Norr om kyrkogården finns ruinen efter ett försvarstorn, en sk kastal. Idag finns bara nedersta våningen kvar bestående av två rum, varav det östra ännu delvis har tunnvalvet i behåll. En invändig trappa har lett upp till de övre våningarna.

Omkring mitten av 1200-talet behövdes ny prästgård. Den byggdes i sten mot kastalens sydvästra hörn och bestod av en stor farstu, t v ett kombinerat vardagsrum och kök med spis och bakugn och välvt tak. Bakom farstun låg ett kontor med kryssvalv. Till höger var ingång till kastalen, vilken inkorporerades i prästgården. Östra rummet lär ha använts till brygghus, det västra till källare. I de övre våningarna i kastalen låg sannolikt salar och eller samlingsrum, men hur de såg ut vet vi inte.

1595 slogs När och Lau ihop till ett pastorat och prästen bosatte sig i den större prästgården på När. Lau prästgård blev klockarbostad en tid innan den övergavs och störtade samman. På 1920- och -30-talen gjorde man utgrävningar och frilade de ruiner man kan se idag.

(Sidan uppdaterad: 2022-10-13)