Lau kyrka restaurerades hårdhänt i slutet av 1950-talet. Bla tog man bort den gamla orgeln, som stod nere vid den öppning som skulle ha lett in till tornrummet. Några pengar fanns inte avsatta till en ny orgel. Då plockade man inhop delar från olika ställen, bla lånade man pipor från 1599 års orgel i Visby domkyrka. Man satte ihop dessa delar till en ny orgel och byggde ett konstigt och opassande orgelhus kring det hela. Orgeln blev inte heller lyckad ljudmässigt.

När Visby domkyrka nyligen ville ha tillbaka sina utlånade pipor, blev orgeln i Lau funktionsoduglig. Ekonomiska medel avsattes från Kyrkoantikvarisk Ersättning till en ny orgel i Lau med återanvändande av vissa äldre delar. Under året har Sveriges mest kände orgelbyggare Thomas Svenske tillsammans med sin son Christoffer byggt en ny orgel till Lau. Orgeln har givits klassisk utformning och kommer att bli en stor prydnad för kyrkan. Hantverket är helt fantastiskt, både vad gäller stomme, utformning, träbehandlig med intarsia i olika träslag och vad gäller pipor och hela den för en oinsatt komplicerade mekaniken.

Orgeln har Principal på 8 fot, Gedakt 8 fot, Fugara 8 fot, Octava 4 fot, Spetsflöjt 4 fot, Quinta 3 fot, Octava 2 fot. Mixtur Gedakt 8 fot, Flöjt 4 fot, Cornet Subbas 16.

Den andra advent kommer orgeln att invigas. Men den hinner inte målas till dess, utan målningen får anstå tills i vår.

(Sidan uppdaterad: 2018-02-27)