Styrelsen

Ordförande Göte Larsson

Sekreterare Jeanette Lövgren

Kassör Mika Pettersson

Ledamot Gunlög Pettersson

Ungdomsledamot Jeanette Lövgren

(Sidan uppdaterad: 2021-02-19)