En översiktlig beskrivning av hur man monterar fiberswitchen på väggen: Ett alternativ till den beskrivna ordningen är att montera samman switch och montage platta och sedan skruva fast det färdiga paketet på väggen. I det fallet kan endast de övre skruvarna användas.

Viktigt: rör inte fiberkontaktens fiberyta med fingrarna! Den är mycket känslig för föroreningar.

Anslut en datakabel från switchens röda uttag till operatörens utrustning.

(Sidan uppdaterad: 2018-02-27)