Nu är en hjärtstartare placerad i fönstret vid entrétrappan till förskolan/församlingshemmet mitt emot kyrkan. Den hämtas ur sin låda inifrån kapprummet när byggnaden är öppen, är det låst får man slå sönder fönsterrutan.

Hjärtstartaren är enkel att använda för alla. Tydliga instruktioner ges när man öppnar locket. Apparaten sköter alla avläsningar och talar om vad man ska göra. Följ bara instruktionerna!

På följande webb-sidor kan man läsa mer om HLR (hjärt- lungräddning) och om hjärtstartare: hlr.nu och hjartstartarregistret.se och hjartatslarforgotland.se

I de två sistnämnda adresserna kan man se var i socknarna det finns hjärtstartare utplacerade. (Registreringen har tyvärr varit bristfällig en tid i hjärtstartarregistret. Påminnelser har gjorts och snart finns Lau med även på den kartan!)

Mycket glädjande är gensvaret och intresset för att gå HLR-utbildning. Vid informationsmötet om hjärtstartaren strömmade anmälningarna in. I Lau har rekordmånga (över 40 personer!) nu fått en grundläggande HLR- utbildning. För många var det delvis en repetition, vilket rekommenderas att man årligen gör. Riktlinjerna har till viss del ändrats och förenklats över tid. Utbildningen var inriktad på HLR på vuxna människor. Ett par specialutbildningar erbjöds: Förskolepersonalen i Lau har fått utbildning i barn-HLR och hjärtstartaren. En grupp bönder behövde förutom HLR en utökad utbildning i första hjälpen.

Kom ihåg! Omedelbar/tidig HLR samt hjärtstartare är en förutsättning för att lyckas med återupplivning!

(Sidan uppdaterad: 2023-06-06)