Under senare år har rosbuskar, vass och säv, och annan ohämmad växtlighet gjort stranden i Lausviken alltmer svårtillgänglig och ogästvänlig.

Lau sockens skifteslag har, efter att ha inhämtat tillstånd från Länsstyrelsen, genomfört ett strandrensningsprojekt i Lausviken i samarbete med Leader Gotland (ramprojektet Mark & Hav). I ett första steg har maskinarbeten, med engagemang från Ljunggrens Åkeri AB, utförts på en del av badviken, vilket ni kan se på bifogade bilder. Detta har senare under våren kompletteras med manuellt frivilligarbete, t.ex. insamlande av skräp som spolats i land (eller lämnats kvar förra sommaren…), röjning av vass, m.m.
Det var då alla frivillig-krafter – från socknen, utsocknes och alla våra vänner – behövdes – för att vi skulle få tillbaka vår fina badvik.

På denna hemsida kommer vi att med jämna mellanrum rapportera hur arbetet fortskrider. Men ni kan ju också åka ner i viken och se själva.

Vi kommer också att återkomma här när era frivillig-insatser åter önskas! Håll utkik!

Utgångsläget hösten 2013:

Februari 2014:

(Sidan uppdaterad: 2018-07-22)