Använd pilarna i uppe till vänster eller musens scroll-hjul för att zooma.
Uppe till höger finns lagerväljaren. Du kan tända lagren med gårds- och platsnamn för att lättare orientera i ‘verkligheten’

Jämför gärna skifteskartan med kartan som visar de gamla lokalnamnen. Klicka här för att öppna den kartan i ett nytt fönster.

Kartan kan också visas i fullskärmsläge (öppnas i nytt fönster).

Lantmäteriets originalkarta är uppdelad på fyra blad. Dessa blad har vi rensat rena från ramar och annan kringliggande dekoration och lagt samman till en karta i vår kartdatabas. Detta är orsaken till att att det är färgvariationer i de olika delarna eftersom kartbladen kanske åldrats olika eller att kartritarna haft olika färgpaletter till hands.

Tack vara att kartan finns i vår kartdatabas kan vi lägga samman den för jämförelse med annan kartinformation som t.ex. dagens karta eller 1700-talskartorna.

Kartan upprättades ursprungligen i två exemplar varav det andra exemplaret, som är uppdelat på två (stora!) blad, finns i Lau Hembygdsförenings arkiv.

(Sidan uppdaterad: 2019-05-28)