Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften som är 100 kr/år till föreningens bankgiro 849-4684.

OBS! Glöm inte att uppge namn, fastighetsbeteckning och e-postadress (om du inte redan har lämnat den).

E-postadressen är viktig eftersom den krävs för att du skall kunna registreras som användare och därmed få tillgång till medlemssidorna på lau.se.

(Sidan uppdaterad: 2018-02-27)