Gustav Larsson på sin 50-årsdag

Gustav ’Husarn’ Larsson finns representerad i Svenskt Visarkiv med inspelningar från 1949 till 1973. Tack vare en stor generositet från SVA har vi fått kopior av samtliga inspelningar som består av ett antal rullband, totalt ca 90 minuter. Det äldsta bandet hade angripits av tidens tand och kopian var p g a ett överlagrat muller inte någon njutning att lyssna på men vi lyckades nästan helt trolla bort oljudet. Inspelningarna har sedan delats upp i individuella låtar så att man ska slippa lyssna på ett helt band för att hitta en viss låt. Några låtar finns på flera band men vi har valt att behålla alla dubbletter eftersom det kan vara varierande arrangemang eller teknik. På ett av banden finns också en längre intervju med Husarn där han berättar om sig själv.

Med på inspelningarna finns förutom Gustav Larsson också Emrik Melander (Bjärges), Mautitz Ödahl, (Mattsarve) och Emil ’Fäi-Emil’ Larsson (Fie).

En intressant beskrivning av Gustav i sin vardag utanför musiken finns i tidningsartikeln En resa i Lau från 50-talet där såväl hans musikgärning som hans dagliga gärning i socknen finns beskriven.

Intervju om födelsedata, om hur GL började spela fiol mm
Inspelad 1973-05-23 på Husarve av Gunnar Ternehag. Ingår i arkivnr. SVA BA1965  


1949

Gustav Larsson, Emrik Melander, Mauritz Ödahl
fiol

Fanjunkare Lindbloms polska
Karbypolskan
Blinde Hans polska
Vals efter skollärare Boberg, Etelhem
Brudmarsch

Inspelat i Lau av ULMA
Arkivnr. SVA BB 0517


1962

Gustav Larsson
fiol

Polska efter Laurin
Polska efter Laugren
Skogsbäcken, polska från Hälsingland
Groddapolskan
Karbypolskan
Orrepolskan
Fanjunkare Lindbloms polska
Ranungspolska av Jon-Erik Öst
Hembygden

Inspelat på Husarve av Gustav Larsson
Arkivnr. SVA BB 0515


1962

Gustav Larsson, Emil ’Fäi-Emil’ Larsson
fiol

Husarn berättar om inspelningstillfället
Brudmarsch
Skålstycke /ofullst./
Skålstycke /forts./
Gammal och vacker, vals
Paradbrudmarschen

Inspelat på Husarve av Gustav Larsson
Arkivnr. SVA BB 0516


1962

Gustav Larsson, Mauritz Ödahl
fiol

Brudmarsch
Laurins polska
Kvartettpolskan av David Ahlqvist
Vals efter skollärare Boberg, Etelhem
Bringsarvepolskan av David Ahlqvist
Kvartettpolskan av David Ahlqvist
Meselegöken, vals av Jon-Erik Öst
Skogsbäcken, polska från Hälsingland
Från kyrkan till fäbodvallen, konsertstycke
En spelmans jordafärd, konsertstycke
Brudmarsch av David Ahlqvist
Långbacka Jans gånglåt 

Inspelat på Husarve av Gustav Larsson
Arkivnr. SVA BB 0518


1973

Gustav Larsson
fiol, dragspel (femradigt)

Hablingbo brudmarsch
Brudmarsch
Bengts polska
Polska efter Laurin
Polka
När lyckan ler, vals av Allan Eriksson

Inspelad på Husarve av Gunnar Ternehag 1973-05-23
Arkivnr. SVA BA 1965


Förutom inspelningarna hos SVA finns Gustav Larssons egen hambo Husarns Hambo nedtecknad och spelas här av Ulvsby Spelmän (Bengt Hedman, Lars Busk och Bo Wiktorsson) från Ulvsby utanför Karlstad. Inspelat 2012.

Husarns hambo

Text och redigering av musikfilerna: Anders Wästlund 2021.

(Sidan uppdaterad: 2021-01-09)