Snausarve 1:10
(Vinjettbild S. Haase 2017)

När Snausarve delades omkring 1670, kom Jacob Olofsson (1604-1699) att få denna part, som han byggde upp invid landsvägen till Alskog, omkring 300 m väster om ursprungsparten. Lite märkligt är att han byggde sin part så långt från ursprungsgården, kunde det bero på att man var mycket osams i familjen? Dessutom var Jacob gammal när det skedde, vilket är ovanligt, kanske ville den förre ägaren inte överlämna gården förrän på sin dödsbädd? Det kan ha funnits en orsak till detta, för 1681 beskrivs båda parterna som illa skötta trots att gården egentligen var bra, tydligen var Jacob och hans svåger? Anders Hansson usla bönder.

1694 eller tidigare hade Jacob Olofsson överlämnat gårdsparten till sin son Olof Jacobsson (1654-1737), som gifte sig detta år med Margareta Christendotter från Fie. De fick 5 barn och det blev äldste sonen Jacob Olofsson som blev näste husbonde. Han gifte sig 1727 med Maria Nilsdotter från Rotarve i Lye och av deras 7 barn blev det dottern Beata som tillsammans med sin man Olof Andersson från ursprungsparten av Snausarve som blev nya ägare 1751. Beata och Olof brukade gårdsparten till omkring 1790, då sonen Anders Olofsson med hustrun Anna Lena Johansdotter från Bosarve på När tog över. Av deras 6 barn blev sonen Olof Andersson nästa husbonde, gift 1820 med Christina Rasmidotter från Hallbjäns 1:18 (Mattsarve 1:6). Olof och Christina kom efter hand på obestånd, Olof benämndes ”arbetskarl” redan 1837, och inget av de 5 barnen kunde ta över.

Lars Larsson på Goks köpte gårdsparten omkring 1845, kanske tidigare, men han flyttade inte dit, utan den förra ägarfamiljen bodde kvar till omkring 1860 då hustrun dog. Olof flyttade då till dottern Anna Lisa och hennes man Johan Ahlberg i den stuga de hade intill föräldrahemmet, se Bjärges 1:16/Snausarve Grund, där dog Olof som ”backstugesittare” 1869.

Lars Larssons dotter Catarina Christina Larsdotter ärvde parten 1873. Hon hade gift sig 1866 med Lars Hansson Lauström från Sunnkörke 1:12 (1:5). Catarina och Lars uppförde en ny flygel 1875 och byggde kraftigt om manbyggnaden med höjda bjälklag, källare, nytt tak och nya snickerier 1883.


Snausarve manbyggning julen 2017. Foto: S. Haase.

I nästa generation kom åter en dotter att ta över, nämligen Amanda Larsdotter, gift 1894 med Elias Hansson från Bofride i Alskog. De moderniserade ladugården 1914 och bygg ägare, giftde delvis nytt. Deras son Ernst Hansson, gift med Hildur Paulin från Linde övertog parten. Dottern Elsa Hansson blev näste 1939 med Sigvard Lundin från Hall. 1973 brann ladugården ner i en eldsvåda, men man byggde upp en ny stor och modern ladugård med högt foderloft i tidens stil.


Den nya ladugården från 1974 med sitt höga foderloft. Foto: S. Haase 2017.

Elsa och Sigvard fick tre barn, varav yngsta dottern Birgit och hennes man Rolf Ebbesson från Kristianstad blev nästa ägare 1979. Elsa och Sigvard köpte då fastigheten Snausarve 1:18 (1:8) mitt över vägen och flyttade dit. 1983 köpte Birgit och Rolf gårdsparten Botvide 1:2 och parterna slogs ihop och bildade fastigheten Snausarve 1:26. Birgit och Rolf flyttade till Botvide och hyrde därefter ut manbyggnaden på Snausarve för året runt boende. 2012 flyttade Rolfs syster Marianne Ebbesson dit permanent. Ladugården på Snausarve inreddes till köttdjur och ladugården på Botvide för grisproduktion. När Rolf skadade sig i ryggen 1995, trappades verksamheten ner och åkermarken arrenderades ut, först till Björkqvists vid Sigulds i Lye, sedan till Kolmodins på Goks.


Bilden på ladugården är tagen från gårdens infart vid landsvägen. Byggnaden har agtak i gott skick, men bara 4 år efter det att denna bild togs byggde man om den 1914. Man rev agtaket och höjde väggarna med ett foderloft, satte i moderna fönster, t ex blev hoimdluckan närmast ladporten ett fönster. Foto:Masse Klintberg 1910.

Ägarlängd

Omkring 1670: Jacob Olofsson f. 1604 d. 1699? Gift. Hustrun okänd, död före 1688. Barn: Olof Jacobsson f. 1654. Fler barn?

Omkring 1694: Olof Jacobsson f. 1654 d. 1737, gift 1694 med Margareta Christensdotter f. 1660 d. 1736 från Fie. Barn: Jacob f. 1696 hemmagift, Catarina f. 1698 d. 1720, Brita f. 1700, gift med Mattias Hansson Bofride i Alskog, Margareta f. 1704 d. 1710, Christen f. 1707.

Omkring 1724: Jacob Olofsson f. 1696 d.? gift 1:a gången 1724 med Annika Jakobsdotter Suderbys i Sjonhem f. 1702 d. 1726. Inga barn. Gift 2:a gången 1727 med Maria Nilsdotter från Rotarve i Lye. Barn: Margareta f. 1729, Nils f. 1730, Anna f. 1733, Beata f. 1736 hemmagift, Jacob f. 1739, gift 1765 med Bodilla Larsdotter från Pilgårds på När, kallade sig Laugren, blev först sjöman, men gick iland, fick en liten bit mark av föräldrarna och byggde en stuga på Snausarve Grund, senare Bjärges 1:16, se denna!, Olof f. 1746, Maria f. 1749.

Omkring 1751: Beata Jacobsdotter f. 1736 d.?, gift 1751 med Olof Andersson f. 1728 från Snausarve 1:11. Barn: Maria f. 1755, gift med Johan Nilsson på Mickels på När, Beata f. 1761, Anders f.1764 hemmagift.

Omkring 1791: Anders Olofsson f. 1764 d.1823, gift 1791 med Anna Lena Johansdotter f. 1769 från Bosarve på När, d. 1832. Barn: Olof f. 1793 hemmagift, Anna Maja f. 1797, Johannes f. 1799, Magdalena f. 1802, gift med f d kronobåtsman Lars Petter Bofred ( BODDE HAN PÅ NÄR?), Anna Margareta f. 1807, Andreas f. 1812.


På bilden finns familjen Elias och Amanda Hansson med barnen Ernst och Annie, men vilka de är av dessa personer har ännu inte gått att bestämma. Manbyggnaden höjdes och byggdes om till detta utseende 1883. Papptaket och verandan är nog nya på bilden. T v skymtar brygghuset. Foto: Masse Klintberg 1904.

Omkring 1820: Olof Andersson f. 1793 d. 1869, gift 1820 med Christina Rasmidotter f. 1797 från Hallbjäns 1:18 (Mattsarve 1:6) Barn: Anders f. 1821, var båtsman Brakarl fram till 1853, gift 1848 med Anna Christina Larsdotter från Hallbjäns 1:14, båtsmantorpet låg vid Botvide, Anna Lisa f. 1825, gift med Johan Ahlberg f. 1818 från NÄR/ALSKOG?, de fick en tomt omkring 50 m SO om gårdsparten och byggde en stuga där, Olof Johan f. 1830, kallade sig Laurell, gift 1862 med Britta Greta Mattzin på Kauparve 1:41 (Hallsarve Grund) och blev fiskare där, Hans Petter f. 1835, Lars Niklas f. 1840, båda flyttade till När.

Omkring 1845: Lars Larsson f. 1820 d. ? på Goks 1:5 (1:1), gift 1:a gången 1842 med Maria Helena Nilsdotter f. 1817 från Stånga. Barn: Lars Niklas f. 1843, Catarina Christina f. 1849 hemmagift.

1873: Catarina Christina Larsdotter f. 1849 d. ?, gift 1866 med Lars Hansson Lauström f. 1843 från Sunnkörke 1:12 (1:5). Barn: Lars f. 1867, Christina Amanda f. 1868 hemmagift, Lovisa f. 1871, gift till Anningåkre i Alskog, Karl Oskar f. 1886 d. 1907 drunknad.

Omkring 1896: Amanda Larsdotter f. 1868 d. 1955, gift 1894 med Elias Hansson f. 1863 d. 1908 från Bofride i Alskog. Barn: Lars Oskar Ernst f. 1896 hemmagift, Annie Elin Kristina f. 1898 d. 1947.

Omkring 1920: Ernst Hansson f. 1896 d. 1977, gift 1920 med statardottern Hildur Johanna Olivia Paulin f. 1898 d. 1944 från Smiss i Linde. Barn: Elsa Olivia Kristina f. 1921 hemmagift, Lars Johan Gerhard f. 1923, gift 1943 med Greta Vivi Elisabet Espegren f. 1922 på Hemse, Alice Britta Maria f. 1934 d.2015.

1949: Elsa Hansson f. 1921 d. 2010, gift 1939 med Sigvard Folke Gottfrid Lundin f. 1915 d. 1997 från Hall. Barn: Elsa Linnea Marianne f. 1939, Bertil Folke Gerhard f. 1940, Birgit Karin Linnea f. 1944 hemmagift.

1979: Birgit Lundin f. 1944, gift 1989 med Rolf Ebbesson f. 1943 från Kristianstad. Rolfs barn: Per f. 1969, Maria f. 1971. Inga gemensamma barn.

(Sidan uppdaterad: 2018-02-28)