Aurkväiar
Från stora vägen Gumbaldekväiar går en liten väg upp till Kulturstigen på Lausbackar. Denna väg heter Aurkväiar och är kantad av bandtunar på båda sidorna. ”Kväiar” betyder just en väg genom ett odlings- och beteslandskap med tunar på båda sidorna. Namn med ”Kvie” är mycket vanliga på Gotland, men det är bara här som man kan se namnet ”illustrerat”. På sydvästra sidan ligger små åkerlappar som härstammar från 1800-talet, då man p.g.a. befolkningsökningen var tvungen att odla minsta lilla jordplätt som kunde ge åtminstone någon liten avkastning, för att folk skulle få mat för dagen. Det var ändå ofta mycket knapert. Sådana här små åkerlappar finns inte kvar idag, de har sedan länge upphört att brukas. Här underhålls de genom bete och årlig slåtter, så att man skall kunna se vad det var för marker som våra förfäder brukade.

Kulturstigen

Stigen utgår från Lausbackars nordöstra del. Vid den gamla vägen som följer Ancyllusvallens krön finns en parkeringsplats.
Låna gärna en vägbeskrivning i lådan vid informationsskylten och följ stigen.

Här finns ett ålderdomligt beteslandskap med bandtunar, en bit av Gotland som det såg ut på 1800-talet. Vid Botvidebackar på Lausbackars norrände finns en fornborg som på tre håll var skyddad av branterna. Åt det fjärde hållet fanns en vallgrav med bro.

Höjden ovanför Botvide heter Vardbjärgsklippan och härifrån har man en fin utsikt över Lausviken. Förr i tiden tände man vårdkasar på platsen om fiendeflottor närmade sig land. Öarna man ser i Lausviken är från vänster till höger Skarpholmen, bakom Skarpholmen ligger Gräsholmen och sedan Storholmen.

I backsluttningen finns en grotta som heter Godugnen. Lite längre bort ligger Lau Käldu med friskt dricksvatten.

Läs mer om Lausbackars kulturstig

Bandtunar
Vid Lausbackarns nordligaste del finns Gotlands största system av hägnader med bandtunar. Här kan man se hur det såg ut med tunar i landskapet, så som det var för 100 år sedan. Att hålla detta hägnadssystem i gott skick är mycket arbetskrävande. Lau hembygdsförening har under åren fått hjälp med detta av ett kommunalt arbetslag och de har skickligt gjort stora insatser.

 

(Sidan uppdaterad: 2021-04-07)