Här kommer löpande alla protokoll från årsstämmor och styrelsemöten samt minnesanteckningar från arbetsgrupperna att läggas ut. Välj dokument ock klicka på länken så öppnas dokumentet i ett nytt fönster.

2012-02-27 Konstituerande stämma

(Sidan uppdaterad: 2018-02-27)