Anderse 1:14 (1:8)
(Vinjettbild Enar Hansson 2003)

1911 köpte Rudolf Laurin från Hemmor Grund 3 en bit mark på 4,5 ha av Oskar Olsson från Anderse 1:13 (1:2). Oskar hade ärvt den jorden, men han gifte in sig på Bönde 1:14 och sålde därför sin ärvda jord. Rudolf bebyggde den köpta jorden 1912 med ett trähus på hög stensockel i tidens anda. Detta blev fastigheten Anderse 1:14 (1:8), som under de drygt 100 år som gått kommit att bli en av socknens största gårdar!

Rudolf var sedan 1902 gift med Anna Karlsson från Kauparve 1:19 och de fick sonen Ivar som enda barn. Laurins uppförde ett brygghusbakbygge till bostadshuset 1917 och en ladugård 1920 och de köpte till myrjord 1923. Gården kom då att omfatta 11,5 ha åker, 1 ha skog och 0,5 ha tomt.

1938 tog Ivar Laurin över gården efter sina föräldrar. Han hade gift sig 1933 med Agnes Pettersson från Sigvards i Eskelhem. De adopterade 1941 dottern Irma Salminen, som kom hit som krigsbarn från Finland. Ivar och Agnes byggde en ny ladugård av ytongblock 1947. På gården höll man 1950 3 hästar, 4 kor, 2 ungdjur, 3 grisar och 50 höns.

Irma Laurin gifte sig 1956 med Charles Pettersson från Änges (Allmunde) i Burs. De blev nästa ägare 1967 och samma år byggde man till ladugården. De fick 4 barn. 1991 övertog sonen Mikael gården och blev sambo med Marita Olofsson från Mannegårde i Lye. 1995 byggde man till bostadshuset med en lägenhet dit Irma och Charles flyttade. Vid denna tid omfattade gården 30 ha åker, 12 ha skog och 1 ha tomt. Dessutom arrenderade man markerna till Sunnkyrke 1:18. Man hade 20 mjölkkor, 40 ungdjur och 15 suggor.

2009 slutade man med djuren och övergick till spannmålsodling, potatis och grönsaker och öppnade gårdsbutik i en del av f d ladugården. Efter hand köpte man in mera jord, så att gården idag omfattar 101 ha åker och 13 ha skog, samt 138 ha arrenden. 2018 köpte Mikael en av Gotlands största tröskor och utför med den legotröskning. Marita är kock vid Stånga skola. Dottern Annici är förskollärare i Visby och sambo med överstyrmannen Marcus Ström, de har sonen Harry. Sonen Roy är grävmaskinist och sonen John är studerande. Mikael och Marita är mycket engagerade i det sociala livet i socknen, bla i bygdegårdsföreningen och i hembygdsföreningen.


Den ursprungliga manbyggnaden är de vänstra 2/3-delarna, den högra delen tillkom 1976. I bakgrunden skymtar den gamla ladugården från 1920. Foto: Enar Hansson 2003

Ägarlängd

1911: Karl Rudolf Laurin f. 1878 d. 1942, gift 1902 med Anna Lorentina Karlsson f. 1880 d. 1963 från Kauparve 1:19. Barn: Karl Knut Ivar Laurin f. 1909.

1938: Karl Knut Ivar Laurin f. 1909 d. 1995, gift 1933 med Agnes Johanna Alfrida Pettersson från Sigvards i Eskelhem. Adoptivdotter: Irma Kylliki Salminen f. 1938 från Finland.

1967: Charles Pettersson f. 1932 d. 2011 från Änges (Allmunde) i Burs, gift 1956 med Irma Laurin f.1938. Barn: Ingela Viola Andersson f. 1957 gift med Lasse Andersson från Alveskogs i Eke och boende vid Bro Annex, Annlis Birgitta Pettersson f. 1959 köksbiträde, ogift och boende vid Bosarve i Stånga, Raimo Örjan Agne f. 1960 affärsföreståndare på Ica i Stånga och gift med Rosel Ingela Marie Pettersson f. 1965 och bosatta vid Härvide i Stånga, Lars Mikael Hilmer f. 1967 hemmagift.

1991: Lars Mikael (Mika) Hilmer Pettersson f. 1967, sambo med Marita Elisabet Olofsson f. 1971 från Mannegårde i Lye. Barn: Annici Anna Marie f. 1992, Roy Börje Hilmer f. 1996, John Börje Mika f. 2003.

 

  
Mika Pettersson och Marita Olofsson på Anderse 1:14. Foto: Karin Stigbrand 2016 resp 2019.

(Sidan uppdaterad: 2020-12-29)