Botels 1:17 (1:4, 5/32 mantal)
(Vinjettbild  Stefan Haase 1990)

Vid Botels första delning 1673 testamenterade dåvarande gårdsägaren Jacob Andersson halva gården till sin son Lars och halva till sin måg Per Larsson från Fie, på det att de fick lösa ut Lars´ ogifta syster ur gården. Per och hans fru (vi inte vad hon hette) byggde nytt och placerade sin manbyggning på den västra sidan av gårdstomten mot landsvägen. De fick sönerna Lars och Jakob. Dessa kom i sin tur att dela gårdsparten 1716, så att Lars behöll den nya föräldraparten Botels 1:5 och Jakob och hans fru byggde nytt, det blev Botels 1:4. De uppförde sin part längst upp i norr på gårdstomten. Troligen tog det lång tid att dela på ägorna och bygga den nya parten, för inte förrän 1731 står Jakob Persson som ägare av denna part. Han var då 53 år gammal och var gift sedan 20 år med Catharina Rassmusdotter, okänt var hon kom ifrån.

Jakob och Catharina fick två döttrar, varav den yngsta dottern Mallena gifte sig redan som 17-åring 1731 med Olof Thomsson från Andarve på När, barnbarn till Mårten Thomsson som tidigare innehaft två parter av Sunnkyrke. Giftermålet var troligen orsak till regleringen mellan gårdsparterna detta år. Olof och Mallena blev nästa ägare, troligen 1734 när Jakob dog. Olof och Mallena fick 7 barn, varav 4 uppnådde vuxen ålder. När Olof dog gifte Mallena om sig 1757 med drängen Båtel Mårtensson från ? De fick inga barn.

Sonen Olof Olofsson i Mallenas första gifte blev nästa husbonde omkring 1770. Han gifte sig 1778 med Gertrud Larsdotter från Fie 1:22?, som hade gift sig 1772 till Hallsarve 1:5 men blivit änka. Olof och Gertrud fick två söner och två döttrar och återigen blev en Olof Olofsson husbonde. Han gifte sig 1802 med Juditta Andersdotter från Kauparve 17/64 och de fick 3 barn innan Olof dog 1810. Juditta gifte om sig 1812 med Mårten Christensson från Tummelbos i Levide och de fick två barn.


På denna bild ser vi familjen Larsson stående på storgården framför den gamla manbyggnaden, flygeln och den förmodade smedjan. Manbyggnaden har finingången på baksidan mot vägen och en vardagsingång till köket här mot gårdssidan. Stilmässigt är det svårt att datera huset, de långsmala fönstren talar för slutet av 1800-talet, medan avsaknaden av småfönster på gaveln talar för omkring 1860. Flygeln ger ett något äldre intryck, liksom smedjan. Personerna är: Josefina f. Karlsson med sonen John Larsson på armen, svärmor Margareta f.?? maken Vilhelm, möjligen en skolelev till Masse Klintberg av klädseln att döma, samt svärfar Georg Larsson. Foto: Masse Klintberg 1904.

Tomtkartan från 1817 visar att alla 4 parterna var belägna öster om landsvägen. Ifrågavarande part ligger längst upp med både manbyggning och flygel, samt med ladugårdar. Den medflyttade bulladugården, se bild nedan, stämmer inte med gårdspartens ladugårdar, men däremot med grannpartens smala ladugårdsflygel. Antingen är det fel rörande vem som bodde på vilken part, eller så fick denna part överta grannpartens bulladugård. Troligen flyttade parterna inte förrän efter branden 1865. Märkligt nog flyttade alla, ingen blev kvar på den ursprungliga gårdstomten. Justering och renritning: Christian Åkerblad och Stefan Haase 2020.

Sonen Olof Olofsson från första giftet tog över gårdsparten omkring 1840, gift 1832 med Ingrid Greta Hansdotter från Liffride. På äldre dar flyttade Olof till Ekebys i Ganthem och dog där. Av de 4 barnen blev dottern Catarina näste ägare 1859, hon var gift 1857 med Gustav Jakobsson från Fie 1:22. Kanske var det de som initierade en flytt från den gamla boplatsen? De kan ha börjat med brygghuset, som troligen är från 1800-talets mitt. Men ett spisöverstycke till en öppen spis i ett av rummen har årtalet 1812, året då Juditta gifte om sig med Mårten. Det borde innebära att den är återanvänd från den gamla manbyggnaden. I sin tur betyder det att manbyggnaden här är uppförd samtidigt som brygghuset, annars skulle de knappast ha rivit ut spisen. Från den gamla boplatsen tog de också med sig en gammal ladugårdsbyggnad i bulteknik, vilken fick nytt agtak efter flytten. Mot dess långsida uppfördes den nya ladugården med två fähus i sten, det var uppenbart att den gamla byggnaden bara var provisorisk.

Catarina blev änka redan 1866 och inget av de 4 barnen tog över, utan gårdsparten såldes 1880 till Georg Larsson från Dals i Lye, gift med Margareta Olofsdotter från Haltarve i Väte. De fick en son och en dotter, varav sonen Vilhelm Larsson blev husbonde 1903. Han var sedan år 1900 gift med Josefina Karlsson från Kauparve 1:19. De rev bulladugården omkring 1912 och manbyggnaden 1923 och uppförde ett för tiden modernt vinkelbyggt bostadshus i sten. 1933 rev de tröskhuset och byggde en ny lada på samma plats. De fick sonen John Larsson, som ärvde gårdsparten 1948 och han blev dess siste brukare. Han gifte sig 1955 med Karin Olsson från Öndarve på När. De fick inga barn. John drev jordbruket i avtagande takt fram till mitten av 1970-talet. John var känd som en av Gotlands bästa pärkkarlar.


Här ses en del av bulladugården från 1700-talet, med tanke på det exceptionellt branta taket och de låga väggarna kan byggnaden rentav vara äldre. Mot dess långsida ställdes den nya ladugården från gissningsvis 1860-talet, här moderniserad med påbyggt foderloft och upptaget fönster. En hög sten tyder på byggplaner. Foto: Masse Klintberg 1910.

Efter Johns död 1988 övertogs hela gårdsparten Selmas brorson Bertil Olsson Öndarve på När. Byggnaderna med tomt styckades av och såldes 1989 till civilingenjören Alf Apenitis och läraren Marie Apenitis-Emriksson, vilka sedan dess använder fastigheten till fritidsbostad. De bor i Stockholm, men Marie kommer från Hallute på När. De har sönerna Adam och Frans. Man har under åren gjort mycket arbete med byggnaderna, bla har delar av ladugården gjorts i ordning där man kan ha olika verksamheter och sammankomster.


På denna bild av gårdsparten ser man den förra manbyggnaden som vetter sin framsida mot landsvägen, som skymtar längst ner i högra hörnet. Denna sedvänja kom inte förrän på 1870-talet. Den gamla bulladugården är bortriven. Man har lagt nytt halmtak på ladugårdens högra halva som hyste en lada bakom tröskhuset. Foto: Masse Klintberg 1913.


Här ses det vinkelbyggda bostadshuset med källare från 1924. Det vänder sin framsida mot vägen och har en vardagsingång här på baksidan vettande mot ekonomibyggnaderna. Foto Stefan Haase 1990.

Ägarlängd

1716: Jacob Persson f. 1678 d. 1734, gift 1711 med Catharina Rassmusdotter f. 1682 d. 1744 från ?. Barn: Hellvi f. 1712, Mallena f. 1714 hemmagift.

1731: Mallena Jacobsdotter f. 1714 d.?, gift 1731 med Olof Thomsson f. 1710 från Andarve på När. Barn: Elisabet f. 1732 d. 1734, Catharina f. 1735, Jacob f. 1738, Thomas f. 1744 d. 1751, Olof f. 1746 hemmagift, Magdalena f. 1749 d. 1751, Mallena f. 1752 gift 1788 med änklingen Jacob Eskilsson Kauparve 9/64.

1757: Botel Mårtensson f.? d.? från VAR DÅ?, gift 1757 med Mallena Jacobsdotter f. 1714 d.? Inga barn.

Omkring 1770: Olof Olofsson f. 1746 d.? gift 1778 med änkan Gertrud Larsdotter f. 1748 d. 1819 från Fie 1:22?/Hallsarve 1:5. Gertruds barn: Lars Pehrsson f. 1773. Gemensamma barn: Olof f. 1779 hemmagift, Anna f. 1782 d. 1844 var halt och blev kvar hemma som piga, Magdalena f. 1785, Per f. 1786.

Omkring 1802: Olof Olofsson f. 1779 d. 1810, gift 1802 med Juditta Andersdotter f. 1778 d. 1846 från Kauparve 17/64. Barn: Anna Gertrud f. 1803, Greta Maria f. 1806 gift 1832 med Karl Niklas Hammarström från Kräklingbo, Olof f. 1809 hemmagift.

1812: Mårten Christensson f. 1781 d. 1847 från Tummelbos i Levide, gift 1812 med Juditta Andersdotter ovan. Barn: Anders Bodin f. 1814 gift 1836 med Anna Lena Tingström f. 1812 från Alskog, de byggde upp Bönde 3:1, Helena Catarina f. 1817.

Omkring 1840: Olof Olofsson f. 1809 d. 1886, gift 1832 med Ingrid Margareta Hansdotter f. 1812 d. 1887 från Liffride. Barn: Anna Margareta f o d. 1833, Catarina Juditta f. 1834 hemmagift, Greta Lena f. 1837 d. 1839, Hans f o d.1840, Olof Petter f. 1842.

1859: Gustav Petter Jacobsson f. 1832 d. 1866 från Fie 1:22, gift 1857 med Catarina Juditta Olofsdotter f. 1834 d. 1909. Barn: Karl Petter f. 1858 gift 1882 ? med Anna Maria Jönsdotter på Hemmor 1:13, Jakob August f. 1860, Margareta Catarina f. 1863 , Olof Niklas f. 1865.


Denna bild visar ladugården med den stora tillbyggda ladan från 1933. Foto: Stefan Haase 1990. ERSÄTT MED NY BILD!

1866. Catarina Juditta Olofsdotter f. 1834 d. 1909, änka efter Gustav Petter Jacobsson, se ovan!

1880. Georg Petter Larsson f. 1834 d. 1915 från Dals i Lye, gift 1868 med Margareta Catharina (Kajsa) Olofsdotter f. 1840 d. 1919 från Haltarve i Väte. Barn: Maria Olivia Georgina f. 1869 gift 1890? med Thomas Bergman på Bjärges 1:39 (1:5), Lars Vilhelm Larsson f. 1873 hemmagift.

1903: Lars Vilhelm Larsson f. 1873 d. 1956, gift 1900 med Margareta Josefina Elisabet Karlsson f. 1873 d. 1952 från Kauparve 1:19. Barn: John Vilhelm Sigfrid f. 1904.

1948: John Vilhelm Sigfrid Larsson f. 1904 d. 1988, gift 1955 med Selma Karin Olivia Olsson f. 1905 d. 1978 från Öndarve på När. Inga barn.

1988: Olof Bertil Olsson f. 1953 (Selmas brorson) boende vid Öndarve på När.

1989: Alfred Waldemar Apenitis f. 1954 från Stockholm, gift NÄR 1989 med Marie Apenitis-Emriksson f. 1960 från Hallute på När. Barn: Adam f. 1989, Frans f. 1991.

 

 

(Sidan uppdaterad: 2020-07-03)