Snausarve 1:7
(Vinjettbild S. Haase 2017)

Husbonden Hans Andersson och hans hustru Dorotea Jakobsdotter på Snausarve 1:11 hade 7 barn. Tre av dessa fick några tunnland jord av föräldrarna att bebygga. En av dessa var dottern Christina Hansdotter f. 1818, gift 1844 med sjömannen Carl Daniel Hansson Norrby från närbelägna Gumbalde 1:10. Den jord de fick bildade fastigheten Snausarve 1:7 och hade ursprungligen tillhört gården Sandkvie, som försvann på 1500-talet.

I gamla ”Boken om Lau” står det att manbyggnaden uppfördes 1838, men det är tveksamt, Christina var bara 20 år då, mest troligt är att fastigheten bebyggdes efter bröllopet. Christina och Carl Daniel var upptagna i sjömanslistan till 1847, först 1848 står de skrivna på Snausarve 1:11 och sannolikt kom fastigheten till detta år. Bostadshuset var en parstuga i bulteknik med tillhörande liten ladugård. Huset moderniserades med träpanel, frontespis och bakbygge i etapper under 1900-talet. Ny ladugård och smidesverkstad byggdes 1914, lada och vedbod 1939. Garage och målarverkstad kom till år 2000, gäststuga 2011 och alla de äldre byggnaderna har omsorgsfullt restaurerats till toppskick.

Christina och Carl Daniel fick 4 barn. Yngsta dottern Margareta blev den som ärvde stället, gift 1881 med Karl Oskar Pettersson från Buttle. De fick också 4 barn innan Karl Oskar dog 1893. Som änka fick Margareta en son Josef 1897, men det blev sonen Edvin Norrby som tog över, han köpte stället 1916 av sin mor, som aldrig gifte om sig.


Här ses stället med det ursprungliga bulhuset, flygeln, bulladugården som har ett påbyggt foderloft, samt en uthusbyggnad med halmtak. Foto: Masse Klintberg 1910.

Edvin var gift sedan 1912 med Olga Lydia Karolina Pettersson från Garde. Han byggde upp smidesverkstaden och blev en känd yrkesman. Edvin var dessutom tröskskötare för Lau Tröskbolag nr 3, det som senare blev Lausbyns maskinförening. Han och Olga fick också 4 barn: Astrid, som var ogift och hade flaggfabrik i Norrköping, men kom hem 1960 och köpte Bjärges 1:15, se denna. Ruth som blev gift Nilsson och boende på Svartsjölandet nära Stockholm. Evert som gifte 1951 med Ann-Marie Pettersson vid Hallute 1:17 på När och bosatte sig där. De fick barnen Berndt, han blev känd speedwayförare, men omkom tragiskt som 18-åring, Jan-Erik blev kommunanställd och Christer blev grävmaskinist med egen firma. Birgit som blev gift med Ingvald Skogström i Karlstad och som flyttade hem som änka bosatte sig på När. Hennes son Börje köpte Bjärges 1:15 av mostern Astrid och flyttade dit som pensionär.

1950 bestod fastigheten av 5 tunnland åker av lera och sand och 1 tunnland beteshage (vid stranden) och tomt. Taxeringsvärdet var 2.500 kr. Man höll 1 häst, 2 kor, 1 gris och 40 höns. Huvudinkomsten fick man från smidesverkstaden. Edvin och Olga bodde kvar här till sin död. Från 1962 till 1992 var stället ett sterbhus, delägarna hyrde ut det på somrarna.

1992 köpte kusinerna Thomas Nilsson och Christer Norrby stället och hyrde först ut det. 1997 köpte Thomas Christers andel och blev ensamägare. Han flyttade hit år 2000 med sin dåvarande sambo Lotta Selander och barnen Emelie, Jessica och Daniel. Thomas och Lotta separerade 2003 och barnen flyttade efter hand hemifrån. Brodern Ulf flyttade hem hit hösten 2019, han är pensionerad tryckare. Thomas är pensionerad målare. Han har inhyrda hästar, nöt och lamm som betar markerna.

Thomas och Ulf är 5:e generationen som bor här sedan de första ägarna.


Manbyggnaden är det ursprungliga bulhuset från omkring 1848. Senare inpanelat och påbyggt i etapper. Foto: S. Haase 2017.

Ägarlängd

Omkring 1848: Christina Hansdotter f. 1818 d. 1912 från Snausarve 1:11, gift 1844 med Carl Daniel Hansson Norrby f. 1820 d. 1884 från Gumbalde 1:10. Barn: Dorotea Brita f. 1844, gift med Petter Pettersson i Alskog, Karl Oskar f. 1848, blev sjöman likt fadern, Cajsa Stina f. 1853 d. 1874, Margareta Josefina f. 1855 hemmagift.

Omkring 1881: Carl Oskar Pettersson f. 1852 d. 1893 från Buttle, gift 1881 med Margareta Josefina Norrby f. 1855 d. 1933. Barn: Karl f. 1882, gift i Väskinde, Oskar Petter Edvin f. 1885 hemmagift, Emma Johanna Josefina f. o d. 1888, Brita Kristina Johanna f. 1889, bosatt i Källunge. Margaretas barn: Viktor Josef Emil f. 1891, gift i Väskinde.

1916: Edvin Norrby f. 1885 d. 1962, gift 1912 med Olga Lydia Karolina Pettersson f. 1889 d. 1961, från Ollaivs i Alskog. Barn: Astrid Britta Evelina f. 1914 d. 2007, ogift, köpte Bjärges 1:15 1960, Ruth Inga Margareta f. 1916, gift Nilsson vid Färingsö på Svartsjölandet nära Stockholm, Evert Oskar Hugo f. 1920 d. 1996, gift 1951 med Hilda Ann-Marie Pettersson f. 1923 d. 2009 från Hallute 1:17 på När. Birgit Beda Karolina f. 1922, gift Skogström i Karlstad, som änka bosatt på När.

1962: Olga och Edvin Norrbys sterbhus. Sommaruthyrt.

1992: kusinerna Thomas Nilsson f. 1954 från Lau/Färingsö och Christer Norrby f. 1961 från Lau/När. Fastigheten var uthyrd.

1997. Thomas Nilsson f. 1954. Sambo med Eva Lotta Selander f.1965. Barn: Emelie f. 1988, Jessica f. 1992, Daniel f. 1994.

2003: Thomas Nilsson f. 1954. Hyresgäst från och med 2019: Brodern Ulf Nilsson f. 1945.

(Sidan uppdaterad: 2019-08-10)