Allmänningen bestod av magra markområden på Laus backar. Här fick flera fattiga människor uppföra boplatser på 1800-talet, för här konkurrerade de inte med socknens bönder om den mer högavkastande jorden. Det här var mager mark som betraktades som mer eller mindre värdelös, så här kunde de fattiga bo tyckte man då.

(Sidan uppdaterad: 2018-12-16)