Styrelsen i Lau Fiber Ekonomisk förening består av:

Ordförande: Mika Pettersson
070-649 12 18 epost: mikael.pettersson@i.lrf.se
Kassör: Anders Wästlund 073-990 99 35 epost: anders@lau.se
Sekreterare: Roger Olsson 070-979 76 67 epost: olsson-roger@telia.com
Ledamot: Peter Melander 070-497 06 90 epost: peter@lauit.se
Ledamot: Börje Skogström 070-664 82 17 epost: skogstrom@hotmail.se
Ledamot: Kjell Olovsson
0498-29 00 09
epost: k.olau@telia.com

Har du frågor, idèer eller synpunkter tar du kontakt med någon av oss.

(Sidan uppdaterad: 2018-10-02)