Fiske och fiskelägen i Lau

Nu är Stefan Haases fina redogörelse för ‘Fiske och fiskelägen i Lau’ publicerad på här på lau.se. Du hittar den under Historia -> Lau i äldre tider eller klicka här för att komma direkt till artikeln. … Läs mer

Hembygdsföreningens årsmöte

Lau hembygdsförening höll årsmöte i bygdegården söndagen den 19 mars. Stefan Haase hade glädjen att hälsa 59 medlemmar välkomna. Årsmötet inleddes med förhandlingar, vilka var snabbt genomgångna, för alla blev omvalda. Därefter vidtogs kaffe med dopp och försäljning av lotterier … Läs mer

Fågelkväll i gamla skolan

Den 28:e februari anordnade Lau hembygdsförening en fågelkväll i Lau församlingssal i fd skolan. Omkring 35 personer kom för att lyssna på Anne-Marie Olsson Storm när hon berättade om fåglar och visade fina fågelbilder som hon själv hade tagit. Vi … Läs mer

Fågeltornet

Den iskalla dagen den 11 januari med tilltagande stormvindar träffade delar av Lau hembygdsförenings styrelse och markägaren Tomas Karlsson Länsstyrelsens naturvårdare Lena Pettersson nere vid stranden nära fågeltornet för att diskutera tornets framtid. Väder och vind har nämligen gjort tornet … Läs mer

Husarve kvarn restaurerad!

Husarve kvarn var den första av Laus 6 kvarnar som hembygdsföreningen lät restaurera.  Den har under åren stått som en prydnad när man kommit in i Lau från Gardehållet. Men för ett par år  sedan visade det sig att främst … Läs mer

Julgranen

Den 26 november var det dags att sätta upp adventsgranen. Gunna hade tagit  fram en kort men tät och fin gran med vackra och tjocka barr. Stefan och Börje hjälptes åt att fästa granen i röret som används till midsommarstången. … Läs mer

Ny bildkväll

Den 10 november ordnade Lau hembygdsförening en andra bildkväll i församlingssalen i fd skolan. Intresset var mycket stort och omkring 35 personer kom till mötet, varav många hade med sig gamla bilder. En del av dessa scannades på stående fot, … Läs mer

Badstranden rensad

Vid två tillfällen i höst har Ulf Smedberg från Ekeby rensat badstränderna vid Lausviken fria från släke. Det har blåst in ganska mycket, men det tog Smedberg bort alltihop på ett förnämligt sätt. Det är en fördel om det är … Läs mer