Under lång tid bar husbönderna namn efter sin gård såsom Jacob Hemmor eller Peder Fie. Sedan blev det brukligt att man bar efternamn efter sin far. Hette fadern Per fick sonen efternamnet Persson. Kvinnorna fick på samma sätt namn efter fadern, t ex Helena Hansdotter. Om de var gifta följde detta namn med vid sidan om makens namn, såsom Helena Hansdotter Löfgren. Husbönderna kom därmed oftast att växla efternamn i takt med faderns tilltalsnamn. Jacob Gustavsson ärvde gården efter Gustav Jakobsson osv. Under 1900-talet blev det däremot vanligast att sonen och även den ogifta dottern fortsatte att bära samma efternamn som fadern. T ex ärvde Arnold Karlsson gården efter Johan Karlsson. Ännu i dag håller många av gårdsägarna i Lau kvar bruket av son-namn, Pettersson på Anderse, Larsson på Hemmor, Olsson på Mattsarve, Pettersson på Kauparve, Karlsson på Smiss, Larsson på Fie. Med vanliga son-namn kom också ett behov av att informellt ange gårdstillhörighet. Jakob Karlsson blev kallad Fäi-Jakå och under senare tid förekommer tilltalsnamn som Kauparn, Hemman, Masarn etc.

Av alla de söner som inte fick ärva en gård blev många båtsmän och de fick bära efternamn efter det rote som försörjde dem, namn såsom Glans, Glömsker, Brakarl m.fl. Dessa namn tycks mestadels ha försvunnit tillsammans med båtsmännen.

Under 1700-talets slut blev det allt vanligare för det jordlösa folket att skaffa sig ett efternamn som angav en sockenanknytning. Om man inflyttade till Lau från grannsocknarna kunde man t ex ta sig namnet Nährström (från Nähr), Gardelin (från Garda), Lyberg (från Lye), Stångelin (från Stånga) eller om man kom ända ifrån Mörlunda i Småland kunde man kalla sig Mörlund.

På samma sätt skaffade sig många unga män i Lau ett efternamn med utgångspunkt från sockennamnet Lau. De flesta av dessa namn tycks ha tillkommit under 1700-talets sista decennier. Många av männen var sjömän eller söner till båtsmän. Exakt när och hur namnbytet skedde framgår inte i kyrkböckerna. Man kan endast se att det nya namnet till att börja med dyker upp vid sidan av det gamla sonnamnet i längderna.

Här är en sammanställning på 12 sådana namn och när de först dyker upp i kyrkböckerna.

Lauberg 1772
Sjömannen Jacob (Jacobsson) Lauberg f.1739. Son till Jacob Olofsson, Snausarve
Lauström 1774
Per (Persson) Lauström f.1746. Son till Pehr Christensson Halsarfve
Laufeldt 1777
Johan (Olofsson) Laufeldt f.1755. Son till kronobåtsman Olof Bogs
Laugren 1778
Hans (Hansson) Laugren f.1750. Son till båtsman Hans Garde
Sjömannen Jacob Hansson Laugren f.1758. Son till båtsmannen Hans Pehrson Garde.
Lauquist 1781
Lars (Rasmusson) Lauquist f.1781. Son till Rasmus Rasmusson Hallbjens.
Laustedt  1786
Sjömannen Pehr (Pehrsson) Laustedt, f.1759. Son till båtsman Pehr Pehrsson Liten.
Lauvall ca 1790
Sjömannen Pehr (Olofsson) Lauvall, f.1774. Son till Olof Pehrsson Koparfve.Mårten Lauvall, f.1824 på När gifte sig med Katharina Margareta Pehrsdotter från Lau 1850 och inflyttade till Lau. Han var född Olofsson och tog förmodligen namnet Lauvall då han flyttade till Lau.Hans son Karl Petter Lauvall, f.1856 blev husbonde på Halsarfve.
Laudell 1791
Mattias (Jacobsson) Laudell, f.1762. Son till båtsman Jacob Matthisson Glömsker.
Laurell 1814
Sjömannen Jacob (Jacobsson) Laurell f.1801. Son till klockaren Jacob Hansson
Laudin 1800-talets början
Sjömannen Lars (Andersson) Laudin f.1789. Son till Anders Hansson Snosarfve.
Laurin 1800-talets början
Olof (Andersson) Laurin, f.1811. Son till Anders Andersson Hemmor.
 
Lau-namn som tillkommit under senare tid
 
Laumark 1900-talets mitt
Barnen till Georg Karlsson, f.1914, son till rättaren Karl Petter Karlsson på Laus Myr, har antagit släktnamnet Laumark.

 

Numera tycks inte längre några personer med efternamn på Lau- förekomma i socknen. I 2017 års telefonkatalog (Din Del) finns åtminstone inga efternamn på Lau-.

Text: Gunnar Mannervik 2018

(Sidan uppdaterad: 2021-04-03)