Bönde 1:14
(Vinjettbild: Anders Wästlund 2016)

Denna lilla gård tillkom 1903 när Johan Danielsson och hans hustru Olivia f. Nilsson från Hamra köpte gårdstomten av Petter Pettersson Häglund på Bönde 1:4. Häglund var svärson till Johans syster Elisabet, som var ingift på Bönde 1:4. Johan Danielsson var född 1851 vid Gannor 1:4 och flyttade som ung till Eskilstuna. Han återkom och gifte sig 1877 med Selma Allmodin från Allmungs i Havdhem och de brukade gården där och fick 3 barn. 1883 flyttade de till Sivards i Eskelhem där Johan var ”brukare”. Selma dog dock samma år. 1884 gifte Johan om sig med Olivia Göransdotter Nilsson från Norrgårde i Hamra. De fick inga barn tillsammans.


Omkring sekelskiftet 1900 uppfördes flera manbyggnader i Lau i denna återhållsamma snickarglädjestil, det var bara på verandan som dekorationsivern fick utlopp. Det något senare tillkomna bakbygget innehöll brygghus närmast bostadshuset, farstu, skafferi och sovrum längst ut på gaveln. Huset är sig likt än idag. I bakgrunden skymtar Bönde kvarn, som var den sista i Lau som användes till husbehovsmalning ända in på 1950-talet. Den revs i början på 1960-talet. Foto: Masse Klintberg 1914.

1889 köpte Johan och Olivia Bjärges 1:12 (nuvarande 1:37) av Daniel Danielsson på Fie 1:22 (möjligen var de släkt) för 3.350 kr, men då var det intecknat för 2.500 kr. De brukade gården till 1903, då de sålde den till Petter (Per) Larsson Hallander från Hallbjäns 1:14 för 5.500 kr och med endast 1.500 kr i inteckning, således gjorde de en god vinst, det var ingen inflation vid denna tid.

Johan och Olivia köpte tomt och jord vid Bönde och uppförde nuvarande bostadshus i tidens snickarglädjestil samt en ladugård i resvirke. 1908 övertog dottern Ester och hennes man Oskar Olsson från Anderse 1:2 gården. De byggde samma år till ladugården med en lada. 1909 föddes dottern Astrid. Johan dog 1910, men Olivia bodde kvar som änka. Ester dog också redan 1910, Oskar flyttade då till Linde, medan dottern Astrid blev kvar på gården. Gården överläts till Esters äldsta syster Augusta Danielsson. 1911 uppförde Augusta ett brygghusbakbygge till bostadshuset. Augusta gifte sig 1913 med den 13 år yngre Oscar Hult från Kauparve 1:28. De fick en son 1915, men han dog efter födelsen, 1916 fick de dottern Märta 1916. 1918 uppförde de ett hönshus, vilket byggdes ut 1940. Oscars mamma Kristina (Kristin) (1866-1955) från Kauparve 1:28 bodde också på gården sedan hon blivit änka 1921.


Oskar Hult är ute och går med hästen Tolva omkring 1970. I bakgrunden ses Husarve kvarn.

1950 bestod gården av 11 ha åker, 10 ha skog och 1 ha betesmark samt tomt. Jorden bestod av sandblandad mylla och den var dränerad. Taxeringsvärdet var 11.000 kr. Man höll på gården 3 hästar, 7 kor, 2 ungdjur, 4 grisar och 50 höns. Gården brukades med djurhållning fram till 1970-talet.

Här försöker Märta Hult, okänd och Oskar Hult flytta på en motvillig stut på 1950-talet.

Astrid flyttade 1925 till Alva, lite senare bosatte hon sig vid Epidemisjukhuset i Visby, där hon arbetade som vårdbiträde. I början på 1950-talet vårdades där en föräldralös pojke. Astrid tog kontakt med sin kusin Märta hemma på gården, vilket medförde att Märta Hult tog pojken Kjell Olovsson till fosterson.

Kjell Olovsson växte upp på gården. Redan som tonåring flyttade han till fastlandet och arbetade som kock på internationell sjöfart och blev vid giftermålet 1974 bosatt i Öxabäck i Västergötland. Vid pensioneringen 2004 flyttade han tillsammans med hustrun Mari-Ann hem till Bönde. De har omsorgsfullt restaurerat bostadshuset. Jorden styckades av 1996 och tillföll Hemmor 1:14.

När Astrid var ledig körde hon moped mellan Visby och Lau klädd i denna utstyrsel! Foto omkring 1958.

Ägarlängd

1903: Johan Danielsson f. 1851 från Gannor 1:4, gift 1877 med Selma Allmodin f. 1858 från St Allmungs i Havdhem. Barn: Augusta f. 1878, d. 1960, hemmagift 2, Rebecka f. 1880, gift 1904 med Karl Johansson vid Bjärges 1:6, Ester, f. 1882, d. 1910, hemmagift 1. Johan Danielsson omgift 1884 med Olivia Nilsson f. 1859 från Norrgårde i Hamra. Inga barn.

1908: Oskar Olsson f. 1881, d. 1944, gift 1908 med Ester Danielsson f. 1882, d. 1910 Barn: Astrid f. 1909, d. 1990.

1910: Oscar Hult f. 1891, d. 1980, från Kauparve 1:28, gift 1913 med Augusta Danielsson f. 1878, d. 1960. Barn: Märta f. 1916.

1980: Märta Hult f. 1916, d. 1999. Fosterson Kjell Olovsson f. 1948.

1999: Kjell Olovsson f. 1948, gift 1974 med Mari-Ann f. 1946 från Västergötland. Barn: Madeleine f. 1974 och Jeanette f. 1977. Paret Olovsson och döttrarna äger fastigheten med ¼ var.

Överst ses okänd, okänd och Märta Hult. Nederst ses Augusta Danielsson, Kristin Hult och Oscar Hult. Foto omkring 1955.

 

(Sidan uppdaterad: 2018-02-28)