Vill man veta mer om mediaomvandlaren (fiberswitchen) finns det en bra beskrivning på både engelska och svenska där den svenska delen finns efter den engelska delen. Där förklaras anslutningarna samt lysdioderna och deras betydelse.

Som framgår av beskrivningen ansluts din bredbandsoperatörs utrustning till det röda uttaget. Du har som ett alternativ till att ansluta din TV via deras utrustning också möjlighet att ansluta den till uttag nr 2 på mediaomvandlaren…

mediaomvandlaren

(Sidan uppdaterad: 2018-07-12)