Botels 1:16 (1:15, 1:3, 5/32 mantal)
(Vinjettbild: S. Haase 2020)

Denna part kom till 1723 när ursprungsparten Botels 1:2 delades mellan systrarna Margareta och Brita Hansdotter, varvid Margareta tog över barndomshemmet och Brita byggde upp denna nya part omedelbart öster om systerns. Brita var gift 1723 med Lars Olofsson från Hemmor 6:21 (1:6). Av deras 4 barn blev äldste sonen Hans Larsson näste husbonde, gift 1753 med Margareta Andersdotter från Snausarve 1:11. De fick två barn innan Lars dog. Då gifte Margareta om sig med Rassmus Jakobsson från Havor i Hablingbo, men de hann inte få några barn förrän Margareta dog. Då blev det Rassmus tur att gifta om sig, vilket skedde 1774 med Maria Hansdotter från grannparten Botels 1:2? De fick två barn, med det blev styvsonen i första giftet som tog över gårdsparten.

Lars Hansson blev gift 1782 med Margareta Olofsdotter från Jakes på Näs, hon hade tjänat piga i Närs prästgård och bröllopet hölls i prästgården, vilket var en stor ära. De fick 5 barn och som så ofta var det äldsta sonen som fick överta gårdsparten. Lars Larsson blev ägare omkring 1806, han gifte sig detta år med Birgitta Jakobsdotter från Folke på När. På deras tid genomfördes ett storskifte för Botels 4 parter. Trots att man bodde mycket trångt, så blev det bara markerna man skiftade, alla bodde kvar, se tomtkartan från 1817.

Denna part är den högra. Manbyggnaden är smal, vilket tyder på att den var uppförd av trä, sannolikt en parstuga i bulteknik. Brygghuset uppe t v om bostadshuset var gemensam för de tre äldsta parterna, liksom smedjan ute vid vägen. Om det förmodade lammhuset t h om brunnen också var gemensam vet vi inte. Den nedersta ladugården tillhörde denna part.

Lars och Birgitta fick två söner och två döttrar och den här gången blev det en dotter som ärvde. Margareta Larsdotter gifte sig 1835 med Mattias Persson från Fie 1:22 och de övertog gårdsparten omkring 1840. Av deras 9 barn blev äldste sonen Mattias Petter husbonde. Han tog sig namnet Bodin. Han gifte sig 1865 med Gustava Hagvall från Hagvards i Follingbo. På hösten samma år inträffade den stora branden, som förstörde deras och grannpartens ladugårdar. Genom denna händelse kom Mattias och Gustava att förnya hela gårdspartens byggnadsbestånd, ett jättearbete.

Det första man var tvungen att göra efter branden var att bygga en ny ladugård. Visa av branden bestämde man sig för att flytta gårdsparten ner i änget Hoigarden söder om bebyggelsen. Nu uppförde man alla byggnader i sten, först en rejäl ladugård med tröskhus under agtak, den blev helt färdig 1867. Därefter byggde man ett nytt bostadshus 1870 och ett brygghus ungefär samtidigt. Efter detta uppförde man en ladugårdsflygel för olika smådjur, vedbod mm under halmtak.

 


Här ser vi ladugården under ett tjockare agtak och ladugårdsflygeln med ett tunnare halmtak (bindtak). Byggnaderna har samma typ av krysspröjsade fönster. Dessa var moderna omkring 1885-1895, före dess var det ovanligt med fönster i ladugårdar. Ladugården måste ha moderniserats med såna här fönster i efterhand. Ladugården innehöll stall med hörum, vagnbod mm, kohus med hörum, samt lada. Foto: Masse Klintberg 1906.


På denna bild ser vi manbyggnaden och brygghuset med familjen stående framför. Huset har två sorters tegel på taket. Det tyder på att manbyggnaden är uppförd i två etapper och att salen t h är tillbyggd efter 1870. Brygghuset är ålderdomligare, dels pga faltaket, dels pga fönsterutformningen med karmen i liv med fasaden omgärdad av ett fönsterfoder. Fönstren på manbyggnaden saknar foder och sitter i små nischer i väggen så som var vanligt fr o m 1870 och framåt. Gissningsvis är brygghuset byggt först som en provisorisk bostad, direkt efter branden 1865. Därefter tillkom ladugården 1867, första etappen av manbyggnaden 1870, där efter bör tröskhuset ha tillkommit, sedan andra etappen av bostadshuset omkring 1880 och sist ladugårdsflygeln c:a 1890. Personerna är fr v: Gustava Josefina f. Hagvall, hennes man Mattias Petter Mattsson Bodin, dottersonen Johan Sigfrid, dottersonen Johan Charles Henry, svärsonen Jakob Larsson, dotterdottern Hilda Klara, dottern Hilma Helena och dotterdottern Elin Jenny. Dottersonen Frits Tyko Ragnar saknas på bilden. Dottern Hilma har man medvetet placerat bakom grindstolpen för att det inte skulle synas att hon var höggravid, sånt ville man inte skylta med förr! Hilma födde dottern Rosa Hilma Elsa Margareta 12 dagar efter det att bilden togs. Foto: Masse Klintberg 2 augusti 1906.

Mattias och Gustava fick ett enda barn, dottern Hilma. Hon gifte sig 1891 med Jacob Larsson från Hallbjärs på När och de tog över gårdsparten 1897. Av de 6 barnen blev äldste sonen Henry Larsson näste ägare 1921. Han var sedan 1917 gift med Maria Ahlstedt från Stainstu i Alskog. Henry var mycket intresserad av snickeri och slöjd, bla var han känd för sina fina laggade drickstop. Han hade först en fristående snickarbod, men flyttade sedan in snickarbodsfunktionen i ett utrymme i ladugårdsflygeln.


Henry Larsson (1894-1981) var förutom bonde en hängiven slöjdare. Här håller han på att slutföra ett av sina många drickstop. Foto: Enar Hansson 1960-talet.

Henry och Maria fick tre döttrar, varav äldsta dottern Iris kom att ta över tillsammans med sin man Enar Larsson från Kauparve 1:82 (1:4). De uppförde ett köksframbygge för att få ett modernt kök med vardagsingång 1950. BILD! Tidningen Dagens Nyheter hade 2 maj 1955 ett reportage om Iris och Enar Larsson. ”Botels gård i Lau: grönsakspionjärer med halva arealen anslagen till sparris, gurkor, palsternackor, fruktträd – mest plommon”. Iris Larsson blev detta år riksetta i RLF:s konserveringstävling. I o m övergången till grönsaksodling började djurhållningen att avvecklas under 1950-talet.

Sonen Sven-Erik blev näste husbonde 1970. Han gifte sig 1979 med Inga-Britt Lindblom från Kungsåra i Västmanland och de fick dottern Linda. Sven-Erik och Inga-Britt koncentrerade produktionsinriktningen till potatis och grönsaker, vilket gårdspartens sandmarker var lämpliga för. De rev ur ladugårdens inredning och byggde om den till potatislager. De köpte in gårdarna Husarve och Bönde 1:4, styckade av deras byggnader med tomter och änge och sålde dessa till hästentusiasten Marie-Louise Rudolfsson resp psykiatrikern Wolfgang Rutz och slog sedan samman ägorna med Botels.

Efter Sven-Eriks död 2005 arrenderades markerna ut till Mika Pettersson på Anderse och Dan Dotes på Gannor. Inga-Britt blev efter en tid särbo med Sylve Pettersson vid Sindarve i Hemse. Dottern Linda Larsson är sambo med entrepenören och bonden John Gustavsson på Vidfälle i Kräklingbo.


Manbyggnaden uppfördes på denna nya gårdstomt 1870. Då var ingången vänd mot ladugården, som skymtsar längst t h. 1950 moderniserades huset, varvid köksutbygget t h tillkom, liksom frontespisen med balkong ovanpå den nya trappan. Foto: Stefan Haase 2020.

Ägarlängd

1723: Lars Olofsson f.1697 d.1765 från Hemmor 6:21 (1:6), gift 1723 med Brita Hansdotter f. 1698 d.? från Botels 1:2. Barn: Hans f. 1726 hemmagift, Margareta f. 1729 gift 1752 med Hans Andersson vid Snausarve 1:11, Catarina f. 1732? gift 1755 med Lars Börjesson på Goks, Nils f. 1738.

Omkring 1755: Hans Larsson f. 1726 d. 1765?, gift 1753 med Margareta Andersdotter f. 1730? d.? från Snausarve 1:11. Barn: Brita f. 1756, Lars f. 1761 hemmagift.

1766: Rassmus Jakobsson f.1739 d.? från Havor i Hablingbo, gift 1766 med änka Margareta Andersdotter f. 1730? d?. Inga barn.

1774: Rassmus Jakobsson f. 1739 d.? omgift 1774 med Maria Hansdotter f. 1749? d.? från Botels 1:2? Barn: Hans f. 1775, Anna f. 1777, Jacob f. 1780, Nils f. 1790.

Omkring 1782: Lars Hansson f.1761 d. 1832, gift 1782 med Margareta Olofsdotter f. 1758 d. 1844 från Jakes på Näs. Barn: Lars f. 1784 hemmagift, Olof f. 1789, Hans Larsson Bodin f. 1791 gift 1823 med Cajsa Marta Johansdotter på Gannor 1:21 (1:2), Margareta f. 1794 gift 1831 med skomakaren Jakob Pettersson Sutarve? i Stånga, Eva Larsdotter f. 1797 gift 1:a gången med murargesällen Fredrik Rosengren i Visby, skild 1823. Gift 2:a gången 1823 med sjömannen Rassmus Laugren och troligen boende på Allmänningen.

Omkring 1806: Lars Larsson f. 1784 d. 1861, gift 1806 med Birgitta Elisabet Jakobsdotter f. 1778 d.? från Folke på När. Barn: Jakob f.1807, Lars f. 1809, Margareta Elisabet f. 1811 hemmagift, Anna Christina f. 1814 gift 1846 med drängen Carl Lönngren på När, Hans f. 1816.

Omkring 1840: Mattias Persson f. 1809 d. 1890 från Fie 1:22, gift 1835 med Margareta Elisabet Larsdotter f. 1811 d. 1892. Barn: Mattias Petter f. 1835 hemmagift, Anna Elisabet f. 1837 gift 1864 med sockenskräddaren Hans Petter Laurin vid Hemmor Grund/Anderse 1:8 (1:14), Lars Bergström f. 1839 gift till Pilgårds på När, Jakob Bergström f. 1841 gift med änkan Maria Dahlby f. Olsson på Kauparve 1:29, Greta Cajsa f. 1843 gift med K Olsson i Burs, Hans Oskar Bergvall f. 1847 gift i Amerika, Maria f o d. 1850, Karl Daniel Bergvall f. 1851 gift med Sofia Karlqvist från Bosarve på När bosatta i Stånga, Olof Johannes Bergvall f. 1854 gift i Amerika.

Omkring 1865: Mattias Petter Mattsson Bodin f. 1835 d.1911 gift 1865 med Gustava Josefina Hagvall f. 1830 d. 1907 från Hagvards i Follingbo. Barn: Hilma Helena Bodin f.1869 hemmagift.

1897: Jakob Johannes Larsson f. 1859 d. 1945 från Hallbjärs på När, gift 1891 med Hilma Helena Bodin f. 1869 d. 1931. Barn: Johan Charles Henry f. 1894 hemmagift, Hilda Klara 1895 bosatt i Stockholm, Elin Jenny f. 1897 gift med Oskar Gustavsson i Nyköping, Frits Tyko Ragnar f. 1899 gift med Gerda Persson från Hallbjäns 1:18 (Mattsarve 1:6) och boende på Kyrkänge 3:1, Lars Johan Sigfrid f. 1901 gift 1922 med Elin Viktoria Elisabet på Bjärges 1:29, Rosa Hilma Elsa Margareta f. 1906 gift 1930 Lars Harry Emrik Danielsson på Hallbjäns 1:18 (1:4).


Tröskhuset, som tradionellt står mot laddelen av ladugården, är troligen något yngre än ladugården i o m att det har halmtak. Typiskt för Lau är de vackra breda vindskivorna med sina vingliknade avslutningar upptill. I början på 1900-talet skaffade socknen lokomobil med flyttbart tröskverk, varefter tröskhusen fick andra användningsområden. På bilden har tröskhuset bytt funktion till vagn- och vedbod. Foto: Masse Klintberg 1917.

1921: Johan Charles Henrik “Henry” Larsson f. 1894 d. 1981, gift 1917 med Ester Maria Ahlstedt f. 1891 d. 1984 från Stainstu i Alskog. Barn: Iris Helena Maria f. 1918 hemmagift, Greta Helny Josefina f. 1922, gift med överfurir Sten Svensson och bosatta i Visby, Maj Elsi Gustava f. 1926 gift 1948 med Lars Charly Nils Lindström vid Hallsarve 5:1 (1:15).

Omkring 1940: Jakob Enar Larsson f. 1914 d. 2001 gift 1937 med Iris Helena Maria Larsson f. 1918 d. 2011. Barn: Sven-Erik f. 1937 hemmagift.

1970: Sven-Erik Larsson f. 1937 d. 2005 gift 1979 med Märta Inga-Britt Lindblom f. 1938 från Kungsåra i Västmanland. Inga-Britts barn: Märta Britt-Marie f. 1959, Eva Anna-Lena f. 1962. Gemensamt barn: Linda Maria Helena Larsson f. 1979, sambo med John Kjell Rasmus Gustavsson Vidfälle i Kräklingbo.

(Sidan uppdaterad: 2020-07-03)