Som säkert framgått i många sammanhang pågår sedan flera år ett arbete med att ta fram en ny sockenbok. Den förra kom ut 1951 och sammanställdes av Gerhard Karlsson, Allan Danielsson, Stig Larsson samt Enar Hansson. Den är en gedigen och utförlig beskrivning av socknen och dess historia och författarna är värda ett stort tack för det material de lyckats gräva fram med den tidens förutsättningar att leta i arkiven och samla muntliga uppgifter.

Den nya boken om Lau är planerad att ges ut i två delar. Strukturen är inte fastställd än men ena delen kommer att i huvudsak beskriva gårdarnas historia medan den andra delen kommer att berätta om socknen, dess historia, natur och sockenbornas levnadsförhållanden i stort. Vi har idag helt andra möjligheter att söka information digitalt vilket ger oss möjligheter att tränga betydligt djupare ner i såväl socknens och gårdarnas historia som de enskilda människornas levnadsöden.

En stor del av det material som nu lagts ut på hemsidan lau.se kommer att finnas med i boken men mycket arbete återstår fortfarande innan vi kan börja ställa samman materialet till en fysisk bok. Tack vare den arbetsgången hoppas vi att hemsidesbesökarna kan hjälpa oss att rätta fel samt att komma med kompletteringar.

Vi som arbetar med boken är

Stefan Haase 
Andreas Tjerneld 
Gunnar Mannervik 
Anne-Marie Olsson 
Christian Åkerblad 
Anders Wästlund 

Tveka inte om du hittar något som du tycker är fel eller saknas utan hör av dig till någon av oss som jobbar med boken. Och håll ögonen öppna. Nytt material läggs ut kontinuerligt.

(Sidan uppdaterad: 2020-06-05)