Allmänningen: fattigstugan
(Vinjettbild: Från skifteskartan 1896)

Fattigstugan var ursprungligen ett av arbetartorpen uppe på Laus backar, byggt som flera av de andra på Allmänningen, ”soknis grund”. Det här var mager mark som betraktades som mer eller mindre värdelös, så här kunde de fattiga bo tyckte man då. Dessutom var belägnaden lite i utkanten av bygden bra, så de fattiga inte syntes så mycket.

 


Bilden visar fattigstugan medan den ännu var en privat bostad. Huset var ett bulhus i parstugeform med köks- och brygghusbakbygge i sten. T v skymtar den lilla ladugården. Vid trappan står t h ägarinnan Catarina Laurin f Ahlström 70 år och t v möjligen äldsta dottern Anna 48 år, den enda av de 6 döttrarna som blev kvar i Lau. Foto: Masse Klintberg 1906.

På 1850-talet byggde Anders Petter Larsson Laurin f. 1833 tillsammans med hustrun Catarina Maria Larsdotter Ahlström f. 1836 det bostadshus vi ser på bilden ovan. Huset var en tämligen stor bulparstuga med köks- och brygghusbakbygge i sten. Detta hus kom att ersätta ett båtsmanstorp från 1700-talet som stått på tomten. Till stället hörde en liten ladugård, mer som en större bod, se bilden. Detta hus kom att ersätta ett båtsmanstorp från 1700-talet som stått på tomten. Det är inte känt vad Anders arbetade med, troligen var han daglönare vid socknens gårdar. Anders och Catarina fick 8 barn, varav 7 reste till Amerika, men äldsta dottern Anna återvände med sin man Johan Bergström och bosatte sig vid Bönde 3:1.

Anders dog först, okänt när, och när Catarina blev skröplig, flyttade hon troligen hem till dottern Anna och hennes man Johan. 1912 behövde Lau kommun ett nyttigt fattighus. Det förra rätt stora fattighuset i sten från 1700-talet, som låg mellan Kastalen och Brudluckan, revs av okänd anledning c:a 1896. Nu köpte kommunen stället på Laus backar av Anna och Johan Bergström för 500 kr och inrättade där en fattigstuga. Vilka som flyttade in är inte känt, ej heller hur länge huset användes, troligen revs det på 1940-talet. Sedan länge återstår bara en liten kulle av skorstensstocken, på våren blommar en del påskliljor och några syréner, som visar att här bodde människor i armod för inte så länge sedan.

Ägarlängd

1850-tal: Anders Petter Larsson Laurin f. 1833 från Kauparve 17/64 mantal, en mindre gård som gick ut sig, gift 1857 med Catarina Maria Larsdotter Ahlström f. 1836 från den mindre gården Bjärges 1:17. Barn: Anna f. 1858, reste till Amerika och blev gift där med Johan Bergström från Blekinge, men de återvände och bosatte sig vid Bönde 3:1, Lars Petter f. 1860, reste till Amerika, Johannes Niklas f. 1862, okänt vart han tog vägen, Maria Johanna f. 1864, reste till Amerika, Katarina Elisabet f. 1866, reste till Amerika, Laura Kristina f. 1868, reste till Amerika, Lovisa f. 1872, först bosatt vid Bönde 3:1, senare bosatt vid Mariahemmet i Visby, Emma f. 1875, reste till Amerika.

1912: Lau kommun köpte stället av Johan Bergström och hans hustru Anna, f. Laurin att användas som fattigstuga. Vilka som bodde här under fattigstugeperioden är inte känt.

 

(Sidan uppdaterad: 2018-10-26)