tog över 1908. De sålde gården 1920 till Jakob Östman från Bjärges 1:16. Jakob kom från små omständigheter, men fick köpa gården för överkomligt pris genom att Manne och Katarina fick bo kvar till döddagar, vilket blev väldigt länge. Jakob flyttade dit som dräng 1915, då han efterträdde William Södergren, se Smiss 1:4! Jakob köpte Botvide 1920 för 3.800 kr. Betalningen skedde genom att han tog över lån, en revers och undantagshandlingen. Jakob gifte sig 1918 med Alfhild Hansson från Ollaivs i Alskog. Då Jacob senare blev sjuk fick Alfhild huvudansvaret för gården. Hon var även ”kokarmor” och hjälpte till i granngårdarna med matlagningen vid kalas, arbetade som ”baderska” vid Ljugarns badpensionat och skötte också orgeln i missionskapellet. Hon och Jakob fick sönerna Herbert och Martin. Äldsta sonen Herbert tog över gårdsparten, medan Martin flyttade till Visby och arbetade som byggnadssnickare, senare var han på RAGU (Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar). För att behålla kontakten med barndomshemmet, byggde han av överblivet byggnadsmaterial en sommarstuga på gårdens mark nere vid stranden.På denna bild ser vi fr v: Hans Petter ”Manne” Hansson 1869-1943, ursprunglig ägare till Botvide 1:3. Herbert Östman (1918-1989) i farmors knä, Emma Östman (f. Mårtensson 1857-1935) och hennes man Lars Östman (1854-1924) båda från Bjärges 1:16. Därefter Alfhild Östman (f. Hansson, 1897-1993) och hennes man Jakob Östman (1889-1958). Jakob och Alfhild var de nya ägarna av Botvide 1:3 och på bilden har de fått besök av Jakobs föräldrar Lars och Emma, sonen Herbert sitter i knäet. Med på bilden är också förre ägaren Manne. Hans hustru Katarina Hallander (1865-1954) borde ha varit med. Bilden är tagen på trappan till Botvide 1922 eller 1923.

Herbert Östman tog över gårdsparten 1941. Han gifte sig året efter med Lilly Nilsson från Hägdarve på När och de fick sonen Lennart. Herbert drev lantbruket vidare, senare ihop med Lennart. Båda var mycket intresserade av fiske, natur och kultur men mindre av jordbruk, varför gården moderniserades ganska sparsamt. I hushållet ingick länge de förra ägarna, samt Herberts mamma Alfhild, som överlevde både sin son och sin sonson. Herbert och Lennart dog båda 1989 och Lilly bodde kvar ensam ett par år. 1991 sålde hon fastigheten till Björn och Katarina Björn från St Tollby i Fole och flyttade till en av lägenheterna vid fd skolan, där hon avled 2005.

Björn och Katarina driver Botvide som lammgård. Katarina föder upp vallhundar och har kurser, men var före pensioneringen lärare på Lövsta. Björn, ursprungligen från Stockholm, har varit instrumentbyggare med inriktning på äldre folkliga instrument, främst nyckelharpor. Han är riksspelman på silverbasharpa. De har döttrarna Kajsa och Åsa.


Botvide manbyggning är troligen uppförd i två etapper, nedervåningen från 1792 och övervåningen från omkring 1840. En så här hög övervåning var mycket sällsynt på flistakshus, i regel var övervåningen förkrymt. Taket är täckt med vildlagd kalkstenflis från Millklint i Gammelgarn, nylagd hösten 2011. Sådana flistak var vanliga i Lau under 17-talet och 1800-talets första hälft. Foto: Stefan Haase 2011.

Ägarlängd

Omkring 1741: Lars Christoffersson f. 1720 d. ?, gift 1741 med Brita Larsdotter f. 1715 från Gannor 1:8 (1:4). Inga barn.

Omkring 1776: Hans Hansson f. 1750 d. 1802, gift 1776 med Anna Hansdotter f. 1753 d. 1805 från Snausarve 1:11. Barn: Margareta f. 1778, Hans f. 1782 d. 1805, gift 1804 med Anna Jönsdotter Utalskog i Alskog, Hans var husbonde ett år på Botvide, Per f. 1785 hemmagift.

Omkring 1806: Per Hansson f. 1785, d. 1845, gift 1806 med Catharina (Cajsa) Christensdotter f. 1779 d. 1852 från Botels 1:2. Barn: Anna Catarina f. 1813, gift med Nils Jakobsson på Fie 1:4, Greta Stina f. 1816, gift 1839 med Johan Mattsson på Hallsarve 5:1 (1:15), Christen f. 1819 hemmagift.

1839: Christen Persson f. 1819 d. 1866, gift 1839 med Anna Lisa Mattsdotter f. 1818 d. ? från Hallsarve 1:27 (1:11). Barn: Anna Cajsa f. 1840 hemmagift, Johan Petter f. 1842, Greta Maria f. 1852, gift med Karl Oskar Karlsson på Kauparve 1:19.

Omkring 1867: Anna Katrina (Kajsa) Christensdotter f. 1840 d. 1915, gift 1867 med Hans Thomsson f. 1842 d.1906 från Kauparve 1:80 (1:5). Barn: Christian Petter f. 1868, Hans Petter f. 1869 hemmagift, Anna Margareta Elisabet f. 1872, Johanna Katarina Sofia f. 1875, gift med ? Olofsson Mälstäde i Hablingbo, Maria Amanda Kristina f. 1877, Lovisa Antoinetta Victoria f. 1882, gift 1:a gången 1907 med Hans Petter Larsson f. 1871 från Hallbjäns 1:14 som 1903 hade köpt Bjärges 1:37 (1:12). Han drunknade vid Laus holmar 3 veckor efter bröllopet. Gift 2:a gången 1912 med August Olof Andreas Berglund St Vadstäde i Hablingbo.

1908: Hans Petter ”Manne” Hansson, f. 1869 d. 1943, gift 1907 med Maria Katarina Lorentina Hallander f. 1865 d. 1954 från Hallbjäns 1:14. Inga barn.

1920: Jakob Ernst Östman f.1889 d. 1958, gift 1918 med Alfhild Vitalia Eufemia f. 1897 d. 1993. Barn: Lars Herbert Jakob f. 1918 hemmagift, Karl Anders Martin f. 1924, gift 1950 med Signe Henriksson från Hägdarve på När.

1941: Lars Herbert Jakob Östman f. 1918 d. 1989, gift 1942 med Lilly Dagny Helena Nilsson f. 1921 d. 2005 från Hägdarve på När. Barn: Folke Lars Lennart f. 1943 d. 1989.

1989: Lilly Östman, se ovan.

1991: Björn Björn f. 1945 från Stockholm, gift 1985 med Katarina Wikström f. 1952 från St Tollby i Fole. Barn: Kajsa f. 1983, Åsa f. 1985.

(Sidan uppdaterad: 2018-08-18)