MIJO Lantbruk AB bildades 2011 av Mikael Pettersson, Marita Olofsson, Jonas Löfgren  och VD Inger Löfgren. Bolaget är en sammanslagning av Anderse 1:14 och Hemmor 4:1  Vi bedriver växtodling på  ca 190 ha, Odlingen består av 8 olika potatis sorter, Vårkorn,  Durumvete, Havre, Vårvete, Foderärt, Vall, träda, Rågvete, Vårrågvete,  Skyddszon samt Sparris och Jordgubbar till Anderse gårdsbutik. Potatisen levereras till Svegro och Stora Tollby Trädgård. Spannmålen levereras till Lantmännen och lyckas vi med Durumveten så blir de pasta. Vallodlingen blir till hö och ensilage som säljs till hästägare.

(Sidan uppdaterad: 2018-02-28)