Från RAÄ . Lau sett från sydväst. I fonden Sunnkyrke.Foto: Jan Norrman 1996-07-21

På detta flygfoto ser vi vår socken sedd från Gannor sydväst om kyrkan. Det är roligt att så mycket av Lau är med på bilden så att man förstår att det är en strandsocken, se Lausviken uppe i högra hörnet! Nere till vänster ses de två avtagsvägarna in till de två parterna på Gannor, vilka ligger utanför bilden. Vägen i förgrunden går från Gannorbro, som måste ha varit alldeles bakom flygfotografen, och passerar Sunnkörke gårdsparter i bildens mitt och viker därifrån av lite till vänster och går upp till kyrkan. Just vid Sunnkörke kan man till höger om ladugården och bort till Lau kvarn åt höger tydligt se den ursprungliga vägsträckningen i terrängen. Nuvarande väg mellan kyrkan och Sunnkörke kom till först vid skiftet vid förra sekelskiftet. Från Sunnkörke och nedåt till vänster ser man beteshagen med det omfattande gravfältet. Framför kyrkan skymtar lägenheterna och husen till vänster därom med sågen som sista byggnad. Till höger ses den spridda bebyggelsen längs vägen mot När. Man ser Bjärgeskväiar gå upp och längst uppe till höger lyser Bjärges nylagda spåntak vitt. Från kyrkan går vägen vidare genom socknen och längst upp anar man Nårdargardar, d.v.s. Gumbalde, Goks, Botvide och Snausarve, innan skogarna mot Alskog tar vid.

 


Från RAÄ. Lau kyrkby sett från söder. I bakgrunden Hallbjäns. Foto: Jan Norrman 1996-07-21.

 

Här ser vi Lau kyrka med kyrkogård och mur, delvis dolt av träden runt längs kyrkogårdsmuren, men Bönde luke syns till vänster på kyrkogården. Till vänster om kyrkogården ligger Stavgardsakarn, vars namn vittnar om här var samlingsplats långt före kristendomens införande. Framför kyrkan ligger skolan från 1897 med en lägenhet i utbyggnaden till vänster. Framför skolhuset syns lärarinnebostaden från 1939. T v därom ses lägenheterna byggda 1991 och i kanten skymtar Lau Bjärges 2:1. Till höger om kyrkan vid vägkorsningen ser vi f.d. Lau handelsförenings hus byggt 1916, efter 1950 järnaffär fram till 1971, då det blev bostadshus. Nere till höger ses manbyggnaden på Lau Bjärges 1:38 från 1901 byggd på 1700-talsgrund tillhörande deras gårdspart av Bjärges. Ovanför huset skymtar vattnet i Kluckarbröiu, uppenbarligen var 1996 ett regnigt år, med vatten i bryan och grönt i markerna. Mellan bryan och kyrkan ligger lunden Kluckartäppu, socknens sommarsamlingsplats. Från kyrkan leder vägen Körkakarskväiar mot socknens norra delar och vidare mot Alskog. T v om kviorna syns Hallbjäns 1:38.

 

(Sidan uppdaterad: 2018-07-22)