Den 17 juli drog ett trettiotal intresserade iväg på ännu en intressant rundtur i Masse Klintbergs fotspår och denna gång besökte vi gårdar utmed vägen förvbi Kauparve och Hallsarve och söderut. Via vägen över åkrarna tog vi oss sedan över till Fie men dessförinnan var det fikapaus i gräset.

Stefan Haase berättade initierat, intressant och underhållande om platserna och jämförde Masse Klintbergs bilder som togs för c:a 100 år sedan med dagens förhållanden. Nog har det varit en enorm utveckling i socknen under denna tidsperiod!

Här kan du se Masses bilder och läsa om gårdarna förr och nu.

(Sidan uppdaterad: 2018-02-27)