Kicka på + eller – längst ner på kartan för att ändra zoom. Håll ner musknappen och dra kartan för att panortera.

Husarve_2

Åker:

A. Gärdetwären ähr af sand
b.  Gatåker af sandh
c.  Söidesåker af swartmulla medh ör Hög jordh

Ängen:

d.  SöidesEnge af mager moowall och liungbakkar, beswärlig Eng a 9 Mannslätt
e.  Högården Hoos Hemmor Skarpåker 1 Mannslätt, godh Höömarck
f.   KullEnge utj Garde Hoos Tellby a 6 mannslätt2,5
– utj gärdeåker 1 manslätt
g.  Ett st: utj TranEnge om ½ mansslät

Hagar:

h/  Hagan… till brensell och ringa giärdsell, god muhlbeet ähr öde, kunne föda 4 Hestar
J/  Betningen ähr mehrendehls liungmoo, kan föda 1 Kalf

Skogh:

k/  Burgschogen… till brensell och giärdsell
l/   Ett st: skogh uthan för Söides Enge emoo(t) Bönda åå

Dhenne gård ähr nu förtijden aldeles öde och afhyst

2 lindor antecknade i När

(Sidan uppdaterad: 2019-01-27)