I och med att vårt fibernät togs i drift tecknade vi ett hyresavtal med Skanova som i samarbete med Telia Öppen Fiber tog över allt ansvar för såväl drift och underhåll som eventuella kompletteringar. På grund av ändrade rutiner och ansvarsområden inom Telia råder för närvarande en viss förvirring när det gäller tillkommande anslutningar. Du som vill ansluta dig till nätet kontaktar Lau Fiber tel 073-990 99 35 (Anders Wästlund) för närmare information om att få en offert från Telia.

 

(Sidan uppdaterad: 2018-02-27)