Det nuvarande telenätet är gammalt och består av kopparkablar som bitvis legat i marken sedan 30-talet. Kapaciteten är utnyttjad till bristningsgränsen eftersom många förbindelser kopplats bort på grund av åldersskador. Tekniskt går det heller inte att klämma ut mer än vad man gör med dagens ADSL. De kommer därför inte att repareras eller bytas ut när de är slut utan ersättas med en mobil lösning.

Att i ‘televerkets’ regi bygga upp en ny struktur är i dagens situation ingen lösning.

Förändringen inom kommunikationsområdet är oerhört snabb och omfattande. Man måste inse att övergången till ett snabbt data- och telenät med fiber är en nästen lika stor revolution som utbyggnaden av telenätet en gång var. För landsbygdens del är det en förutsättning för överlevnad att inte halka efter och detta avspeglar sig i våra myndigheters strategi för landsbygdutveckling.

Sveriges Riksdag antog 2009-11-03 Bredbandsstrategi för Sverige som tar sikte på att 90% av hushållen 2020 skall ha 100Mbps. För resterande hushåll, i glesbygden, hänvisar man till mobila lösningar.

2010 antog kommunfullmäktige på Gotland en ny bredbandsstrategi där man ville slå vakt om gotlänningarnas rätt till bredband för alla, även på landsbygden.

Varför fiber?

Ett modernt fiberbaserat bredband erbjuder ”3-play” som innebär att man samtidigt kan både ringa, surfa på internet och titta på HD-TV.

Gotlands sockenmodell innebär att varje hushåll kommer att ha tillgång till minst 100 Mbit/s.

Varje anslutning erhåller ”unik” kapacitet, dvs. du delar inte på hastigheten med andra användare så som man gör i mobila/trådlösa system. För TVn krävs det 7-9 Mbit/s för en vanlig TV-kanal och ca 20 Mbit/s för en HD-kanal.

TV

 • Olika “SVT Play” funktioner d.v.s se på TV-program när det passar
 • ”Video on demand”, videobutik över nätet
 • Klarar HDTV (TV med hög upplösning enligt den nya standarden)
 • Perfekt mottagning

TELEFONI

 • Fibern förläggs i mark och är därför väldigt driftsäker
 • Fibern ligger i rör och kan förhållandevis enkelt bytas ut vid den skada
 • Väsentligt mycket billigare telefontjänster

INTERNET

 • Högre hastighet både ned och upp från fastigheten än med andra system
 • Hastigheten är oberoende av avståndet och hur många som är uppkopplade
 • Inget färdas fortare än ljuset, >15 000 000 Mbit/s är teoretiskt möjligt

UTVECKLINGSBART

 • Begränsningen sitter inte i fibern utan i ändutrustningen
 • Många nya tjänster utvecklas – hemsjukvård, distansutbildningar, distansmöten osv.

KOPPARNÄTET (TELEFONLEDNINGARNA) FÖRSVINNER

 • Dagens telefonnät är dåligt underhållet och dyrt i drift.
 • Det kommer att tas bort inom inte alltför många år oavsett vad vi gör. Där fibernäten byggs går det troligen ännu fortare.

Varför inte en mobil lösning?

PTS (Post- och Telestyrelsen) slår i sin presentation av lämpliga lösningar för framtida kommunikation fast att ett fast nät (fibernät) är grunden med en mobil lösning som komplement:

Är mobilt bredband ett alternativ?

“Ja som ett komplement till det fasta nätet”

PTS tar också fram följande argument för fibernäten:

“Det gäller en investering för framtiden som ger positiv inverkan för de boende i byn samtidigt som värdet på den egna fastigheten stiger och intresset för att etablera sig i byn ökar.”

(Sidan uppdaterad: 2018-02-27)