För att komma igång snabbt har bildade vi den ideella föreningen Lau Fiberförening vars uppgift var att ta fram underlag och undersöka intresset för fiber inom Lau socken. Nu är fiberverksamheten övertagen av Lau Fiber ekonomisk förening (org.nr. som kommer att bygga och förvalta nätet.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla
medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl a data- och telekommunikation och tjänster
för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.
Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Föreningen är öppen för dem som äger fastighet inom Lau socken.

Organisationsnr. 769624-5203
Bankgiro 849-4684
Kontaktuppgifter Se styrelse

(Sidan uppdaterad: 2018-02-27)