Kopparnätet försvinner hur vi än agerar. Skanova (TeliaSoneras dotterbolag som äger kablarna) har börjat riva det fasta nätet där underhållskostnaderna börjar bli höga eller kapaciteten går ner. Vad innebär detta för oss abonnenter?

Telefon

När kablarna rivs kan den vanliga fasta telefonen i stället anslutas till mobilnätet. Abonnenten behåller sitt gamla nummer och ringer enligt taxan för fast telefoni. Ingen skillnad för användaren.

Men…

Nya tjänster kommer att introduceras för hälsovården och hemtjänsten, t.ex. trygghetslarm, provtagning, distanssjukvård mm. Mobilnätets dåliga stabilitet gör att företag inom sjukvården avråder från att använda mobila lösningar för sådana system annat än i nödfall.

Internet

  • Mobilnätets kapacitet är begränsat när det gäller internet.
  • Delad anslutning. Om grannarna surfar går kapaciteten ner.
  • Avståndsberoende. Längre från masten ger lägre kapacitet.
  • Man talar om 80 Mb/sek i reklamen för 4G. Inte ens i storstadsområdena kan man garantera detta. I praktiken blir det drygt hälften och på landsbygden, med glesare mellan masterna, kommer det att bli betydligt lägre för de flesta.
  • Mobilnätet är instabilare än det fasta nätet. Vi vet alla att täckningen kan variera.
  • Fysiska begränsningar gör att man med dagens kända teknik inte kan komma upp högre i hastighet. Det blir helt enkelt för trångt i luften eftersom man delar på utrymmet.
  • Vad kommer diskussionen om mobilstrålningen att utmynna i??

TV

Kan inte längre erbjudas via telenätet.

Hur blir det om man vill ansluta sig senare?

En fråga som ofta dyker upp är hur det blir om man vill ansluta sig till fibernätet senare. Svaret är inte helt entydigt men en sak är säker: det blir mycket, mycket dyrare. I den första fasen delar alla på kostnaderna och betalar samma summa. Maskiner och personal finns på plats och jobbar rationellt från fastighet till fastighet. Dessutom får man ett bidrag från operatören på 6 000 kr samt ett bidrag från regionen på min. 2 000 kr. Den som vill ansluta sig senare förlorar bidragen (c:a 8 000 kr) och får betala anslutningsavgiften utan dessa bidrag. Dessutom får man betala grävning, inkl. framkörning av maskiner, från närmaste skåp till egen fastighet, ev. öppning av staket och tunar, personal för att blåsa och svetsa fiber och, om det vill sig riktigt illa, en extra vägpassage. Till detta kommer kostnaden för att ansluta sig till bredbandstjänsterna (f.n. 4500 kr). Kostnaden för ansluta sig kommer då, i stället för max. 15 000 kr, att hamna på 35-50 000 kr. Dessutom kan man inte hänga på det billiga avtalet för tjänsterna utan man får betala vanligt listpris, ett pris som vida överstiger föreningens avtalade pris.

Det är med andra ord en mycket dålig affär att vänta och tro att ‘det ordnar sig nog’. Det gör det inte…

(Sidan uppdaterad: 2018-02-27)