Fågellivet vid Lausviken är av stort riksintresse och anses var ett av de bästa på Gotland.. Många ornitologer från hela landet söker sig hit, framförallt under fågelsträckningstider vår och höst. På strandängen nära havet strax norr om Närkåns mynning har ett fågeltorn uppförts med stöd av Länsstyrelsen.

’Gotlands naturkarta’, utgiven av samarbetsgruppen Baltic Wings där bl.a. Region Gotland ingår, beskriver området kring Lausvik så här:

En av Gotlands allra bästa fågellokaler med två fågeltorn längs den långgrunda viken. Under våren ses mängder av myrspovar, i juli stora  mängder småvadare och under häckningstid gott om skärfläckor. Höst och vår vitkindade gäss i tiotusental, ibland med enstaka rödhalsade gäss i sällskap. Under stäcktider kan upp till tiotusen fiskmåsar rasta här. Havsörnar och kungsörnar ses året om.

(Baltic Wings är ett samarbetsprojekt runt mellersta Östersjön för att utveckla hållbar turism med fokus på fågelskådning)

 

(Sidan uppdaterad: 2021-04-08)