Under byggprojektets löptid har fiberföreningens medlemmar via medlemssidorna fått projektinformation, haft tillgång till kartor samt adresser till områdesansvariga mm. Nu har fibernätet varit i drift sedan 2014-01-30 och all drift- och installationsinformation hanteras av Skanova och då finns inte längre behov av den typen av ‘privat’ information från Lau Fiber. Därför har medlemssidorna stängts och möjligheten att logga in via fiberföreningen har tagits bort. Övrig information om föreningen mm som tidigare varit öppen kommer även i fortsättningen att ligga kvar.

(Sidan uppdaterad: 2018-02-27)