På Gotland fanns när vi byggde vårt när i Lau två modeller för finansiering och kanalutbud.

Gotlandsmodellen

Vi har hittills arbetat med en modell, av många kallad Gotlandsmodellen, där vi själva bygger, bekostar och äger hela nätet. För detta får vi ett kanalisationsbidrag som reducerar kostnaden för grävning och nedläggning av slang. Telia hyr kapacitet i vårt nät och för detta får vi in en hyra på 4800 kr per anslutning som betalas ut som ett engångsbelopp i samband med bygget. Vi har driftansvar för nätet och får en faktura från Telia som vi sedan delar upp och fakturerar vidare till medlemmarna. Det är den modell som används av övriga socknar och våra kalkyler baseras på denna modell. Vi har två offerter från BRS och Eltel som är tämligen likvärdiga såväl tekniskt som prismässigt. Båda leverantörerna har stor erfarenhet och goda referenser från de socknar som är igång.

Skanovamodellen
På Sudret med hög andel deltidsboende hade man stora svårigheter att få något intresse för fibernätet och det gick inte att räkna hem en kalkyl. Det fanns inte tillräckligt intresse för att bilda en ekonomisk förening. Ett antal intresserade från socknarna slog sig samman och bildade ett aktiebolag som ett alternativ till en ekonomisk förening. Detta bolag har förhandlat fram ny modell i samarbete med Skanova som är ett dotterbolag till Telia och det bolag inom teliakoncenen som äger det svenska telenätet. Storsudrets Fiber AB bygger kanalisationen, dvs gräver ner slang och sätter upp skåpen. Skanova hyr kanalisationen, blåser i fiber och ansluter fastigheterna. Förutom Sudrets modell erbjuder man en modell som liknar Gotlandsmodellen: socknen bygger hela nätet inklusive fiberdragning från station till abonnent varefter Skanova hyr nätet och det är denna modell som vi tittar på för Lau. I båda faller tar Skanova under hyrestiden fullt driftansvar för nätet. Eftersom Skanova genom myndighetskrav är operatörsoberoende kan användarna välja andra operatörer än enbart Telia. All fakturering går direkt från operatör till kund. Resultatet på Sudret är över förväntan och de är på god väg att dra igång arbetet.

Vi har bildat en arbetsgrupp tillsammans med När och Burs för att ta reda på om denna modell passar våra socknar. Utvärderingen visade att Skanovas alternativ där vi bygger och hyr ut hela nätet till Skanova passade oss bäst.

Fördelar med Skanovamodellen:

  • Lägre kostnad (även om vi inte kan dra av momsen)
  • Vi slipper driftansvaret för nätet
  • Vi slipper administrationen och faktureringen
  • Valfrihet för kunden att välja tjänsteutbud
  • Kunden är inte avtalsbunden i 10 år.
  • Klar fördel för våra deltidsgotlänningar.

Nackdelar med Skanovamodellen:

  • Momsfrågan var från början inte helt utredd eftersom lösningen avviker en aning från Gotlandsmodellen. Det löste sig och Lau Fiberförening är momsregistrerad.
  • Vi har inte det fasta priset på tjänsterna i 10 år.

Summering:
Skanovamodellen visade sig vara en smakfull lösning för oss. Genom att föreningen är momsregistrerad och momspliktig har den reella byggkostnaden reducerats ytterligare.

Gå gärna in på Storsudret Fiber AB:s hemsida och titta på deras upplägg och tjänsteutbud.

 

(Sidan uppdaterad: 2018-02-27)